AvdR meets Rome | Contracteren, aansprakelijkheid en het kort geding

PO punt(en): 20

Locatie: Rome

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht

Cursus contracteren, aansprakelijkheid en het kort geding in het mooie Rome.

Van 4 tot 7 november 2021 organiseert de AvdR een fantastische cursus in Rome. Naast cultuur en de studie van andere aantrekkelijke kanten van de eeuwige stad, zal op een mooie locatie een mooie cursus plaatsvinden waarbij we verblijven in een prachtig 4 **** hotel, de cursus wordt aangeboden voor €2500,- (dit is inclusief vlucht, transfer, verblijf, ontbijt en 2 diners)

In deze cursus, gepresenteerd door mr. Petra de Bruin, prof. mr. Anne Keirse en mr. Brechtje Paijmans worden de volgende onderwerpen behandeld: de (on)mogelijkheden van het kort geding, het reilen en zeilen in het contractuele en buiten contractuele aansprakelijkheidsrecht en de aansprakelijkheidsrisico's in ons dagelijks leven.

Wanneer u kiest voor deze unieke cursus ontvangt u in 2021, 20 PO punten en een geweldige ervaring.

Programma 


Donderdag 4 november
Heenreis en een transfer naar het hotel in het centrum van de stad.
Gezamenlijk welkomstdiner.

Vrijdag 5 november
College in het hotel (8-13 uur) en aansluitend vrije tijd om te lunchen.
‘s Middags staat een verkennende stadswandeling met de reisleider op het programma. We lopen langs plekken waar Caravaggio en Gianlorenzo Bernini hebben rondgelopen en gewerkt, zoals Piazza Navona, Palazzo Giustiniani en Montecitorio, en het plein voor de Santa Maria sopra Minerva.

Diner is vrij.

Zaterdag 6 november
Volle dag met de reisleider. U kunt ook kiezen om Rome zelf te ontdekken.
In het door Bernini ontworpen Palazzo Barberini hangt een indrukwekkend schilderij van Judith en Holofernes door Caravaggio en werk van Giovanni Baglione, een ware caravaggist. Ook zien we een enorme plafondschildering van barokkunstenaar Pietro da Cortona. Vervolgens wandelen we naar de San Luigi dei Francesi, waar we Caravaggio’s schilderij over het leven van Mattheus
bewonderen. Ook van Caravaggio is de Madonna van de Pelgrims in de Sant’Agostino. Vrije tijd om te lunchen. In de Galleria Spada zien we het trompe l’oeil van Borromini. Vervolgens steken we de Tiber over naar Trastevere. In de San Francesco a Ripa treffen we een prachtig beeld aan van Bernini. Zijn tijdgenoot Stefano Maderno maakte het ontroerende sculptuur van de heilige Cecilia in de gelijknamige kerk. Aansluitend is er tijd voor een aperitiefje in deze gezellige wijk.

Gezamenlijk afscheidsdiner.

Zondag 7 november
College in het hotel (8-13 uur). Na een gezamenlijke lunch en transfer naar de luchthaven en terugvlucht.

Op de hoogte blijven over AvdR meets Rome | Contracteren, aansprakelijkheid en het kort geding

Programma

Processtukken schrijven deel I (webinar)

mr. dr. Luuk Reurich

donderdag 06-02-2020 | 10:00 uur - 11:00 uur

Februari 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

sluiten -

meer info +

Processtukken schrijven deel II (webinar)

mr. dr. Luuk Reurich

donderdag 06-02-2020 | 12:00 uur - 13:00 uur

Februari 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

sluiten -

meer info +

Processtukken schrijven deel III (webinar)

mr. dr. Luuk Reurich

donderdag 06-02-2020 | 12:30 uur - 13:30 uur

Februari 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

sluiten -

meer info +

Processtukken schrijven deel IV (webinar)

mr. dr. Luuk Reurich

woensdag 12-02-2020 | 13:30 uur - 14:30 uur

Februari 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

sluiten -

meer info +

Processtukken schrijven deel V (webinar)

mr. dr. Luuk Reurich

woensdag 12-02-2020 | 14:30 uur - 15:30 uur

Februari 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

sluiten -

meer info +

Processtukken schrijven deel VI (webinar)

mr. dr. Luuk Reurich

vrijdag 17-04-2020 | 15:30 uur - 16:30 uur

April 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

sluiten -

meer info +

Bewijsrecht | Grondslagen en omvang van de rechtsstrijd | Vertrouwelijkheid... (webinar)

prof. mr. Daan Asser | mr. Tjalle Hidma

dinsdag 18-05-2021 | 15:30 uur - 16:30 uur

Mei 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Grondslagen en omvang van de rechtsstrijd
 • Vertrouwelijkheid informatie
 • Schriftelijke getuigenverklaringen
 • Inzagerecht
 • Voorlopige bewijsverrichtingen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Bewijsrecht | Spoedwet | Modernisering bewijsrecht | Taakverdeling partijen... (webinar)

prof. mr. Daan Asser | mr. Tjalle Hidma

dinsdag 18-05-2021 | 14:15 uur - 15:15 uur

Mei 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging bewijs
 • Modernisering bewijsrecht
 • Taakverdeling partijen - rechter
 • Onderlinge verhouding partijen bij informatieverzameling

Lees meer

sluiten -

meer info +

Bewijsrecht | Regie | Waarheids - en aanwijsplicht | Inrichting van civiele... (webinar)

prof. mr. Daan Asser | mr. Tjalle Hidma

dinsdag 18-05-2021 | 13:00 uur - 14:00 uur

Mei 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken: Regie
 • Overzicht uitspraken: Waarheids - en aanwijsplicht
 • Overzicht uitspraken: Onmiddellijkheidsbeginsel
 • Beginselen evenwichtige procedure
 • Inrichting van civiele proces
 • Overzicht uitspraken: Bewijslast = bewijsrisico
 • Overzicht uitspraken: Bestrijdend - of bevrijdend verweer
 • Verzwaarde motiveringsplicht
 • Overzicht uitspraken: Opbouw art. 150 Rv
 • Overzicht uitspraken: Gezond verstand
 • Annotatie: Hoge Raad 18 april 2014 | Grenzen aan waarheidsvinding
 • Overzicht uitspraken: Verschoningsrecht
 • Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 juli 2018 | Voorlopig oordeel en wraking

Lees meer

sluiten -

meer info +

Schriftelijke getuigenverklaringen | Schriftelijke stukken | Bewijskracht a... (webinar)

prof. mr. Daan Asser | mr. Tjalle Hidma

dinsdag 18-05-2021 | 16:45 uur - 17:45 uur

Mei 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken: Schriftelijke stukken
 • Annotatie: Hoge Raad 23 december 2016 | Schriftelijke getuigenverklaringen
 • Overzicht uitspraken: Bewijskracht akte
 • Overzicht uitspraken: Uitleg problematiek

Lees meer

sluiten -

meer info +

Contracteren, aansprakelijkheid en het kort geding | dag 1 (klassikaal)

mr. Petra de Bruin | prof. mr. Anne Keirse | prof. mr. Brechtje Paijmans

vrijdag 05-11-2021 | 08:00 uur - 13:30 uur

November 2021

Rome

Onderwerpen

Over hoe het reilt en zeilt in het contractuele en buiten contractuele aansprakelijkheidsrecht

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en actuele trends van het buiten contractuele en contractuele aansprakelijkheidsrecht? Die komen in deze cursus aan de orde, waaronder een bespreking van relevante wetsvoorstellen en de belangrijkste arresten van de Hoge Raad van de afgelopen jaren en een uitdieping van een aantal actualiteiten in het aansprakelijkheidsrecht. Door een blik op het verleden en door rechtsvergelijking worden de actuele ontwikkelingen bovendien geduid en in een bredere context geplaatst. De grote lijnen van ontwikkelingen in het verbintenissenrecht van de afgelopen eeuwen worden geschetst en de hoogtepunten van het aansprakelijkheidsrecht sinds de eeuwwisseling in Nederland en Europa passeren de revue, zoals daar zijn: 

 • Verschuiving grenzen van en tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
 • Uitdijing van zorgplichten
 • Opkomst schadevoorkomingsplicht
 • Wederzijdse verantwoordelijkheid voor de schade(omvang)
 • Verruiming schadebegrip
 • Relativering causaliteit, relativiteit, verjaring

Aansprakelijkheidsrisico’s in ons dagelijks leven

Ongelukken zitten helaas niet alleen in kleine hoekjes, maar liggen eigenlijk steeds op de loer. Het aansprakelijkheidsrecht is om die reden overal relevant. In deze cursus worden enkele actuele thema’s die in de cursus hiervoor zijn aangestipt, concreter belicht en uitgediept, aan de hand van veel (feiten)rechtspraak. Thema’s zijn:

 • Variaties op het thema causaal verband (omkeringsregel, proportionele aansprakelijkheid, verlies van een kans, alternatieve causaliteit, medeschuld, meervoudige causaliteit)
 • De aansprakelijkheid van scholen jegens leerlingen
 • De aansprakelijkheid van sportverenigingen jegens deelnemers
 • Sport en spel
 • Vallen en uitglijden en de aansprakelijkheid van de private beheerder van (semi)publiekelijk toegankelijke ruimtes, zoals winkels, supermarkten, restaurants, ziekenhuizen, sauna’s

 

sluiten -

meer info +

Contracteren, aansprakelijkheid en het kort geding | dag 2 (klassikaal)

mr. Petra de Bruin | prof. mr. Anne Keirse | prof. mr. Brechtje Paijmans

zondag 07-11-2021 | 08:00 uur - 13:30 uur

November 2021

Rome

Onderwerpen

De (on)mogelijkheden van het kort geding
Het is, als u aan de eisende kant staat, makkelijker gezegd dat u een kort geding begint, dan dat u daarmee het gewenste resultaat behaalt. Voor een gedaagde geldt dat een spoedeisend belang- of aannemelijkheidsverweer niet altijd even eenvoudig vorm te geven zijn. In deze cursus komen de belangrijkste aspecten van vordering en verweer in het kort geding in handelszaken aan de orde. Daarbij is ook aandacht voor de belangrijkste praktische aspecten.

 • De dagvaarding,
 • De vordering en
 • Het verweer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Daan-Asser.jpg
prof. mr. Daan Asser

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

Bekijk profiel
mr.-Petra-de-Bruin.jpg
mr. Petra de Bruin

senior rechter A Rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel
Tjalle-Hidma.jpg
mr. Tjalle Hidma

senior rechter Rechtbank Noord-Nederland, oud-hoogleraar Notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Bekijk profiel
prof.-mr.-Anne-Keirse.jpg
prof. mr. Anne Keirse

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, hoogleraar burgerlijk recht Universiteit Utrecht

Bekijk profiel
Roundel-1.jpg
mr. dr. Luuk Reurich

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag, rechter plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel
Roundel-1.jpg
prof. mr. Brechtje Paijmans

advocaat Doelen Advocatuur, bijzonder hoogleraar Universiteit Leiden

Bekijk profiel

Jurisprudentie