Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Basisopleiding personen en familierecht

Klassikaal

Startdatum: maandag 27-09-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur | 3 dag(en)


De insteek is om een compleet programma op te stellen waar u in de praktijk het meeste profijt van zult hebben. In drie cursusdagen (twee van 6 uur en één van 8 uur) heeft u van zes onderwerpen kennis vergaard.

Deze basisopleiding is goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u de basisopleiding volledig hebt gevolgd, voldoet u aan de inhoudelijke eisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt aan de Basisopleiding Personen- en Familierecht. Uitgangspunt is altijd dat de advocaat zelf verzoekt via een inschrijvingsformulier tot inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Op de hoogte blijven

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken:: Totstandkoming
 • Overzicht uitspraken: Dwingend recht en regelend recht
 • Convenant vs Vaststellingsovereenkomst
 • Uitleg
 • Ontbinding c.q. vernietiging
 • Alimentatie
 • Kinderalimentatie
 • Behoefte
 • NBI netto-besteedbaar inkomende
 • Jong-meerderjarigen
 • Matiging
 • Draagkracht kinderalimentatie
 • Zorgkorting
 • Kindgebondenbudget
 • Niet-wijzigingsbeding
 • Partneralimentatie
 • Behoefte
 • Draagkracht
 • Duur van de alimentatie
 • Verlengingvandetermijn
 • Samenwonen
 • Procedure vaststelling of wijziging
 • Procespartijen
 • Wijzigingsverzoeken
 • Verminderingvan inkomen
 • Limitering
 • Grievend gedrag
 • De algemene bepalingen titel 6 Boek 1 BW
 • Art. 1:81 BW
 • Art. 1:82 BW
 • Art. 1:83 BW
 • Art. 1:84
 • Kosten van de huishouding
 • Art. 1:85 BW
 • Art. 1:86 BW
 • Aard van de gemeenschap
 • Bijzondere en eenvoudige gemeenschap
 • De uitsluitingsclausule
 • Beperkte gemeenschap
 • Wet beperking wettelijke gemeenschap
 • De insluitingsclausule
 • Bestuur
 • Handelen in strijd met bestuursregels
 • art. 1:88 BW
 • art. 1:89 BW
 • Vergoedingsrechten
 • Zaaksvervanging
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Periodiek verrekenbeding
 • Bewijsregels
 • Finale verrekenbedingen
 • Koude uitsluiting
 • Dwaling
 • Scheiding van tafel en bed
 • Scheiding
 • Pensioen
 • Afstamming
 • Gezag
Spreker(s)

mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam docent Universiteit van Amsterdam

drs. Gerda de Boer

Zelfstandig praktiserend orthopedagoog, MfN registermediator en Forensisch Mediator