Actualiteiten vreemdelingenbewaring

PO punt(en): 2

Kosten: € 125,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

dinsdag 06-12-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

dinsdag 06-12-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Aanmelden

Programma

Actualiteiten vreemdelingenbewaring | deel 1 (webinar)

mr. Eric Druijf

dinsdag 06-12-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen


 • BinnentredenRvS 10 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:724 (toestemming of niet?)
 • Binnentreden. Tonen machtiging RvS 29 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2498
 • MTV Zwolle 31 maart 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:871
 • HandboeienRvS 5 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:987
 • OphoudenRvS 18 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:795
 • Ophouden (2)RvS 27 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1813
 • Ophouden (3)RvS 1 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3120
 • Ophouden (4)RvS 18 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2035
 • Ophouden (5)RvS 7 september 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2565 / 2022:2585
 • HOREN
 • Horen bij Chavezclaimanten >>
 • Gehoor Chavezclaimant >>
 • Gehoor Chavezclaimant (2)
 • Gehoor Chavezclaimant (3)
 • Gehoorsbijstand voorlichting Kmar
 • Horen vreemdeling met stoornis
 • Horen vreemdeling met stoornis (2)
 • Gevolgen ontbreken PV gehoor
 • TERUGKEERBESLUIT
 • Terugkeerbesluit
 • Land vermelden
 • Land vermelden (2)
 • Oud TKB voldoet
 • Land (Canada) = duidelijk
 • Kennis over l.v.h . is onvoldoende
 • TKB statushouder regulier EU - land
 • Loskoppelen TKB en asielafwijzing
 • WETTELIJKE GRONDSLAG
 • Unieburgers. IBS 59,1a VWRvS 23 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:562 / RVS 25 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1444 en 2022:1452Unieburger zonder verblijfsrecht 6 of 7 VRI mag IBS 59,1a Vw , mits:

sluiten -

meer info +

Actualiteiten vreemdelingenbewaring | deel 2 (webinar)

mr. Eric Druijf

dinsdag 06-12-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen


 • Waarnemend gemachtigdeRvS 13 januari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:86
 • Telehoren , geluidsproblemen RvS 1 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2202(-) klaagt dat adv ter zitting twee keer heeft gezegd dat hij stas via de videoverbinding niet goed kon verstaan, maar dat de rechtbank daar toen niet op heeft gereageerd.
 • Niet horen vanwege uitzettingRvS 10 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2296Rb bericht op 10 februari dat zitting op 16 februari om 09:30 uur zal zijn. ( -) is daar niet bij: hij zit in busje naar België om 11.00 uur te worden overgedragen.
 • Voortgangsgegevens 1 e beroep RvS 6 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2877
 • Ambtshalve toetsingHvJ 8 november 2022, C -704/20 en C -39/21 Moeten aldus worden uitgelegd dat:een rechterlijke autoriteit bij de toetsing of de uit het Unierecht voortvloeiende voorwaarden voor de rechtmatigheid van de bewaring van een derdelander z
 • Dublin
 • Eurodactreffer
 • 59a gaat boven 59b
 • MOB?
 • Stellen is niet altijd bewijzen
 • Gronden
 • Art. 5.1b, 3c Vb RvS 18 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2404 (5.1b, 3c Vb )
 • Art. 5.1b, 3c Vb RvS 12 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2918Uit 1 eTKB blijkt niet naar welk land ( -) terug moet keren, maar er staat wel in dat hij NL en de EU moet verlaten. Door naar Portugal te gaan heeft hij niet aan die verplichting voldaan, zod
 • Art. 5.1b, 3i Vb RvS 1 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1858
 • Art. 5.1b, 3k Vb RvS 15 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1710
 • Art. 5.1b, 3k Vb RvS 24 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1806
 • Toetsing EU - rechten
 • Gevolg aanvraagRvS 12 november 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2530
 • Gevolg aanvraag
 • Gevolg aanvraag(-) stelt beroep in tegen TKB
 • Gevolg aanvraag(-) stelt geen beroep in tegen TKB
 • Lichter middel
 • Minder ver strekkende maatregelRvS 10 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:727
 • Minder ver strekkende maatregelRvS 27 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2137(-) heeft grootste deel van zijn leven in NL verbleven, rechtsmiddel aangewend tegen intrekking verblijfsvergunning en niet eerder meldplicht gehad. LM?
 • Minder ver strekkende maatregelRvS 13 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1667
 • Detentieongeschikt?RvS 26 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1639 Van detentieongeschiktheid is pas sprake
 • Detentieongeschikt?RvS 15 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1710
 • Detentieongeschikt?RvS 7 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:364 (serieuze signalen)(-) wijst hij op een IMMO Signaleringslijst waarin serieuze medische en psychische omstandigheden worden benoemd.
 • Detentieongeschikt?

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Erik-Druijf.jpg
mr. Eric Druijf

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam

Bekijk profiel