Actualiteiten jeugdstrafrecht

PO punt(en): 8

Kosten: € 400,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

donderdag 10-03-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

donderdag 10-03-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht, Jeugdrecht strafrecht

Elk kwartaal zal mr. Rianne van der Hulst de actualiteiten op het gebied van jeugdstrafrecht met u bespreken.

Aanmelden

Programma

Actualiteiten jeugdstrafrecht | Art. 300 Sr. | Art. 310 Sr. | Art 311 Sr. |... (webinar)

mr. Rianne van der Hulst

donderdag 10-03-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Jeugdstrafrecht actueel
 • Annotatie: Rechtbank Noord-Holland 22 januari 2021 | Art. 310 en 311 Sr.
 • Annotatie: Rechtbank Amsterdam 19 november 2021 | Art. 310 en 311 Sr.
 • Annotatie: Rechtbank Gelderland 14 januari 2022 | Art. 310 en 311 Sr.|
 • Annotatie: Rechtbank Amsterdam 4 februari 2021| Art. 310 en 311 Sr.
 • Annotatie: Rechtbank Amsterdam 14 oktober 2021| Art. 300 Sr.
 • Annotatie: Rechtbank Overijssel 16 december 2021 | Zeden
 • Annotatie: Rechtbank Oost-Brabant 31 januari 2022 | Zeden
 • Annotatie: Rechtbank Noord-Nederland 27 januari 2022 | Zeden
 • Sexting minderjarigen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten jeugdstrafrecht | Ontneming | Heling | PIJ-maatregel (webinar)

mr. Rianne van der Hulst

donderdag 10-03-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Sexting minderjarigen
 • Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 december 2021 | PIJ-maatregel
 • Annotatie: Rechtbank Noord-Holland 4 januari 2022 | PIJ-maatregel
 • Annotatie: Hoge Raad 11 oktober 2016 | PIJ-maatregel
 • Annotatie: Rechtbank Den Haag 28 januari 2022 | Ontneming
 • Wetsvoorstel Wet uitbreiding slachtofferrechten
 • Annotatie: Hoge Raad 25 januari 2022 | Heling
 • Annotatie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 november 2021 | schending van het gelijkheidsbeginsel

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten jeugdstrafrecht | Leeftijdsgrenzen | Jeugddetentie | Puberbr... (webinar)

mr. Rianne van der Hulst

donderdag 09-06-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

Juni 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Basis en grondbeginselen jeugdstrafrecht
 • Leeftijdsgrenzen
 • Toepasbare sanctiestelsels
 • Jeugddetentie
 • Leeftijdsgrens omhoog
 • Jeugdstrafrecht: zorgen
 • Puberbrein
 • Salduz, aanhouding, IVS
 • Formeel jeugdstrafrecht
 • Kindvriendelijke cel
 • Minderjarigen in politiecel
 • Aanhouding
 • Verhoor
 • IVS en verder
 • Verhoorbijstand
 • Rechtsbijstand
 • Minderjarigen in politiecel
 • Reprimande
 • H A LT
 • Afdoening en vervolging
 • Strafbeschikking/TOM-zitting
 • Redelijke termijn
 • Adolescentenstrafrecht

sluiten -

meer info +

Actualiteiten jeugdstrafrecht | Zedenzaken | Voorhanden hebben wapen | Voor... (webinar)

mr. Rianne van der Hulst

donderdag 09-06-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Juni 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Adolescentenstrafrecht
 • ASR: recente jurisprudentie
 • Zedenzaken
 • Recente ontwikkelingen: drillrap
 • Voorhanden hebben wapen
 • Wetsvoorstel Wet uitbreiding slachtofferrechten
 • Heling –arrest
 • Voorlopige hechtenis
 • Kamerbrief minister over jeugdcriminaliteit

sluiten -

meer info +

Jurisprudentie jeugdstrafrecht | Medeplegen | Leerstraf | Redelijke termijn... (webinar)

mr. Rianne van der Hulst

donderdag 15-09-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

September 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Annotatie: Rechtbank Den Haag 21 juli 2022 | Medeplegen
 • Annotatie: Rechtbank Den Haag 21 juli 2022 | Medeplegen
 • Annotatie: Rechtbank Den Haag 21 juli 2022 | Medeplegen
 • Annotatie: Rechtbank Amsterdam 15 juli 2022 | Leerstraf
 • Annotatie: Rechtbank Midden-Nederland 24 januari 2022 | Pij-maatregel
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 7 juli 2022 | Redelijke termijn - niet ontvankelijk
 • Annotatie: Rechtbank Gelderland 1 augustus 2022 | seksuele handelingen jongeren

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten jeugdstrafrecht | WODC rapport | HALT | Zwijgrecht (webinar)

mr. Rianne van der Hulst

donderdag 15-09-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

September 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • WODC rapport juli 2022
 • HALT
 • Zwijgrecht in jeugdzaken

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten jeugdstrafrecht | december | deel 1 (webinar)

mr. Rianne van der Hulst

donderdag 08-12-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Recente jurisprudentie De rechtbank merkt op dat bij shockschade de specifieke omstandigheden van het geval dusdanig bepalend zijn, dat verschillende strafzaken zich nooit echt goed laten vergelijken. Daarbij komt dat de Hoge Raad in zijn arrest van 2
 • Recente jurisprudentie
 • Recente jurisprudentie ECLI:NL:RBZWB:2022:6760
 • Recente jurisprudentie ECLI:NL:RBMNE:2022:4621
 • Wat gaan we bespreken? (1)
 • Wat gaan we bespreken? (2)
 • Recente jurisprudentie ECLI:NL:RBAMS:2022:3961
 • Recente jurisprudentie ECLI:NL:RBAMS:2022:5630
 • Leerstraf So Cool https://www.nji.nl/interventies/so -cool
 • Jeugdinterventies
 • Recente jurisprudentie ECLI:NL:RBAMS:2022:5635
 • Recente jurisprudentie ECLI:NL:GHARL:2022:4178, 10 mei 2022
 • Recente jurisprudentie ECLI:NL:RBMNE:2022:4112, uitspraak 4 oktober 2022Feiten: ve was 20 ttv de feiten: medeplegen afpersing en medeplegen wederrechtelijke vrijheidsberoving op dezelfde dag, twee weken later medeplegen afpersing, subsidiair medeplich
 • Recente jurisprudentie ECLI:NL:GHAMS:2022:669
 • Reprimande (registratie/waarschuwing) Art. 4.1 Richtlijn en kader voor Strafvordering Jeugd:▪ Strafbare feiten van een eenvoudig en licht karakter worden door middel van de reprimande buiten het justitiële circuit gehouden. De reprimande houdt in dat f
 • Reprimande (registratie/waarschuwing) Omstandigheden die een rol kunnen spelen bij de beslissing om te volstaan met een reprimande zijn bijvoorbeeld: ▪ zeer jeugdige leeftijd, ▪ geringe gevolgen en/of aard van het feit, ▪ optreden van ouders of ander
 • Reprimande
 • Reprimande Doelgroep:
 • Reprimande Werkwijze:
 • Kleinschalige voorzieningen
 • Mediation
 • Mediation De Innovatiewet geeft drie nieuwe opties;
 • Mediation A. zaak wordt behandeld op zitting, mediation heeft al succesvol plaatsgevonden, OvJ is de verwijzer Twee beslissingen zijn mogelijk:A1 (huidige praktijk): mediation wordt op zitting besproken en rechter houdt er rekening mee bij oplegging
 • Mediation B. Rechter onderzoekt tijdens onderzoek ttz of zaak in aanmerking komt voor mediation Er zijn nu 3 beslissingen mogelijk:B1 (nieuw art. 572 lid 3 onder A): rechter verklaart OvJ (herstelbaar) NO en OvJ bekijkt of mediation lukt (OvJ is verw
 • Mediation B3 ( nieuw artikel 572 lid 2 onder b Sv): Rechter is verwijzer en houdt zaak aan tot na afronding mediation . Bij positief resultaat kan rechter OvJ (herstelbaar) NO verklaren, na verzoek daartoe van ve /OM Uitgaande van bovengenoemd kader,
 • Mediation Cijfers:
 • Zorgen over JJI’s
 • Recente jurisprudentie ECLI:NL:RBROT:2022:10009
 • Recente jurisprudentie ECLI:NL:RBAMS:2022:6122Feiten:
 • Recente jurisprudentie ECLI:NL:RBZWB:2022:6753

sluiten -

meer info +

Actualiteiten jeugdstrafrecht | december | deel 2 (webinar)

mr. Rianne van der Hulst

donderdag 08-12-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Jurisprudentie