Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Actualiteiten onteigeningsrecht

Webinar

Mr. Jurgen Vermeulen zal in het voorjaar en in het najaar de actualiteiten met u bespreken over het onteigeningsrecht.

Onderwerpen

 • Omgevingswet
 • Verweer tegen onteigening
 • Zelfrealisatie
 • Verzoek 843a Rv
 • Eliminatie van bestemmingen
 • Artikel 40e Ow
 • Winbare bodembestanddelen
 • Begroting schadeloosstelling
 • Kosten van wederbelegging
 • Rente vrijkomend kapitaal
 • Actualiteiten onteigeningsrecht | najaar | deel 1
 • Planschade
 • Btw en onteigening
 • Niet nakoming bijkomend aanbod
 • Rente
 • Toetsing kosten deskundige
 • Steeds minder onteigeningen
Spreker(s)

mr. Jurgen Vermeulen

advocaat en partner Ten Holter Noordam advocaten