AvdR late night: future lawyer en gericht en gefaseerd procederen

PO punt(en): 4

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Burgerlijk procesrecht

Beide avonden zullen 3 inspirerende sprekers de relevante ontwikkelingen bespreken binnen hun rechtsgebied.

ACTIE: 4 PO Euro 100,--.

Let op: Deze actie is maar beperkt geldig!