Webinar

Opname december 2022

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Transport- en handelsrecht, VerzekeringsrechtOnderwerpen

  • Klachtplicht koper
  • Art. 6:258 BW
  • Non – conformiteit
  • Algemene voorwaarden
  • Uitleg
  • Vernietiging
  • Wettelijke handelsrente
  • Bevrijdende verjaring
  • Bankgarantie
  • Wilsgebreken