Contracteren, aansprakelijkheid & procederen | Curaçao | 26 sept. t/m 1 okt. 2021

PO punt(en): 20

Kosten: € 1.500,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

maandag 27-09-2021 | 08:00 uur - 13:30 uur

dinsdag 28-09-2021 | 08:00 uur - 13:30 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Curaçao Marriott Beach Resort

Aantal deelnemers: 20

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verzekeringsrecht

Actualiteiten contractenrecht,  aansprakelijkheidsrecht en burgerlijk procesrecht. In deze bijeenkomst worden de belangrijkste ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie van het afgelopen jaar behandeld. Praktijkgericht, met aandacht voor do’s en don’ts. Na afloop bent u weer helemaal up to date.

Aanmelden

Programma

Contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, schadevergoedingsrech… ()

prof. mr. Anne Keirse

maandag 27-09-2021 | 08:00 uur - 13:30 uur

Curaçao Marriott Beach Resort

 • Spelregels en actualiteiten van contractueel en buiten contractueel schadevergoedingsrecht
 • Wie kan wat van elkaar verwachten als er schade is veroorzaakt?
 • Tips and tricks over hoe u een casus waar aansprakelijkheid speelt het beste kunt benaderen
 • Wezenlijke verschillen tussen deelgebieden van schadevergoedingsrecht
 • Causaliteitsperikelen
 • Eigen schuld
 • Schadebeperkingsplicht

sluiten -

meer info +

Aansprakelijkheidsrecht, actualiteiten en jurisprudentie ()

mr. Toine de Bie

dinsdag 28-09-2021 | 08:00 uur - 13:30 uur

Curaçao Marriott Beach Resort

 • Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht
 • De belangrijkste ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op het gebied van het contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht
  • de WAMCA en de Wet Affectieschade
  • remedies bij niet-nakoming, ontbinding en verzuim, de zorgvuldigheidsnorm, contractuele en buitencontractuele risiconormen en causaliteitsvraagstukken

sluiten -

meer info +

Civiel procesrecht in beweging, waarom en wat kan ik ermee ()

prof. mr. Gert van Rijssen

woensdag 29-09-2021 | 08:00 uur - 13:30 uur

Curaçao Marriott Beach Resort

Het gaat om de actualiteiten in september 2021. De deelonderwerpen kunnen dus nog niet precies worden omlijnd, maar om u een indruk te geven zijn terugkerende onderwerpen:

 • de mondelinge behandeling
 • feiten en feitelijke grondslag
 • appelprocesrecht
 • verzet
 • voeging en vrijwaring en de onderlinge beïnvloeding van meerdere procedures tussen dezelfde partijen

sluiten -

meer info +

Procederen, procesrechtelijke en bewijsrechtelijke aspecten ()

mr. Tjalle Hidma

donderdag 30-09-2021 | 08:00 uur - 13:30 uur

Curaçao Marriott Beach Resort

 • procederen anno nu: do’s and don'ts
  • pre-processuele bewijsgaring
  • de regierol van de rechter
  • schriftelijke getuigenverklaringen
  • producties in het geding brengen
 • het contract als preuve préconstituée: voorkomen is beter dan genezen
 • uitleg, bewijsrecht en de wils- en vertrouwensleer gecombineerd benutten (met aandacht voor de meerwaarde van de notariële tussenkomst)
 • acta probant se ipsa: het verschil tussen uitwendige, formele en materiële bewijskracht
 • de bewijswaarde van de ‘entire agreement clause’
 • tegenbewijs tegen aktebewijs

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-A.V.T.-de-Bie-image.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer gerechtshof Amsterdam, parttime docent privaatrecht Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
mr.-T.R.-Hidma-image.jpg
mr. Tjalle Hidma

senior rechter Rechtbank Noord-Nederland, oud-hoogleraar Notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Bekijk profiel
prof.-mr.-A.L.M.-Keirse-image.jpg
prof. mr. Anne Keirse

hoogleraar Burgerlijk Recht Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall), Universiteit Utrecht, raadsheer Hof Amsterdam

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-G.-van-Rijssen-image.jpg
prof. mr. Gert van Rijssen

raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak aan de Radboud Universiteit

Bekijk profiel

Recensies