Curaçao | Contracteren, aansprakelijkheid en procederen | 19 september t/m 22 september 2022

PO punt(en): 20

Locatie: Curaçao, Avila beach

Max aantal deelnemers: 25

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Verzekeringsrecht, Burgerlijk procesrecht

De Academie voor de Rechtspraktijk zal wederom een World Wide cursus organiseren op Curaçao. AvdR biedt reizen waarbij u niet alleen uw kennis op het gebied van de advocatuur verruimt maar ook tijd heeft voor andere aspecten. In vier dagen cursus van 08:00 tot 13:30 uur heeft u direct de benodigde 20 PO punten voor slechts €1495,- dat is inclusief een welkomstbuffet en een 3 gangen diner. In de resterende dagen heeft u voldoende vrije tijd om Curaçao te (her)ontdekken. Ga eens duiken, zwemmen, golfen of de zee op.

In vier dagen zullen diverse onderwerpen op het gebied van het burgerlijk procesrecht door top docenten uit Nederland met u worden doorgenomen.

De cursus gaat definitief door!

Op de hoogte blijven over Curaçao | Contracteren, aansprakelijkheid en procederen | 19 september t/m 22 september 2022

Programma

Contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid | Schadevergoedingsrec... (klassikaal)

prof. mr. Anne Keirse

maandag 19-09-2022 | 08:00 uur - 13:30 uur

September 2022

Curaçao, Avila beach

Onderwerpen

 • Spelregels en actualiteiten van contractueel en buiten contractueel schadevergoedingsrecht
 • Wie kan wat van elkaar verwachten als er schade is veroorzaakt?
 • Tips and tricks over hoe u een casus waar aansprakelijkheid speelt het beste kunt benaderen
 • Wezenlijke verschillen tussen deelgebieden van schadevergoedingsrecht
 • Causaliteitsperikelen
 • Eigen schuld
 • Schadebeperkingsplicht

sluiten -

meer info +

Aansprakelijkheidsrecht | Actualiteiten | Jurisprudentie (klassikaal)

mr. Toine de Bie

dinsdag 20-09-2022 | 08:00 uur - 13:30 uur

September 2022

Curaçao, Avila beach

Onderwerpen

 • Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht
 • De belangrijkste ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op het gebied van het contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht
  • de WAMCA en de Wet Affectieschade
  • remedies bij niet-nakoming, ontbinding en verzuim, de zorgvuldigheidsnorm, contractuele en buitencontractuele risiconormen en causaliteitsvraagstukken

sluiten -

meer info +

Civiel procesrecht in beweging | Waarom en wat kan ik ermee (klassikaal)

prof. mr. Gert van Rijssen

woensdag 21-09-2022 | 08:00 uur - 13:30 uur

September 2022

Curaçao, Avila beach

Onderwerpen

Het gaat om de actualiteiten in september 2021. De deelonderwerpen kunnen dus nog niet precies worden omlijnd, maar om u een indruk te geven zijn terugkerende onderwerpen:

 • de mondelinge behandeling
 • feiten en feitelijke grondslag
 • appelprocesrecht
 • verzet
 • voeging en vrijwaring en de onderlinge beïnvloeding van meerdere procedures tussen dezelfde partijen

sluiten -

meer info +

Casuïstieke bespreking (klassikaal)

prof. mr. Anne Keirse | mr. Toine de Bie | prof. mr. Gert van Rijssen

donderdag 22-09-2022 | 08:00 uur - 13:30 uur

September 2022

Curaçao, Avila beach

Onderwerpen

 • procederen anno nu: do’s and don'ts
  • pre-processuele bewijsgaring
  • de regierol van de rechter
  • schriftelijke getuigenverklaringen
  • producties in het geding brengen
 • het contract als preuve préconstituée: voorkomen is beter dan genezen
 • uitleg, bewijsrecht en de wils- en vertrouwensleer gecombineerd benutten (met aandacht voor de meerwaarde van de notariële tussenkomst)
 • acta probant se ipsa: het verschil tussen uitwendige, formele en materiële bewijskracht
 • de bewijswaarde van de ‘entire agreement clause’
 • tegenbewijs tegen aktebewijs

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
prof.-mr.-Anne-Keirse.jpg
prof. mr. Anne Keirse

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, hoogleraar burgerlijk recht Universiteit Utrecht

Bekijk profiel
Gert-van-Rijssen.jpg
prof. mr. Gert van Rijssen

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel

Recensies