Webinar

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Tien keer per jaar wordt u bijgepraat over de actuele jurisprudentie van de voorgaande maand.

Onderwerpen

 • Wilsgebrek bij opzegging door werknemer
 • Concurrentiebeding
 • Ontbindende voorwaarde in leerovereenkomst
 • Is het arbeidscontract conform de werkelijkheid
 • Deliveroo
 • Advies OR
 • Gelijke behandeling deeltijdwerkers
 • Tijd tussen inloggen en aanvang dienst
 • Deliveroo
 • Eerder aanwezig zijn op werk
 • Misgelopen pensioen
 • Ontslag op staande voet
 • WNT & ontslagvergoedingen
 • Ontslag (statutair) bestuurder
 • Kosten ondernemingsraad
 • Afwijken van ketenregeling
 • Niet -meewerken aan re -integratie
 • Flagrante privacy -schending werkgever
 • Echtheid handtekening onder arbeidsovereenkomst
 • Verstoorde verhouding
 • Ontslag op staande voet
 • Opdracht
 • Kwalificatie
 • Ontbindingsverzoek werknemer slapend dienstverband
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • Bewust roekeloos