Actualiteiten letselschade | najaar

PO punt(en): 4

Kosten: € 200,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

woensdag 01-12-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

woensdag 01-12-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Letselschaderecht

Aanmelden

Programma

Actualiteiten letselschade | najaar | deel 1 (webinar)

prof. mr. Fokko Oldenhuis | mr. John van der Wouden

woensdag 01-12-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Deelonderwerpen Ia. Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheidIb. Over de grens van OSVO…..Ic.Vechtpartijen /rechtsgevolgen/ politieoptreden II. Sport en spelIII. Rechtspositie van stagiaires en vrijwilligers=====IV. RelativiteitV. Art. 6:165 ; de b
 • Ia. Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid Ia. Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheidAccentuering eigen verantwoordelijkheid Grenzen aan de eigen oplettendheidAccentuering profijtbeginselStruikelende werknemers: veelal werkgever aansprakelijk
 • Ia. Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid Asser Sieburgh 6-IV 2019/204 -239Deventer: Kluwer 2019 (vijftiende druk); Cees van Dam, Aansprakelijkheidsrecht , derde druk Den Haag: Boom Juridisch 2020/701 -706 Nw druk Hartlief c.s. Schadevergoeding, ne
 • Ia. Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid Hoekzema (2016) De artikelen 6:173 en 6:174 BW regelen de aansprakelijkheid voor de onbekendheid met het gebrek. De bekendheid met het gebrek wordt voorondersteld. Onbekendheid met het gebrek en het daard
 • Ia. Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid Hoekzema : Voor het overige verschilt deze kwalitatieve aansprakelijkheid (..) niet van die uit onrechtmatige daad’, (p.87).
 • Ia. Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid Nw druk van Asser - Sieburgh (2019) Ook Sieburgh worstelt met de begrenzing van 6:173/174. Soms pas je Kelderluikfactoren toe, maar soms ook niet.Zie document bij het WEBINAR Actualiteiten voorjaar 2021
 • Ia. Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid Rb. Noord -Holland 22 oktober 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:8335 ( Grillig wandelpad ); ‘De vraag is of dat inderdaad een ongeluk was, waarvoor zij ook zelf aansprakelijk is. Hoewel het in de huidige tijd af en
 • Ia. Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid ECLI:NL:RBNHO:2020:8335:Dat zich op weg van IJsbaan De Meent naar het parkeerterrein een valincident met zwaar letsel ten gevolg zou voordoen, op de wijze zoals bij [verzoekster] is gebeurd, was niet voor
 • Ia. Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid ECLI:NL:RBNHO:2020:8335:De voorzienbaarheid is terug van weggeweest!
 • Ia. Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid HR 7 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2283 (Stroomkabels)Rb. Midden -Nederland 10 juni 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:2220 (Val over mat over stroomkabels );
 • Ia. Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid ECLI:NL:RBMNE:2020:2220 (Val over mat over stroomkabels ); ‘De beoordeling heeft de rechtbank er dan ook niet van kunnen overtuigen dat het voor verweerster voorzienbaar was dat het gebruik van de mat een
 • Ia. Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid Hof Arnhem -Leeuwarden 4 mei 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:4261 (Val over plantenbak bij woning).Rb. Den Haag 4 maart 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:2263, JA 2021/83 (Val met rolstoel bij parkeerterrein hospitaal);Rb
 • Ia. Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid Rb. Den Haag 4 maart 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:2263, JA 2021/83 (Val met rolstoel bij parkeerterrein hospitaal):Voor beide voornoemde grondslagen(174/162) voor aansprakelijkheid moet bij de beoordeling aans
 • Ia. Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid ECLI:NL:RBDHA:2021:2263:‘Uitgaande van normaal (voorzichtig) gebruik van opgang en rolstoel, was de weg in acceptabele staat. Hierbij weegt de rechtbank ook mee dat tegenover de verplichtingen van de gemee
 • Ia. Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid ECLI:NL:GHARL:2021:499 : [E] en [F] hielden de putdeksel vast. [de minderjarige] keek of er knikkers onder lagen. Toen [E] zag dat er geen knikkers lagen, gooide hij de deksel dicht. Daarbij is de putdeksel
 • Ia. Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid ECLI:NL:GHARL:2021:499 : Ktr wijst af. ‘Dat de groepsleerkrachten onvoldoende hebben opgelet, volgt niet uit het enkele feit dat het ongeval heeft kunnen plaatsvinden’.
 • Ia. Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid ECLI:NL:GHARL:2021:499 : Voor de nalatige op wie een bijzondere verplichting tot zorg en oplettendheid rust,geldt de terughoudendheid bij het aannemen van onrechtmatigheid niet of althans in minderemate.
 • Ia. Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid ECLI:NL:GHARL:2021:499 : Het gaat er dan om of dat concrete gevaar kenbaar was voor Vivente dan wel of Vivente dat gevaar daadwerkelijk kende. Van dat laatste is sprake indien haar groepsleerkrachten wisten
 • Ia. Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid ECLI:NL:GHARL:2021:499 : Hof acht bewijslevering noodzakelijk, maar wijst de facto af.Terughoudendheid bij zuiver theoretisch gevaar: Voorzienbaarheid vereist.
 • Ib. Over de grens van OSVO….. Hof Arnhem -Leeuwarden 28 april 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:3428 (Afgebroken boomtak) bevestiging van Rb. Gelderland 4 januari 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:8 ( Afgebroken tak ); Hof Arnhem -Leeuwarden 29 september 2020, ECLI:NL:
 • Ib. Over de grens van OSVO….. Hof Arnhem -Leeuwarden 6 april 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:3282, JA 2021/92 (Val in smeerkuil ; nalatigheid om voor het gevaar te waarschuwen ; geen bedrijfsmatig handelen ):
 • Ib. Over de grens van OSVO….. ECLI:NL:GHARL:2021:3282:A biedt z’n hogedrukspuit aan B aan om z’n tractor te reinigen. B gaat met A mee naar het bedrijf van A. Hij bekijkt in de loods een kiepwagen van A. B gaat op een smeerkarretje staan ! en valt da
 • Ib. Over de grens van OSVO….. ECLI:NL:GHARL:2021:3282:Dát sprake is van een gevaarlijke situatie, is door [appellant in principaal beroep] dan ook onvoldoende weersproken. Dat hij zich van het gevaarlijke van die situatie bewust was, evenmin.
 • Ib. Over de grens van OSVO ….. ECLI:NL:GHARL:2021:3282:Het had op de weg van [appellant in principaal beroep] gelegen [geïntimeerde in principaal beroep] ook in dit geval te waarschuwen.
 • Ib. Over de grens van OSVO….. ECLI:NL:GHARL:2021:3282:Een verplichting voor [geïntimeerde in principaal beroep] om eerst te kijken of de omgeving rond de kiepwagen wel veilig was, was er niet, terwijl er wel een verplichting voor [appellant in princi
 • Ib. Over de grens van OSVO….. ECLI:NL:GHARL:2021:3282:Wat is nodig om eigen schuld aan te nemen?Rb. 50 -50. Hof: géén eigen schuld.Zie vooral de annotatie van Bosschaart JA 2021/92.
 • Ib. Over de grens van OSVO….. ECLI:NL:GHARL:2021:3282:Jansen, diss . Informatieplichten. Als er op de één een waarschuwingsplicht rust, kun je geen eigen schuld bij de ander aannemer wegens schending van een onderzoeksplicht . In het onderhavige gev
 • Ic. Vechtpartijen/rechtsgevolgen/politieoptreden Vechtpartijen:
 • Ic. Vechtpartijen/rechtsgevolgen/politieoptreden Rb Gelderland 19 mei 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:3291 (Vrouw van achteren opgetild door man na stapavond )
 • Ic. Vechtpartijen/rechtsgevolgen/politieoptreden ECLI:NL:RBGEL:2021:3291 : Omstreeks 04:30 uur stond [eiser] buiten het café en daar heeft [gedaagde] haar van achteren opgetild, waarna hij in onbalans is geraakt en [eiser] op de grond is gevallen (hi

sluiten -

meer info +

Actualiteiten letselschade | najaar | deel 2 (webinar)

prof. mr. Fokko Oldenhuis | mr. John van der Wouden

woensdag 01-12-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Art. 7:611 BW
 • Arbeidsrechtelijke omkeringsregel
 • Bloodstelling aan tabaksrook
 • Blootstelling aan Chroom 6
 • Nog meer werkgeversaansprakelijkheid

sluiten -

meer info +

Actualiteiten letselschade | najaar | deel 3 (webinar)

prof. mr. Fokko Oldenhuis | mr. John van der Wouden

woensdag 01-12-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Kwalitatieve aansprakelijk
 • Corona en werkgeversaansprakelijkheid
 • Zaakwaarneming
 • Smartengeld
 • Kwalitatieve aansprakelijk
 • Corona en werkgeversaansprakelijkheid
 • Zaakwaarneming
 • Smartengeld
 • Conclusie A -G, ECLI:NL:PHR:2021:642 A -G Paridaens , Parlementaire Geschiedenis, 70% f.i . is richtinggevend maar niet doorslaggevend. Mem. v. Toel . noemt onder andere:

sluiten -

meer info +

Actualiteiten letselschade | najaar | deel 4 (webinar)

prof. mr. Fokko Oldenhuis | mr. John van der Wouden

woensdag 01-12-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Deelonderwerpen Kwalitatieve aansprakelijkheid ( Afd 6.3.2. ) IV. Relativiteit ( sheet 1 -22 slechts archiefmateriaal!) V. Art. 6:165 ( toerekening van gebreken ) VI. Risicoaansprakelijkheid artikelsgewijze (169/181/) (VII Werkgeversaansprakelijkheid
 • IV. Relativiteit HR 20 september 2019, ECLI:NL:HR:2019:1409 (Schietincident Alphen aan den Rijn);Royale uitleg relativiteitsbeginsel indien de overheid ernstig in de fout gaat en ernstig letsel ontstaat (het spiegelbeeld van de dubbele redelijkheidst
 • IV. Relativiteit ECLI:NL:HR:2019:1409:Die norm strekt immers ertoe schade door onverantwoord vuurwapenbezit te voorkomen, in beginsel ongeacht de wijze waarop deze in het concrete geval ontstaat. Dat betreft dus ook schade als gevolg van een schieti
 • IV. Relativiteit Nog even over die overheidsaansprakelijkheid en relativiteit Let op:HR 7 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2283 (Stroomkabels)Als het de aansprakelijkheid van de overheid betreft dan zie je op aanverwante terreinen van het publiek domei
 • IV. Relativiteit ECLI:NL:GHARL:2021:426,JA 2021/103 (Val over plantenbak bij woning):Ook bij de kwalitatieve aansprakelijkheid 6:174 spelen de Kelderluikfactoren, waaronder de voorzienbaarheid een belangrijke rol.
 • IV. Relativiteit ECLI:NL:GHARL:2021:426:‘komt het derhalve aan op de - naar objectieve maatstaven te beantwoorden - vraag of deze, gelet op het te verwachten gebruik of de bestemming daarvan , met het oog op voorkoming van gevaar voor personen en za
 • IV. Relativiteit ECLI:NL:GHARL:2021:426:waarbij ook van belang is hoe groot de kans op verwezenlijking van het gevaar is en welke onderhouds - en veiligheidsmaatregelen mogelijk en redelijkerwijs te vergen zijn (het arrest Wilnis, rov . 4.4.4). Deze
 • IV. Relativiteit HR 20 dec. 2019, ECLI:NL:HR:2019:2006 , NJ 2020/41 m.nt . J. Spier, JA 2020/ 29 m.nt . J van de Klashorst , JM 2020/33 m.nt W. Th.Douma (Urgenda )
 • IV. Relativiteit ECLI:NL:HR:2019:2006 : (Hof, weergegeven door de HR):De verplichting om op grond van de art. 2 en 8 EVRM passende maatregelen te nemen, houdt mede in dat staten gehouden zijn om preventief maatregelen te nemen tegen het gevaar, ook
 • IV. Relativiteit ECLI:NL:HR:2019:2006 : HR:De doelstelling om een reductie van minimaal 25% in 2020 te halen, sluit bovendien aan bij hetgeen de Staat zelf voor andere jaren (2030, 2050 en 2100) als doelstelling noodzakelijk acht (zie hiervoor in 7.
 • IV. Relativiteit ECLI:NL:HR:2019:2006 : Die doelstelling om passende maatregelen te nemen ter voorkoming van een gevaarlijke klimaatverandering, kan worden aangemerkt als een absoluut minimum . Nu de Staat geen behoorlijke onderbouwing heeft kunnen g
 • IV. Relativiteit ECLI:NL:HR:2019:2006 : Hij dient dus minimaal deze reductie in 2020 na te streven, zoals het hof terecht heeft geoordeeld in rov . 53.( 7.5.1.)
 • IV. Relativiteit Rb Den Haag 26 mei 2021, ECLI:NL:RBHA:2021;5337, JA 2021/93 ( Milieudefensie - Royal Dutch Shell). Bundeling van milieuorganisatiesNiet alleen de Staat moet maatregelen nemen; ook de multinationale bedrijven moeten dat doen.
 • IV. Relativiteit ECLI:NL:RBHA:2021:5337:Evenals bij Urgenda past de rechter art. 6:162 BW toe; het gaat nu niet om ‘Kelderluikfactoren’, maar om ‘ Urgendafactoren ’.
 • IV. Relativiteit ECLI:NL:RBHA:2021:5337:Kern is de in werking getreden Klimaatwet 1 sept 2019 alsmede de internationale verdragen.De rechter is bij uitstel geschikt om de vraag of een verplichting op basis van art. 6:162 BW voor Shell bestaat te beo
 • IV. Relativiteit ECLI:NL:RBHA:2021:5337:‘Urgendafactoren ’:
 • IV. Relativiteit ECLI:NL:RBHA:2021:5337:E ffectiviteit RDS betoogt dat de reductieverplichting geen effect zal hebben of zelfs contraproductief zal zijn, omdat de plaats van de Shell - groep zal worden ingenomen door concurrenten.Verworpen!
 • IV. Relativiteit ECLI:NL:RBHA:2021:5337:Verantwoordelijkheid
 • IV. Relativiteit ECLI:NL:RBHA:2021:5337:BezwaarlijkheidHoewel de rechtbank daarnaar heeft gevraagd, heeft RDS zich verder niet concreet uitgelaten over de bezwaarlijkheid van de reductieverplichting; zij voert alleen aan dat de ingrijpende gevolgen
 • IV. Relativiteit ECLI:NL:RBHA:2021:5337:Proportionaliteit
 • IV. Relativiteit ECLI:NL:RBHA:2021:5337:Voor de RDS - groep wordt door de rechter een resultaatsverplichting aangenomen voor de eigen bedrijfsactiviteiten en een zware inspanningsverplichting ten aanzien van cont (r) acten met eindgebruikers. Opbouw
 • IV. Relativiteit Rb Den Haag 26 mei 2021, ECLI:NL:RBHA:2021;5337 : Zeer instructieve noot van Kuiper - Slendebroek,JA 2021/93 Zie verder:JM 2021/95 met annotatie van Douma, W.Th . M en R 2021/86 met annotatie van B. ArentzOR 2021/208 met annotatie v
 • V. Geestelijke en lichamelijke tekortkoming (6:165)
 • V. Geestelijke en lichamelijke tekortkoming (6:165) Art. 6:165 BW/ Correctie op Webinar voorjaar 2021! Iemand krijgt op een onverwacht moment een epileptische aanval, valt om en beschadigt een kostbare vaas van een ander.Is dat via art. 6:165 een toe
 • V. Geestelijke en lichamelijke tekortkoming (6:165) Rechtspraak: Rb. Noord Nederland 24 januari 2017,ECLI: NL :RBNNE :2017 :240 (Val als gevolg van een tijdelijke lichamelijke handicap);Gerechtshof Den Bosch 20 oktober 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:4169 (
 • V. Geestelijke en lichamelijke tekortkoming (6:165) ECLI: NL :RBNNE :2017 :240 :
 • V. Geestelijke en lichamelijke tekortkoming (6:165) FTO:Aan het causaliteitsvereiste (schade is ontstaan door de handicap) zal toch veelal een eerste toetsing van het gedrag, los van de tekortkoming vooraf moeten gaan.Anders loopt degene met een hand
 • V. Geestelijke en lichamelijke tekortkoming (6:165) Werknemer A. in dienst van GEPO BV is bezig in opdracht van bedrijf Jansen BV een reparatie aan de voorgevel te verrichten.Tijdens die werkzaamheden raakt A terwijl hij zich op de ladder bevindt bewu
 • Afd 6.3.2.
 • 6:169 Rb. Overijssel 10 juli 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:2755 (jong kind gooit putdeksel op vinger klasgenootje; vordering tegen school); Vervolg: Hof Arnhem -Leeuwarden 19 januari 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:499 , VR 2021/64 ( Putdeksel op schoolplein ).

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

prof.mr.-Fokko-Oldenhuis.jpg
prof. mr. Fokko Oldenhuis

universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen, de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen, tevens bijzonder hoogleraar Religie en Recht

Bekijk profiel
mr.-John-van-der-Wouden.jpg
mr. John van der Wouden

advocaat Maarten Tromp advocaten

Bekijk profiel

Jurisprudentie