Webinar

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, LetselschaderechtOnderwerpen

 • Helicopterview rechtspraak
 • Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid
 • Over de grens van eigen oplettendheid
 • Tekortschieten in toezicht en de begrenzing ervan binnen het publieke domein
 • Aansprakelijkheid door een geestelijke of lichamelijke tekortkoming
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Art. 6:169 Bw.
 • Veiligheid op scholen
 • Verzekeringsaspecten
 • Art. 6:170 Bw.
 • Art. 6:171 Bw.
 • Art. 6:174 Bw.
 • Art. 6:181 Bw.
 • Bewuste roekeloosheid dient beperkt te worden
 • Smartengeld
 • Ongelukkige samenloop van omstandigheden
 • Art. 6:173/174 naast 6:162 BW
 • Corona en werkgeversaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid
 • Art. 6:171/181/170 BW
 • Art. 6:181 BW
 • Art. 7:658/611 BW
 • Actualiteiten letselschade | najaar | deel 4