Actualiteiten rondom de UWV ontslagprocedure en de disfunctionerende medewerker

PO punt(en): 4

Kosten: € 225,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

De coronapandemie, die vorig jaar februari ons land bereikte, leidde ertoe dat het aantal ontslagaanvragen bij UWV in 2020 verdubbelde. De maatregelen van het kabinet, waaronder de NOW-regeling en de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL), zijn juist gericht op maximaal behoud van werkgelegenheid, derhalve het voorkomen van ontslagen. Ondanks de verdubbeling van het aantal ontslagaanvragen bij UWV, lijkt het erop dat de steunmaatregelen van het kabinet effect sorteren, in die zin dat zij een dempend effect hebben op het aantal bedrijfseconomische ontslagen.

Nu ons land inmiddels in de ‘derde golf’ van de coronapandemie lijkt te zijn beland en voornoemde steunmaatregelen -naar verwachting- per 1 juli aanstaande eindigen, wordt er vanuit gegaan dat veel bedrijven dit voorjaar alsnog werknemers zullen ontslaan.

Jan Meijer, werkzaam als manager Arbeids- en Ontslagrecht op de landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) van UWV, zal op woensdag 7 april aanstaande in twee uur de actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure voor u op een rij zetten.

Aanmelden

Programma

Actualiteiten UWV ontslagprocedure | effecten Wwz | toepasselijke wet- en r... (webinar)

mr. Jan Meijer

vrijdag 16-04-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Effecten Wwz
 • Toepasselijke wet - en regelgeving
 • Nieuwe Uitvoeringsregels per 01 - 09 - 2020

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten UWV ontslagprocedure | bedrijfseconomisch ontslag | compensat... (webinar)

mr. Jan Meijer

vrijdag 16-04-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Ontslagvolgorde: afspiegeling
 • Onderneming of bedrijfsvestiging
 • Uitwisselbare functies
 • Duur dienstverband
 • Rangorde bij beëindigen arbeidsrelaties
 • Herplaatsing
 • Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Lees meer

sluiten -

meer info +

Disfunctionerende medewerker | deel 1 (webinar)

mr. Loes van der Sluis

donderdag 29-04-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Redelijke ontslaggrond
 • Wanneer is er sprake van disfunctioneren
 • Hoe toon je disfunctioneren aan
 • Hoge Raad 23 december 2016 | Mediant | Bewijs
 • Hoge Raad 16 februari 2018 | Decor | Bewijs
 • Hoge Raad 29 juni 2018 | Certe Laboratorium voor Infectieziekten | Bewijs
 • Bewijsrecht: aannemelijk - bewezen zijn
 • Overzicht uitspraken: Wanneer is tijdig in kennis stellen?
 • Annotatie: Hoge Raad 14 juni 2019 | Ecofys | Verbetertraject

sluiten -

meer info +

Disfunctionerende medewerker | deel 2 (webinar)

mr. Loes van der Sluis

donderdag 29-04-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Annotatie: Hoge Raad 14 juni 2019 | Ecofys | Verbetertraject
 • Overzicht uitspraken: Verbetertraject casuïstiek
 • Overzicht uitspraken: Ziekte of gebreken
 • Scholing – herplaatsing
 • Herplaatsing
 • Arbeidsomstandigheden
 • Een gebrek in dossier wat dan
 • Overzicht uitspraken: Cumulatiegrond

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-Jan-Meijer.jpg
mr. Jan Meijer

landelijk manager UWV WERKbedrijf

Bekijk profiel

Jurisprudentie