Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Actualiteiten letselschade

WebinarBij de actualiteiten letselschade worden steevast de actualiteiten aansprakelijkheid personen en zaken besproken (ouders -kinderen, werkgevers-werknemers, fouten van zzp-ers , aansprakelijkheid roerende zaken en opstallen en uiteraard de aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker).
Daarnaast passeert meestal ook art. 7:658/611 (werkgeversaansprakelijkheid), soms 7:661 (onderling verhaal) de revue. In de regel gaan we ook in op enkele meer specifieke onderwerpen. Ditmaal is dat de specifieke onderlinge verhaals-relatie ouder-kind, in combinatie met de problematiek van de AVP-verzekering. Als een ouder een fout maakt waardoor zijn of haar kind schade oploopt, zie je anno 2023 in de rechtspraak dat de ouder probeert de schade van het kind naar de AVP-verzekeraar ‘door te schuiven’. We bespreken de (on)mogelijkheden. Verder besteden we aandacht aan smartengeld, schokschade, affectieschade, de positie van de benadeelde partij in het strafproces (blijft de voorschotregeling bij gewelds-en zedenmisdrijven ongelimiteerd gehandhaafd en valt te verwachten dat de tegemoetkomingen van het Schadefonds Geweldsmisrijven omhoog gaan?).
— prof. mr. Fokko Oldenhuis universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen, tevens bijzonder hoogleraar Religie en Recht


Onderwerpen

 • Affectieschade en hoogte smartengeld
 • Art. 6:173 BW
 • Causaliteit
 • Gebrekkige zaken
 • Ongelukkige samenloop van omstandigheden / Onrechtmatige daad in woning
 • Ongelukkige samenloop van omstandigheden /onrechtmatige daad publieke ruimte
 • Ongelukkige samenloop van omstandigheden /onrechtmatige daad scholen
 • Ongelukkige samenloop van omstandigheden /onrechtmatige daad woningcooperatie
 • Rekenrente en belastingschade
 • Relativiteit
 • Schokschade
 • Voorzienbaarheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Wijzigingen schadeclaims in strafproces
Spreker(s)

prof. mr. Fokko Oldenhuis

universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen, tevens bijzonder hoogleraar Religie en Recht