Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Actuele jurisprudentie insolventierecht | september

WebinarOnderwerpen

 • De goedetrouwmaatstaf van art.54 lid 1 Fw
 • Stil pandrecht op toekomstige vorderingen rekeninghouder als gevolg van stortingen gelden door derden op bankrekening
 • Contractuele uitbreiding verrekeningsbevoegdheid. Strijd met art. 53 Fw
 • Kan bank zich na het peilmoment van art. 54 Fw verhalen op betalingen door derden aan die rekeninghouder die in rekening-courant worden geboekt en het gevolg zijn van niet aan de bank verpande vorderingen
 • Internationale bevoegdheid
 • Wetenschapvan benadeling
 • Bevoegdheid curator in faillissement moedermaatschappij tot uitoefening aandeelhoudersrechten in dochtermaatschappij; grenzen
 • Curatoren vorderen vernietiging van een samenstel van rechtshandelingen dan wel van één van die rechtshandelingen
 • Gevolgen vernietiging van overeenkomst van inbreng: 51 lid 1 en 3 Fw.
 • Huur en vertragingschade
 • Heiploeg
 • Doorstart
 • Limitatieve opsomming matigingsgronden art. 2:248 lid 4, eerste zin, BW
Spreker(s)

mr. David Bos

advocaat en partner KienhuisHoving advocaten en notarissen