Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Actualiteiten ontslagrecht en procesrecht

Klassikaal

Startdatum: woensdag 22-09-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur | 1 dag(en)
Onderwerpen

 • AvdR late night | de toekomst van onze arbeidsmarkt: werk aan de winkel!
 • Vormgeving medezeggenschap
 • Rechtsverhouding statutair bestuurder
 • Ernstig verwijtbaar handelen
 • Ontslag op staande voet niet onverwijld gegeven
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst op g-grond
 • Onterecht ontslag op staande voet vanwege niet afgemaakte MTS-opleiding
 • Intrekking Schipholpas geen reden voor ontslag op staande voet
 • Werknemer slaagt niet in bewijsopdracht na verwijzing door Hoge Raad
 • Onterecht oosv wegens door derden laten afvoeren van buitenlandse emballage
 • Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
 • Afspiegelingsbeginsel
 • Herplaatsing
 • Procedures bij de rechter ná beslissing UWV
 • Toets bedrijfseconomische redenen
 • Uitwisselbaarheid van functies
 • Herplaatsingsplicht
 • Hoger beroep
 • Artikel 7:683, lid 1 BW
 • Artikel 7:683, lid 2 BW
 • Artikel 7:683, lid 3 BW Wanneer Hof oordeelt dat:
 • Artikel 7:683, lid 3 (vervolg) en lid 4 BW Herstel
 • Artikel 7:683, leden 5 en 6 BW Hof bepaalt wanneer arbeidsovereenkomst eindigt indien:
 • Voorwaardelijk ontbindingsverzoek in hoger beroep
 • Beoordeling in hoger beroep ex tunc of ex nunc?
 • De I-grond
 • Tips onderbouwing I-grond
 • Cumulatie: disfunctioneren en verstoorde arbeidsrelatie
 • Gedeeltelijke beëindiging arbeidsovereenkomst
 • Gedeeltelijke einde, verweer bij ontbinding
 • De Hoge Raad in Victoria
 • De functie van het hoger beroep
 • Procesrechtelijke fout advocaat: gevolgen
 • Processtukken EA zelf overleggen in HB
 • Deformalisering: naamsverwarring
 • Briefadres, woonplaats en betekening
 • Termijnen
 • Faxstoring of onvolledig beroepsschrift
 • Vervaltermijn 2 maanden (7:686a,4,a BW)
 • Aanzegging of opzegging
 • Is vervaltermijn gaan lopen
 • Wel of geen (voorw.) tegenverzoek werkn.
 • Appel tegen tussenbeslissing
 • Grievenstelsel
 • Incidenteel appel instellen
 • 2 conclusie-regel
 • Tweeconclusieleer
 • Recht op meervoudige mond.behandeling
 • Gevolgen Wwzvoor ontbinding
 • WWZ-wetgever over bewijsrecht
 • Bewijslastverdeling
 • Afwijkend salaris
 • Bewijs van disfunctioneren
 • Ondertekende akte
 • Bewijsrecht
 • Passeren bewijsaanbod
Spreker(s)

mr. Ruben van Arkel

advocaat Sparkel advocatuur & mediation

mr. Ellen de Groot

senior rechter Rechtbank Gelderland