Aspecten van het jaarrekeningenrecht

PO punt(en): 3

Kosten: € 150,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

maandag 09-01-2023 | 10:00 uur - 11:00 uur

maandag 09-01-2023 | 11:15 uur - 12:15 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

Aanmelden

Programma

Aspecten van het jaarrekeningenrecht | Basis elementen | Waarde in economi... (webinar)

prof. dr. mr. Peter van der Zanden | prof. mr. Kid Schwarz

maandag 09-01-2023 | 10:00 uur - 11:00 uur

Januari 2023

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Basis elementen
 • Waarde in economische verkeer
 • Berekening waarde in het economisch verkeer
 • Hoe parameters te bepalen?
 • Samenhang kasstroomprognoses en financiële verslaggeving
 • Disconteringsvoet

sluiten -

meer info +

Aspecten van het jaarrekeningenrecht | Jaarrekening en haar onderdelen | V... (webinar)

prof. dr. mr. Peter van der Zanden | prof. mr. Kid Schwarz

maandag 09-01-2023 | 11:15 uur - 12:15 uur

Januari 2023

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Vormen van verslaggeving
 • Jaarrekening en haar onderdelen
 • Formele aspecten
 • Betrokkenen bij formele aspecten
 • Uitkeringen ex art.2:216 BW
 • Betekenis betrokkenheid accountant
 • Conceptuele aspecten
 • Basis van externe verslaggeving
 • Accounting concept
 • Bepaling winst door vermogensvergelijking
 • Accounting concept Toerekening
 • Bedrijfseconomische analyse Verhouding Balans
 • Relatie financiële verslaggeving

sluiten -

meer info +

Aspecten van het jaarrekeningenrecht | Meest voorkomende waarderingsmethod... (webinar)

prof. dr. mr. Peter van der Zanden | prof. mr. Kid Schwarz

maandag 09-01-2023 | 12:30 uur - 14:30 uur

Januari 2023

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Meest voorkomende waarderingsmethoden
 • Invloed normalisatie vermogensverhoudingen
 • Rentabiliteitswaarde bij normale interestdekkingsratio
 • Discounted cash - flow activa / passiva
 • Becijfering vermogenskostenvoet
 • Rendementswaarde
 • Benchmark methode
 • Situaties m.b.t. waardeberekening of schadeberekening
 • Schadevaststelling/ Waardebepaling
 • "Reps & Warranties"

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Goedgekeurd_Kit-Schwarz-01.jpg
prof. mr. Kid Schwarz

partner Baker Tilly, hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar ondernemingsrecht Maastricht University

Bekijk profiel
Peter-van-der-Zandenkopie.jpg
prof. dr. mr. Peter van der Zanden

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel