Advocaten Curaçao | Contracteren, aansprakelijkheid en procederen | 19 september t/m 22 september 2022

PO punt(en): 20

Locatie: Curaçao, Avila beach

Max aantal deelnemers: 26

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Verzekeringsrecht, Burgerlijk procesrecht

LET OP: Deze cursus is alleen voor advocaten in Curaçao.

De Academie voor de Rechtspraktijk zal wederom een World Wide cursus organiseren op Curaçao. In vier dagen cursus van 08:00 tot 13:30 uur heeft u direct de benodigde 20 PO punten voor slechts 1000,- ANG (€500,-)

In vier dagen zullen diverse onderwerpen op het gebied van het burgerlijk procesrecht door top docenten uit Nederland met u worden doorgenomen.

Op de hoogte blijven over Advocaten Curaçao | Contracteren, aansprakelijkheid en procederen | 19 september t/m 22 september 2022

Programma

Contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid | Schadevergoedingsrec... (klassikaal)

prof. mr. Anne Keirse

maandag 19-09-2022 | 08:00 uur - 13:30 uur

September 2022

Curaçao, Avila beach

Onderwerpen

 • Spelregels en actualiteiten van contractueel en buiten contractueel schadevergoedingsrecht
 • Wie kan wat van elkaar verwachten als er schade is veroorzaakt?
 • Tips and tricks over hoe u een casus waar aansprakelijkheid speelt het beste kunt benaderen
 • Wezenlijke verschillen tussen deelgebieden van schadevergoedingsrecht
 • Causaliteitsperikelen
 • Eigen schuld
 • Schadebeperkingsplicht

sluiten -

meer info +

Aansprakelijkheidsrecht | Actualiteiten | Jurisprudentie (klassikaal)

mr. Toine de Bie

dinsdag 20-09-2022 | 08:00 uur - 13:30 uur

September 2022

Curaçao, Avila beach

Onderwerpen

 • Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht
 • De belangrijkste ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op het gebied van het contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht
  • de WAMCA en de Wet Affectieschade
  • remedies bij niet-nakoming, ontbinding en verzuim, de zorgvuldigheidsnorm, contractuele en buitencontractuele risiconormen en causaliteitsvraagstukken

sluiten -

meer info +

Civiel procesrecht in beweging | Waarom en wat kan ik ermee (klassikaal)

prof. mr. Gert van Rijssen

woensdag 21-09-2022 | 08:00 uur - 13:30 uur

September 2022

Curaçao, Avila beach

Onderwerpen

Het gaat om de actualiteiten in september 2021. De deelonderwerpen kunnen dus nog niet precies worden omlijnd, maar om u een indruk te geven zijn terugkerende onderwerpen:

 • de mondelinge behandeling
 • feiten en feitelijke grondslag
 • appelprocesrecht
 • verzet
 • voeging en vrijwaring en de onderlinge beïnvloeding van meerdere procedures tussen dezelfde partijen

sluiten -

meer info +

Casuïstieke bespreking (klassikaal)

prof. mr. Anne Keirse | mr. Toine de Bie | prof. mr. Gert van Rijssen

donderdag 22-09-2022 | 08:00 uur - 13:30 uur

September 2022

Curaçao, Avila beach

Onderwerpen

 • procederen anno nu: do’s and don'ts
  • pre-processuele bewijsgaring
  • de regierol van de rechter
  • schriftelijke getuigenverklaringen
  • producties in het geding brengen
 • het contract als preuve préconstituée: voorkomen is beter dan genezen
 • uitleg, bewijsrecht en de wils- en vertrouwensleer gecombineerd benutten (met aandacht voor de meerwaarde van de notariële tussenkomst)
 • acta probant se ipsa: het verschil tussen uitwendige, formele en materiële bewijskracht
 • de bewijswaarde van de ‘entire agreement clause’
 • tegenbewijs tegen aktebewijs

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
prof.-mr.-Anne-Keirse.jpg
prof. mr. Anne Keirse

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, hoogleraar burgerlijk recht Universiteit Utrecht

Bekijk profiel
Gert-van-Rijssen.jpg
prof. mr. Gert van Rijssen

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel