Webinar

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Cassatie

Elk kwartaal bespreken twee ervaren cassatie advocaten de belangrijkste civiel rechterlijke uitspraken van de Hoge Raad.

Op de hoogte blijven

Onderwerpen

 • Devolutieve werking
 • Onteigening
 • Verlenen akte van niet-dienen
 • Uitleg vaststellingsovereenkomst en de Haviltex -maatstaf
 • Schorsing tenuitvoerlegging en belang
 • Voordeelstoerekening
 • Gevolgen faillietverklaring voor lopende procedures
 • Mondelinge behandeling
 • Proceskostenveroordeling
 • Stel- en bewijsplicht
 • De uitzendovereenkomst
 • Kwalificatie arbeidsovereenkomst
 • Verjaring
 • Huurovereenkomst
 • onrechtmatige ontruiming stelplicht
 • Non -conformiteit koopovereenkomst oud zeiljacht
 • Schadeloosstelling bij onteigening
 • Herverkaveling
 • Huurrecht en ontruiming
 • Recht van opstal
 • Appartementsrecht