Arbeidsprocesrecht

PO punt(en): 11

Kosten: € 400,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten, Basis

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Aanmelden

Programma

Het arbeidsprocesrecht | Beroepsfouten | Opbouwen dossier | Welke rechter i... (onderdeel basisopleiding)

mr. Tijn van Osch

dinsdag 02-03-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Beroepsfouten
 • Wwz evaluatie
 • Beroepsaansprakelijkheid in het arbeidsrecht
 • Opbouwen dossier
  • Beroepsaansprakelijkheid
 • Welke rechter is bevoegd
  • Relatieve competentie
  • Forumshoppen
 • Verzoekschrift of dagvaarding
 • Procesinleiding
 • Verweerschrift
 • Termijnen
 • Strategie

Lees meer

sluiten -

meer info +

Het arbeidsprocesrecht | Strategie | Switch | Billijke vergoeding | Tegenve... (onderdeel basisopleiding)

mr. Tijn van Osch

dinsdag 02-03-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Strategie
 • Wat vordert u
  • Wat verzoekt/vordert u
 • Switch
  • Omgekeerde switch
 • Aanspraak maken op loon
 • Billijke vergoeding
 • Griffierecht
 • Verzoek tussentijdse wedertewerkstelling
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Tegenverzoek
 • Strategie wg bij osv
 • Formulering ontbindende voorwaarde
 • Intrekking verzoek ontbinding
 • Arbeidsovereenkomst of niet
 • Deliveroo

Lees meer

sluiten -

meer info +

Het arbeidsprocesrecht | Proceskosten | Buitengerechtelijke kosten | Bewijs... (onderdeel basisopleiding)

mr. Tijn van Osch

dinsdag 02-03-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Verplichte 629a - verklaring deskundige bij loonvordering
 • Proceskosten
 • Buitengerechtelijke kosten
 • Verweerschrift
 • Tegenverzoek
 • Aanpassingen bij akte?
 • Voorbereiding zitting
 • Bewijsrecht
 • Onrechtmatig verkregen bewijs
 • Corona procesrecht
 • Minder loon
 • Corona
 • De zaak Victoria
 • Herplaatsing
 • Verweermiddel werknemer
 • Beroepsaansprakelijkheid

Lees meer

sluiten -

meer info +

Herstelfunctie hoger beroep | Devolutieve werking | Twee conclusie regel | ... (onderdeel basisopleiding)

mr. Tijn van Osch

dinsdag 02-03-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Herstelfunctie hoger beroep
 • Grievenstelsel in hoger beroep:
 • Wat is een grief
  • Grievenstelsel in het arbeidsrecht
 • Devolutieve werking van het hoger beroep
 • Twee conclusie regel
 • Tegenverzoek
 • Eind - of tussenbeschikking
 • Verzoek (schorsing) uitvoerbaarverklaring bij voorraad

Lees meer

sluiten -

meer info +

Het arbeidsprocesrecht | Problemen met petita in appel | Voorzieningen | Tr... (onderdeel basisopleiding)

mr. Tijn van Osch

dinsdag 02-03-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Problemen met petita in appel
 • Voorlopig coulante lezing petitum in hoger beroep
 • Waar loopt u tegenaan in appel?
 • Hoe beoordeelt het hof als ontbinding is toegewezen?
 • Voorzieningen
 • Transitievergoeding terug
 • Loon
 • Ontslag op staande voet
 • Stelplicht en bewijslast
 • Ontslaggrond wijzigen
 • Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst
 • Intrekking verzoek ontbinding
 • Beslissing gerechtshof
 • Vernietiging opzegging
 • Herstel dienstbetrekking
 • Voorzieningen
 • Termijnen
  • Switch
  • Termijnen transitie vergoeding
 • Vernietiging arbeidsovereenkomst wegens bedrog
 • Tijdsverloop/ beoordeling ex nunc of ex tunc ?
 • Beschikking Victoria
 • Transitievergoeding
 • Billijke vergoeding
 • Gedeeltelijke beëindiging

Lees meer

sluiten -

meer info +

Arbeidsprocesrecht | eerste aanleg | deel 1 (webinar)

mr. Tijn van Osch

donderdag 08-04-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Welke rechter is bevoegd
 • Relatieve competentie:
 • Rechtsmacht
 • Verzoekschrift of dagvaarding
 • Procesinleiding
 • Overzicht uitspraken: Verzoekschrift/dagvaarding
 • Termijnen
 • Switch
 • Overzicht uitspraken: Omgekeerde switch
 • Griffierecht
 • Aanpassingen bij akte
 • Tegenverzoek
 • Overzicht uitspraken: Bewijs
 • Bewijslast loon
 • Bewijsaanbod
 • Verplichte 629a - verklaring
 • Overzicht uitspraken: Hoogte van de billijke vergoeding
 • Proceskosten
 • Buitengerechtelijke kosten
 • Vereeerschrift

Lees meer

sluiten -

meer info +

Arbeidsprocesrecht | Grievenstelsel | Devolutieve werking | Twee conclusie ... (webinar)

mr. Tijn van Osch

donderdag 08-04-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Grievenstelsel in hoger beroep:
 • Annotatie: Hoge Raad 30 november 2018 | Grievenstelsel in het arbeidsrecht
 • Devolutieve werking van het hoger beroep
 • Twee conclusie regel
 • Twee conclusie regel in Wwz zaken
  • Tegenverzoek
 • Eind - of tussenbeschikking
 • Speciale problemen in Wwz zaken in hoger beroep
 • Voorzieningen
 • Transitievergoeding terug
 • Loon
 • Stelplicht en bewijslast
 • Overzicht uitspraken: Mag/kan ontslaggrond worden gewijzigd
 • Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst
 • Overzicht uitspraken: Formulering ontbindende voorwaarde
 • Intrekking verzoek ontbinding
 • Vernietiging arbeidsovereenkomst wegens bedrog
 • Gedeeltelijke beëindiging en TV
 • Overzicht uitspraken: Corona procesrecht

Lees meer

sluiten -

meer info +

Procederen in het hoger beroep | Processtukken overleggen | Deformalisering... (webinar)

mr. Herman van der Meer

maandag 23-08-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

Augustus 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • De functie van het hoger beroep
 • Procesrechtelijke fout advocaat: gevolgen
 • Processtukken EA zelf overleggen in HB
 • Deformalisering: naamsverwarring
 • Briefadres, woonplaats en betekening
 • Termijnen
 • Faxstoring of onvolledig beroepsschrift
 • Faxstoring of onvolledig beroepsschrift
 • Vervaltermijn 2 maanden (7:686a,4,a BW)
 • Aanzegging of opzegging
 • Is vervaltermijn gaan lopen
 • Wel of geen (voorw.) tegenverzoek werkn.
 • Appel tegen tussenbeslissing
 • Grievenstelsel
 • Incidenteel appel instellen
 • 2 conclusie-regel
 • Tweeconclusieleer

sluiten -

meer info +

Procederen in het hoger beroep | Procederen in het arbeidsrecht | Recht op... (webinar)

mr. Herman van der Meer

maandag 23-08-2021 | 12:30 uur - 14:30 uur

Augustus 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Recht op meervoudige mond.behandeling
 • Gevolgen Wwzvoor ontbinding
 • WWZ-wetgever over bewijsrecht
 • Bewijslastverdeling
 • Afwijkend salaris
 • Bewijs van disfunctioneren
 • Ondertekende akte
 • Bewijsrecht
 • Passeren bewijsaanbod

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

web3.jpg
mr. Herman van der Meer

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel
Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel

Jurisprudentie