Aspecten van faillissementsrecht en de WHOA

PO punt(en): 3

Kosten: € 150,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

woensdag 07-12-2022 | 14:00 uur - 15:00 uur

woensdag 07-12-2022 | 15:15 uur - 16:15 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

Aanmelden

Programma

Aspecten van faillissementsrecht (webinar)

mr. Erik de Kloe

woensdag 07-12-2022 | 14:00 uur - 15:00 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Insolventieprocedures (of: beëindigingsmogelijkheden)
 • Turboliquidatie: wat het is en voordelen
 • Turboliquidatie vs. faillissementsaanvraag
 • Onterechte turboliquidatie
 • Turboliquidatie en bestuurdersaansprakelijkheid
 • Voorontwerp Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie
 • Surseance van betaling
 • Faillissement
 • Verhouding curator en organen vennootschap
 • Inlichtingen - en medewerkingsplicht
 • Enquêteprocedure door de curator
 • Enquêteprocedure andere verzoekers
 • Prepack

Lees meer

sluiten -

meer info +

WHOA | deel 1 (webinar)

mr. Erik de Kloe

woensdag 07-12-2022 | 15:15 uur - 16:15 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • WHOA
 • Totstandkoming wetsvoorstel
 • Globaal overzicht WHOAStartverklaring (art. 370 lid 3 Fw ) Eventueel:- Machtiging ex art. 42a Fw - Afkoelingsperiode (art. 376 Fw ) - Aspectenverzoek (art. 378 Fw ) - Verzoek voorzieningen (art. 379 Fw ) Homologatie (art. 383 en 384 Fw ) - Ten mi
 • Toepassing WHOA
 • Aanbieding akkoord I
 • Aanbieding akkoord II
 • Herstructureringsdeskundige I
 • Herstructureringsdeskundige II
 • Keuze openbare of besloten procedure
 • Besloten procedure
 • Afkoelingsperiode I (art. 376 Fw )
 • Afkoelingsperiode II (art. 376 Fw )
 • Afkoelingsperiode III (art. 376 Fw )
 • Verlengingsverzoek afkoelingsperiode
 • Inhoud akkoord
 • Voorbeelden inhoud akkoord
 • Klasse -indeling I
 • Klasse -indeling II
 • Klasse -indeling III (amendementen)
 • Informatieverschaffing (art. 375 Fw )
 • Homologatie: wanneer wel/niet?
 • Homologatie: art. 384 lid 2 Fw
 • Homologatie: art. 384 lid 3 Fw
 • Homologatie: art. 384 lid 4 Fw
 • Homologatie: art. 384 lid 4 sub b Fw
 • Homologatie: art. 384 lid 4 sub a Fw
 • Homologatie: art. 384 lid 4 sub c en d Fw
 • Observator
 • Aspectenverzoek
 • Kosten WHOA

sluiten -

meer info +

WHOA | deel 2 (webinar)

mr. Erik de Kloe

woensdag 07-12-2022 | 16:30 uur - 17:30 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. Erik de Kloe

docent Erasmus Universiteit Rotterdam

Bekijk profiel