Webinar

Opname december 2023

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrechtOnderwerpen

  • Wilsbekwaamheid bij verzet: verzwaring rechterlijke motiveringsplicht
  • Beslistermijn voor machtiging tot voortzetting van crisismaatregel
  • Crisismaatregel en voortzetting ervan tijdens opname in een FPC?
  • Nieuwe beslissing voor verplichte zorg na aansluitende zorgmachtiging
  • Beeldbellen door onafhankelijk psychiater na vooronderzoek door arts
  • Gebrekkige medische verklaring
  • behoorlijke oproeping betrokkene en rechtsbijstand bij rechtbank