Actualiteiten jeugdstrafrecht

PO punt(en): 2

Kosten: € 125,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht, Jeugdrecht strafrecht

Aanmelden

Programma

Actualiteiten jeugd strafrecht | juni 2021 | Pij maatregel | Jeugddetentie... (webinar)

mr. Ad van der Linden

donderdag 17-06-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Jeugddetentie
 • Pij maatregel
 • Voorwaardelijk einde pij
 • PIJ versus TBS
 • Wegingslijst NIFP
 • Indicaties
 • Flexibele leeftijdsgrenzen in praktijk
 • Positie advocaat bij toepassing ASR
 • Verschijningsplicht
 • Toegeleiding ASR
 • Leeftijd jeugdige cliënt niet bekend
 • Adolescentenstrafrecht
 • Recht op vervolging
 • CAG
 • Ouders
 • Artikel 37 VN - VRK
 • Voorlopige hechtenis
 • Schorsing VH art 493Sv

sluiten -

meer info +

Actualiteiten jeugd strafrecht | juni 2021 | Rechter in de keten | Verantw... (webinar)

mr. Ad van der Linden

donderdag 17-06-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Conclusie PG Jos Silvis
 • Wet tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Wet USB)
 • Verantwoordelijk voor tenuitvoerlegging
 • Rechter in de keten
 • Terminologie
 • Annotatie: Gerechtshof Den Haag 27 januari 2020 | Overgangsrecht
 • Spoedreparatiewet
 • Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen vervallen
 • Grondbeginselen jeugdstrafrecht
 • Leeftijdsgrenzen strafrecht
 • Artikel 77b Sr
 • GBM gedragsmaatregel
 • HR 7 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:905
 • Verhouding voorwaardelijke jeugddetentie – GBM
 • Jeugdreclassering
 • Daling aantal zaken
 • Cijfers 2019
 • Taken Jeugdreclassering
 • Mogelijke interventies
 • Taakstraf
 • Werk – of leerstraf
 • Oriëntatiepunten jeugd

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Ad-van-der-Linde.jpg
mr. Ad van der Linden

oud-(kinder)rechter, medewerker Universiteit Utrecht, voorzitter Beroepscollege Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en van de Regionale Klachtencommissie Jeugd Eemland

Bekijk profiel

Jurisprudentie