Basisopleiding huurrecht | najaar

PO punt(en): 20

Kosten: € 995,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

maandag 09-10-2023 | 09:00 uur - 18:15 uur

dinsdag 31-10-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Kasteel Waardenburg

Max aantal deelnemers: 25

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Basis

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Wij hebben een compleet programma opgesteld waar u in de praktijk het meeste profijt van zult hebben. In drie cursusdagen (één van 8 uur en twee van 6 uur) heeft u van diverse onderwerpen kennis vergaard.

Deze basisopleiding is goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand en is erkend als basisopleiding die toegang biedt tot de specialisatie huurrecht. Na het afronden van de basisopleiding ontvangt u 1 certificaat waar alle 20 PO punten op staan vermeld.

Aanmelden

Programma

Huurrecht algemeen, definities en verplichtingen (klassikaal)

mr. Christiaan Toorman | mr. Rob Nederveen

maandag 09-10-2023 | 09:00 uur - 18:15 uur

Oktober 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • Huurrecht algemeen
  Plaats binnen algemene contractenrecht
  Systematiek van het huurrecht
  Contractsvrijheid vs. (semi-)dwingend recht
  Afwijkings- en aanvullingsmogelijkheden, boetebedingen
  Procedureel: competentievragen

 • Definities
  Wanneer is sprake van een huurovereenkomst? 7:201 BW

 • Kwalificatievragen
  Onderscheid woonruimte, dienstwoning, bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW, bedrijfsruimte ex art. 7:230a BW, onroerende aanhorigheden, ongebouwde onroerende zaken (woonschepen, woonwagens, standplaatsen etc.), gemengde overeenkomsten, roerende zaken

 • Verplichtingen verhuurder 7:203 – 7:211 BW
  Terbeschikkingstellen
  Gebrekenregeling

 • Verplichtingen huurder 7:212 – 7:225 BW
  Voldoen tegenprestatie
  Goed huurderschap
  Gebruik overeenkomstig bestemming
  Aanbrengen voorzieningen
  Onderhoudsverdeling

 • Ontbinding Art. 6:265, 7:213 BW
  Wanprestatie (betalingsproblemen, hennep, overlast, onderhuur etc.)
  Wet Victor
  Faillissement

sluiten -

meer info +

Woonruimte (klassikaal)

mr. Harm Heynen | mr. Violet Acar

dinsdag 31-10-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur

Oktober 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • Woonruimte: algemene bepalingen 7:232 – 7:245 BW
  Definities: huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur, (on-)zelfstandige woonruimte, woonwagens en standplaatsen
  Onderhuur

 • Woonruimte: huurprijzen
  Vrije vs. gereguleerde sector
  Toetsing aanvangshuurprijs (De rol van de huurcommissie, procedures)
  Woningwaarderingsstelsel
  Systematiek huurprijswijziging
  Leveringen en diensten
  All-in huurprijzen

  9. Woonruimte: contractueel en wettelijk huurderschap
  Medehuur
  Onderhuur
  Woningruil        

  10. Woonruimte: beëindiging van huur
  Opzegging vs. beëindiging
  Huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur, 7:232 BW
  Huurovereenkomst voor bepaalde tijd met rechterlijke beëindiging, art. 7:274 lid 1 BW
  Huurovereenkomst voor bepaalde tijd zonder rechterlijke beëindiging, art. 7:274 lid 1 BW
  Leegstandwet
  Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd
  Opzegging wegens dringend eigen gebruik (eigen gebruik, derden, voorkeurscategoriën, sloop, renovatie)
  Diplomatencontracten
  Verhuis- en herinrichtingskosten
  Schadevergoeding

sluiten -

meer info +

Bedrijfsruimte (klassikaal)

mr. Harm Heynen | mr. Jorieke van Strijen

donderdag 16-11-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur

November 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • Bedrijfsruimte ex art. 7:230a BW
  Opzegging vs. beëindiging
  Huurprijzen
 • Bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW: algemene bepalingen
  Regelend vs. dwingend recht
  Goedkeuring afwijkende bedingen
  Huurperiodes
 • Bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW: beëindiging van huur
  Opzegging vs. beëindiging
  Opzegging na eerste en tweede termijn (slecht huurderschap, dringend eigen gebruik, belangenafweging, nieuw aanbod, realisatie bestemming)
  Verhuis- en herinrichtingskosten
  Schadevergoeding
 • Bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW: huurprijswijziging
  Contractuele wijziging; indexering
  Wettelijke wijziging; systematiek
  - momenten van wijziging
  - norm voor wijziging Art. 7:303 BW
  - benoeming deskundige Art. 7:304 BW
  - indeplaatsstelling (7:307 BW).

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-Harm-Heynen.jpg
mr. Harm Heynen

advocaat en partner Boels Zanders advocaten

Bekijk profiel
mr.-Jorieke-van-Strijen.jpg
mr. Jorieke van Strijen

advocaat HabrakenRutten Advocaten

Bekijk profiel
Roundel-1.jpg
mr. Christiaan Toorman

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel
Roundel-1.jpg
mr. Violet Acar

advocaat en partner Straatman Koster advocaten

Bekijk profiel