Klassikaal

Startdatum: dinsdag 19-04-2022 | 10:00 uur - 17:15 uur | 2 dag(en)


De cursus is gericht op juristen die wel affiniteit hebben met het ondernemingsrecht in ruime zin, maar behoefte hebben aan enerzijds het opfrissen van kennis op het rechtsgebied en anderzijds hechten aan actualisering van de kennis.
Het ondernemingsrecht is de laatste jaren stevig gemoderniseerd. Zo werd in 2013 het NV-recht en BV-recht voorzien van nieuwe regelingen op het terrein van, onder meer, de bestuursstructuur, tegenstrijdige belangen en wettelijke implementatie van het vennootschappelijk belang als richtsnoer voor het bestuur en toezicht binnen de vennootschap. Het gaat hier om de Wet Bestuur en Toezicht. Ook werd het BV-recht in diezelfde periode volledig op de schop genomen bij de invoering van de Wet Flexibilisering en Vereenvoudiging BV-recht, ingevoerd in oktober 2012 en deels op 1 januari 2013.

Sinds de intrekking van het Wetsvoorstel Modernisering Personenvennootschappen in 2011 heeft het verlangen tot aanpak van het uit 1838 daterende recht van de maatschap, VOF en CV een stevige impuls gekregen door het werk van de Commissie van Olffen, leidend tot het rapport uit 2016 getiteld Modernisering Personenvennootschappen. Dit particuliere wetgevingsinitiatief heeft inmiddels gezorgd voor publicatie van een consultatiedocument over dit onderwerp, wat hopelijk in dit jaar zal leiden tot de lancering van een ambtelijk wetsontwerp op dit terrein.

Ook de Vereniging en de Stichting zijn stevig gemoderniseerd bij invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, ingevoerd per 1 juli 2021. De nieuwe wettelijke regeling bracht een ingrijpende modernisering van de regeling voor bestuur en toezicht binnen deze rechtspersonen, met ingrijpende gevolgen voor, onder meer, het aansprakelijkheidsprofiel van bestuurders en toezichthouders. Andere interessante en ingrijpende wijziging waren aan de orde bij de invoering van de wet Identificatie Toonderaandelen per 1 juli 2019, welke wet effectief een einde heeft gemaakt aan de mogelijkheid om stemrecht en dividendrecht uit te oefenen op aandelen aan toonder bij niet ter beurze noterende NV’s.

Tenslotte kan worden gewezen op een aantal nieuwe initiatieven die in de loop van dit jaar verder vorm zullen krijgen op, onder meer, het terrein van de modernisering van het NV-recht en bijvoorbeeld in het licht van normering van aandeelhoudersgedrag, sustainable governance en mogelijkheden tot vijandige overnames van vennootschappen, zeker wanneer deze een vitale functie in de samenleving vervullen. Er is dus wel het een en ander veranderd, terwijl de opmaat naar verdere vernieuwing thans vorm krijgt. Al deze elementen zullen in de cursus aan de orde komen en ertoe leiden dat de adviseur na afronding over een geactualiseerd beeld en basiskennis op dit boeiende terrein van het recht beschikt.

Op de hoogte blijven