Actualiteiten jeugdstrafrecht en civiel jeugdrecht | maart 2021

PO punt(en): 4

Kosten: € 250,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Strafrecht, Jeugdrecht civiel, Jeugdrecht strafrecht

De vier webinars geven een compact overzicht van recente ontwikkelingen met betrekking tot wetgeving, jurisprudentie en beleid op het gebied van het jeugdrecht (strafrecht en civiel).

Aanmelden

Programma

Actualiteiten civiel jeugdrecht | Informele rechtsingang minderjarige | Dub... (webinar)

prof. mr. Paul Vlaardingerbroek

dinsdag 09-03-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Informele rechtsingang minderjarige
 • Dubbele achternaam
 • Vervallenverklaring

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten civiel jeugdrecht | Belanghebbende man | Beschikbaarheid zorg... (webinar)

prof. mr. Paul Vlaardingerbroek

dinsdag 09-03-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Annotatie: Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden 12 november 2020 | Belanghebbende man
 • Beschikbaarheid zorg voor jeugdigen
 • Annotatie: Rb Rotterdam 4 december 2020 | OTS minderjarige komt in aanraking met politie
 • Vergoedingen pleegzorg
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 15 december 2020 | GI onrechtnatig gehandeld jegens gezaghebbende
 • Annotatie: Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden 23 februari 2021 | Vervangende toestemming vaccinatie
 • Annotatie: Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden 23 februari 2021 | Omgang en informatie
 • Annotatie: Gerechtshof ‘s -Hertogenbosch 25 februari 2021 | Zorg voor kind
 • Annotatie: Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden 10 november 2020 | Doorbrekingsgrond
 • Annotatie: Rb Rotterdam 20 november 2020 | Machtiging gesloten jeugdhulp
 • Annotatie: Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden 19 november 2020 | Gesloten jeugdhulp
 • Annotatie: Rechtbank Noord -Nederland 25 november 2020 | Gesloten jeugdhulp
 • Annotatie: Gerechtshof 's -Hertogenbosch 27 augustus 2020 | Gezagsbeëindiging
 • Annotatie: Rechtbank Den Haag 8 oktober 2020 | Beëindigen ouderlijk gezag
 • Annotatie: Gerechtshof Den Haag 4 november 2020 | Gezagsbeëindiging
 • Annotatie: Rb Oost -Brabant 14 december 2020 | Gezagsbeëindiging

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten jeugdstrafrecht | maart 2021 | | Wet USB | Verantwoordelijk ... (webinar)

mr. Ad van der Linden

dinsdag 23-03-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Annotatie: Parket bij de Hoge Raad 10 november 2020 | Raadsheer in quarantaine
 • Annotatie: Hoge Raad 15 december 2020 | Corona uitspraak, onderzoek ttz
 • Wet USB
 • Verantwoordelijk voor tenuitvoerlegging
 • Rechter in de keten
 • Nieuw boek 6 Wetboek van Strafvordering
 • Annotatie: Gerechtshof Den Haag 27 januari 2020 | Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
 • Annotatie: Hoge Raad 6 maart 2020 | Mogelijkheid van instellen h.b. in geval rechter tul van voorwaardelijke straf beveelt
 • Overgangsrecht voor beslissingen na 1 januari 2020
 • Hoger beroep blijft onder wet USB
 • Spoedreparatiewet
 • Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen vervallen
 • Vergoeding minderjarigenpiket
 • Grondbeginselen jeugdstrafrecht
 • Leeftijdsgrenzen strafrecht
 • Annotatie: Rechtbank Limburg 10 april 2018 | Jeugdstrafrecht toegepast
 • GBMgedragsmaatregel
 • Annotatie: Hoge Raad 7 april 2015 | Opleggen aan de verdachte van een GBM
 • Jeugdreclassering
 • Taken Jeugdreclassering
 • Mogelijke interventies
 • Rapportages in jeugdstrafzaken

sluiten -

meer info +

Actualiteiten jeugdstrafrecht | maart 2021 | Pij maatregel | Wegingslijst N... (webinar)

mr. Ad van der Linden

dinsdag 23-03-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Jeugddetentie art. 77i e.v. Sr
 • Advies RSJ 29 maart 2019
 • Pij maatregel
  • PIJ versus TBS
  • Forca
 • Annotatie: Hoge Raad 11 april 2017 | Slagende bewijsklacht diefstal met geweld
 • Annotatie: Rechtbank Den Haag 12 januari 2017 | Het betreft een tul bijzondere voorwaarden, waartegen in de hoofdzaak hoger beroep is ingesteld
 • Wegingslijst NIFP
 • Flexibele leeftijdsgrenzen in praktijk
 • Positie advocaat bij toepassing ASR
 • Betekenis toepassing jeugdstrafrecht
 • Leeftijd jeugdige cliënt niet bekend
 • Onderzoek WODC
 • Adolescentenstrafrecht
 • Annotatie: Hoge Raad 24 mei 2016 | Afwijzing verzoek om toepassing van art. 77c Sr.
 • Overzicht uitspraken : Zware delicten door zeer jeugdige personen
 • Recht op vervolging
 • Overzicht uitspraken: Recht op vervolging
 • Gesloten behandeling ttz
 • CAG
 • Ouders
  • Artikel 37 VN - VRK
 • Voorlopige hechtenis
 • Schorsing VH art 493Sv
 • Annotatie: Rechtbank Den Haag 20 september 2018 | Jeugdstrafrecht, begrijpelijke taal
 • Annotatie: Rechtbank Den Haag 20 september 2018 | Benoeming van een bijzondere curator in het belang van de minderjarige verdachte

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Ad-van-der-Linde.jpg
mr. Ad van der Linden

oud-(kinder)rechter, medewerker Universiteit Utrecht, voorzitter Beroepscollege Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en van de Regionale Klachtencommissie Jeugd Eemland

Bekijk profiel
Paul-Vlaardingerbroek.jpg
prof. mr. Paul Vlaardingerbroek

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag, Emeritus hoogleraar familie- en jeugdrecht Tilburg University

Bekijk profiel

Jurisprudentie