Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Actualiteiten letselschade | voorjaar

WebinarOnderwerpen

 • Affectieschade en hoogte smartengeld
 • Art. 6:173 BW
 • Causaliteit
 • Gebrekkige zaken
 • Ongelukkige samenloop van omstandigheden / Onrechtmatige daad in woning
 • Ongelukkige samenloop van omstandigheden /onrechtmatige daad publieke ruimte
 • Ongelukkige samenloop van omstandigheden /onrechtmatige daad scholen
 • Ongelukkige samenloop van omstandigheden /onrechtmatige daad woningcooperatie
 • Rekenrente en belastingschade
 • Relativiteit
 • Schokschade
 • Voorzienbaarheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Wijzigingen schadeclaims in strafproces
Spreker(s)

prof. mr. Fokko Oldenhuis

universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen, tevens bijzonder hoogleraar Religie en Recht