Webinar

Opname mei 2023

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Informatierecht, Privacyrecht

Ook het afgelopen jaar was er weer een breed palet aan IT-rechtspraak. Inmiddels klassieke IT-onderwerpen zoals de zorgplicht en aansprakelijkheid voor het ontbreken van back-ups, maar ook de uitleg van IT-overeenkomsten waren regelmatig voorwerp van geschil. De uitdrukking “voor elk(e situatie) wat wils” leek goed op te gaan. In dit webinar wordt recente IT-rechtspraak besproken ten aanzien van onder meer:

 • Kwalificatie en uitleg IT-overeenkomst
 • Zorgplicht
 • Aansprakelijkheid voor back-ups
 • Opschorting en ontbinding
 • Opzegging
 • Exit
Onderwerpen

 • Ontbinden
 • Tekortkoming
 • Verzuim
 • Lessons learned
 • Contractuele verplichtingen
 • Zorgplicht
 • Licenties
 • Auteursrecht op software
 • Kwalificatie
 • Uitleg
 • Back - ups
 • Opschorting
 • Opzegging