Actualiteiten jeugdstrafrecht

PO punt(en): 2

Kosten: € 125,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht, Jeugdrecht strafrecht

Mr. Ad van der linden gaat in deze twee uur veel ontwikkelingen bespreken alsook een aantal belangrijke uitspraken met u bespreken.

Aanmelden

Programma

Actualiteiten jeugdstrafrecht | maart 2021 | | Wet USB | Verantwoordelijk ... (webinar)

mr. Ad van der Linden

dinsdag 23-03-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Annotatie: Parket bij de Hoge Raad 10 november 2020 | Raadsheer in quarantaine
 • Annotatie: Hoge Raad 15 december 2020 | Corona uitspraak, onderzoek ttz
 • Wet USB
 • Verantwoordelijk voor tenuitvoerlegging
 • Rechter in de keten
 • Nieuw boek 6 Wetboek van Strafvordering
 • Annotatie: Gerechtshof Den Haag 27 januari 2020 | Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
 • Annotatie: Hoge Raad 6 maart 2020 | Mogelijkheid van instellen h.b. in geval rechter tul van voorwaardelijke straf beveelt
 • Overgangsrecht voor beslissingen na 1 januari 2020
 • Hoger beroep blijft onder wet USB
 • Spoedreparatiewet
 • Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen vervallen
 • Vergoeding minderjarigenpiket
 • Grondbeginselen jeugdstrafrecht
 • Leeftijdsgrenzen strafrecht
 • Annotatie: Rechtbank Limburg 10 april 2018 | Jeugdstrafrecht toegepast
 • GBMgedragsmaatregel
 • Annotatie: Hoge Raad 7 april 2015 | Opleggen aan de verdachte van een GBM
 • Jeugdreclassering
 • Taken Jeugdreclassering
 • Mogelijke interventies
 • Rapportages in jeugdstrafzaken

sluiten -

meer info +

Actualiteiten jeugdstrafrecht | maart 2021 | Pij maatregel | Wegingslijst N... (webinar)

mr. Ad van der Linden

dinsdag 23-03-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Jeugddetentie art. 77i e.v. Sr
 • Advies RSJ 29 maart 2019
 • Pij maatregel
  • PIJ versus TBS
  • Forca
 • Annotatie: Hoge Raad 11 april 2017 | Slagende bewijsklacht diefstal met geweld
 • Annotatie: Rechtbank Den Haag 12 januari 2017 | Het betreft een tul bijzondere voorwaarden, waartegen in de hoofdzaak hoger beroep is ingesteld
 • Wegingslijst NIFP
 • Flexibele leeftijdsgrenzen in praktijk
 • Positie advocaat bij toepassing ASR
 • Betekenis toepassing jeugdstrafrecht
 • Leeftijd jeugdige cliënt niet bekend
 • Onderzoek WODC
 • Adolescentenstrafrecht
 • Annotatie: Hoge Raad 24 mei 2016 | Afwijzing verzoek om toepassing van art. 77c Sr.
 • Overzicht uitspraken : Zware delicten door zeer jeugdige personen
 • Recht op vervolging
 • Overzicht uitspraken: Recht op vervolging
 • Gesloten behandeling ttz
 • CAG
 • Ouders
  • Artikel 37 VN - VRK
 • Voorlopige hechtenis
 • Schorsing VH art 493Sv
 • Annotatie: Rechtbank Den Haag 20 september 2018 | Jeugdstrafrecht, begrijpelijke taal
 • Annotatie: Rechtbank Den Haag 20 september 2018 | Benoeming van een bijzondere curator in het belang van de minderjarige verdachte

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Ad-van-der-Linde.jpg
mr. Ad van der Linden

oud-(kinder)rechter, medewerker Universiteit Utrecht, voorzitter Beroepscollege Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en van de Regionale Klachtencommissie Jeugd Eemland

Bekijk profiel

Jurisprudentie