Actuele jurisprudentie civiel jeugdrecht

PO punt(en): 4

Kosten: € 200,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

donderdag 07-07-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

donderdag 07-07-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Jeugdrecht civiel

Prof. mr. Paul Vlaardingerbroek bespreekt de actuele jurisprudentie van de voorgaande 5 maanden uit het civiel jeugdrecht.

Aanmelden

Programma

Actuele jurisprudentie civiel jeugdrecht | LBHTQ I en prejudiciële vragen ... (webinar)

prof. mr. Paul Vlaardingerbroek

donderdag 07-07-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

Juli 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Ontwikkelingen in wetgeving
 • Annotatie: Hoge Raad 4 maart 2022 | LBHTQI en prejudiciële vragen
 • Annotatie: Hoge Raad 11 maart 2022 | Recht kind op vaststelling biologisch vaderschap van verwekker door DNA -onderzoek

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actuele jurisprudentie civiel jeugdrecht | Gezagskwestie | Toekenning éénho... (webinar)

prof. mr. Paul Vlaardingerbroek

donderdag 07-07-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Juli 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 februari 2022 | Toekenning éénhoofdig gezag aan moeder
 • Annotatie: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10 maart 2022 | Gezagskwestie
 • Annotatie: Rechtbank Noord-Nederland 25 maart 2022 | Herstel vader in het gezamenlijk ouderlijk gezag
 • Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 maart 2022 | Geen vervangende toestemming voor moeder die wil verhuizen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar | deel 1 (webinar)

prof. mr. Paul Vlaardingerbroek

vrijdag 09-12-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Ontwikkelingen wetgeving en beleid 2

 • Kamerstukken I 2022/23, 35 990, nrs . A -B
 • Artikel 11.2 Boek 1 van het Burgerlijk WetboekA. Wijziging van artikel 1:17a en 1:17b BW (i.v.m. decentrale archiefdienst i.p.v. gemeentelijke archiefdienst) B. Wijziging van artikel 11.4 Jeugdwet en art. 12.3a van de Jeugdwet C. Brief van de staatssec
 • Besluit van 3 oktober 2022 , Stb. 389, houdende verplicht elektronisch doen van verzoeken en mededelingen en de indiening en verzending van processtukken inzake kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdhulp. Datum i.w.tr. op 12 oktober 2022.Dit besluit re

sluiten -

meer info +

Actuele jurisprudentie civiel jeugdrecht | najaar | deel 2 (webinar)

prof. mr. Paul Vlaardingerbroek

vrijdag 09-12-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen


 • https ://www .cbs .nl/nl -nl/longread/rapportages/ 2022 /jeugdhulp -2021 /1-jongeren -met -jeugdhulp Van de in totaal 444 .000 jongeren met jeugdhulp in 2021 woonden er 93 .000 in Zuid -Holland . Zeeland had het kleinste aantal, ruim 10 .000 Zeeuwse jon
 • Antwoord van Staatssecretaris Van Huffelen (Financiën – Toeslagen en Douane), mede namens Minister Dekker (Rechtsbescherming) en Staatssecretaris van VWS (ontvangen 11 oktober 2021) inzake vragen n.a.v. Toeslagenaffaire:De kosten GI liggen rond de € 10
 • Basisbedragen en toeslagen pleegvergoeding 2022a. Basisbedrag, bedoeld in artikel 5.1, per leeftijdscategorie, per pleegkindLeeftijd pleegkind Bedrag per maand Bedrag per dag
 • Gerechtshof 's -Hertogenbosch 18 augustus 2022 ECLI:NL:GHSHE:2022:2868 De moeder is nadat de bestreden beschikking is afgegeven, hoogzwanger, via een sprong van het balkon naar de brandtrap, van de besloten afdeling van de psych. kliniek weggevlucht en
 • Rechtbank Zeeland -West -Brabant, 25 november 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7252
 • Bespreking verzoekschrift met minderjarigeArt. 799a lid 2 Rv:
 • Rechtbank Limburg 14 oktober 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:8140:Het gezag over Z (geb. in 2018) wordt uitgeoefend door de moeder. Z verblijft in een pleeggezin. GI verzoekt vervangende toestemming voor de medische behandeling van Z, bestaande uit toedienen
 • Rechtbank Den Haag 12 augustus 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:10813
 • Rb Noord -Holland 5 september 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:8195 In tegenstelling tot de uitspraak van het Hof Arnhem -Leeuwarden van 26 juli 2022 (ECLI:NL:GHARL:2022:6492) is de rechtbank van oordeel dat een geschil over een perspectiefbesluit wél aan de k
 • Gerechtshof Arnhem -Leeuwarden 25 oktober 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:9104 Aan artikel 1: 265j lid 3 BW (toetsing door de RvdK indien een OTS + UHP langer dan 2 jaar heeft geduurd) is voldaan, omdat de RvdK op verzoek van de kinderrechter onderzoek heeft

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Paul-Vlaardingerbroek.jpg
prof. mr. Paul Vlaardingerbroek

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag, Emeritus hoogleraar familie- en jeugdrecht Tilburg University

Bekijk profiel

Jurisprudentie