Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Basisopleiding huurrecht

Klassikaal

Startdatum: dinsdag 05-10-2021 | 09:00 uur - 18:15 uur | 3 dag(en)


De insteek is om een compleet programma op te stellen waar u in de praktijk het meeste profijt van zult hebben. In drie cursusdagen (één van 8 uur en twee van 6 uur) heeft u van diverse onderwerpen kennis vergaard.

Deze basisopleiding is goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand en is erkend als basisopleiding die toegang biedt tot de specialisatie huurrecht.

Onderwerpen

 • Maatschappelijke context huurrecht
 • Contractsvrijheid vs. (semi - )dwingend recht 1
 • Definitie huurovereenkomst
 • Kwalificatievragen
 • Verplichtingen verhuurder
 • Huurvermindering sociale huur
 • Verplichtingen van de huurder
 • Ontbinding van de huurovereenkomst woonruimte
 • Enkele overige huurbeëindigingsmogelijkheden
 • Huurrecht woonruimte algemeen
 • Tijdelijke verhuur
 • Huur aard van korte duur
 • Tussenhuur
 • Tijdelijke verhuur -overzicht
 • Hospitaverhuur
 • (On)zelfstandige woonruimte / onvrije woning
 • Onderhoudsverdeling Besluit kleine herstellingen
 • Verplichting tot gebruik / hoofdverblijf
 • Onderverhuur
 • Huurprijzenrecht woonruimte
 • Uitgangspunten, kenmerken, structuur, rechtsbronnen huurprijzenrecht
 • Woningwaarderingsstelsel
 • Toekomstige wijzigingen huur(prijzen)
 • Wijziging geliberaliseerde huurprijs
 • Bemiddelingskosten makelaar
 • Medehuur
 • Wettelijke medehuur
 • Medehuur samenwoner
 • Medehuur en faillissement
 • Overlijden huurder
 • Onderhuur (art. 2:769 BW) (1)
 • Woningruil
 • Mededelingsplicht
 • De tijdelijke huurovereenkomst
 • De reguliere huurovereenkomst
 • Leegstandswet
 • Beëindiging reguliere huurovereenkomst
 • Beëindigingsgronden
 • Diplomatenclausule
 • Eigen gebruik
 • Beëindigingsgronden
 • Ontbinding bij bestemmingsplan
 • Verhuis-en inrichtingskosten
 • Algemeen huurregimes
 • Overzicht uitspraken: Gebouw
 • Overzicht uitspraken: Bestemming
 • Opzegging
 • Te late opzegging
 • Overzicht uitspraken: Varia
 • Artikel 7:230a BW
 • Art. 7:290 BW
 • 1oedkeuring afwijkende bedingen
 • Indienen verzoek goedkeuring
 • Termijnen
 • Huurovereenkomst korte duur <2 jaar
 • Bijzondere aandachtspunten bij 301
Spreker(s)

mr. Elsje de Bie

rechter in opleiding Rechtbank Amsterdam

mr. Harm Heynen

advocaat en partner Boels Zanders advocaten