Webinar

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Insolventierecht

Elk kwartaal behandelen 2 ervaren advocaten de actuele jurisprudentie in het insolventierecht door een twee uur durend webinar te geven.

Onderwerpen

 • Pluraliteitsvereiste
 • Pre - pack
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Toestand van te hebben opgehouden te betalen
 • Geen uitzondering op verrekeningsregel 54 lid 1 Fw
 • Faillietverklaring na vereffening
 • Retentierecht en hypotheek in faillissement
 • De goedetrouwmaatstaf van art.54 lid 1 Fw
 • Contractuele uitbreiding verrekeningsbevoegdheid. Strijd met art. 53 Fw
 • Gevolgen vernietiging van overeenkomst van inbreng: 51 lid 1 en 3 Fw.
 • Heiploeg
 • Doorstart
 • Limitatieve opsomming matigingsgronden art. 2:248 lid 4
 • eerste zin
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Vordering van de curator
 • Faillissementsaanvraag
 • Observator vs. Herstructureringsdeskundige
 • Verlenging afkoelingsperiode
 • Verzoek in de plaatstreding
 • Onoverdraagbaarheid is onverpandbaarheid
 • Indirect profijt
 • Heropening vereffening
 • WHOA
 • Rangwisseling