Basisopleiding huurrecht | najaar Basisopleiding huurrecht | voorjaar AvdR online basisopleiding huurrecht 2024 AvdR online basisopleiding arbeidsrecht jaargang 3 Bekijk alles
Basisopleiding personen- en familierecht | najaar
Raad voor rechtsbijstand

Klassikaal

Startdatum: donderdag 12-10-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur | 3 dag(en)


De insteek is om een compleet programma op te stellen waar u in de praktijk het meeste profijt van zult hebben. In drie cursusdagen (twee van 6 uur en één van 8 uur) heeft u van zes onderwerpen kennis vergaard. U kunt ook de online Basisopleiding volgen.

Beide basisopleidingen zijn goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u de basisopleiding volledig hebt gevolgd, voldoet u aan de inhoudelijke eisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt aan de Basisopleiding Personen- en Familierecht. Uitgangspunt is altijd dat de advocaat zelf verzoekt via een inschrijvingsformulier tot inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand.Mijn onderdeel geeft een praktische uitleg van het opstellen van convenanten en het berekenen van alimentatie. Zowel de juridische merites komen aan bod, als (recente) jurisprudentie en tips voor de praktijk. Niet alleen het tot stand komen van overeenkomsten en convenanten wordt besproken, maar ook de uitleg en de ontbinding ervan komen aan de orde. Bij het onderdeel alimentatie worden kinderalimentatie en partneralimentatie uitgelegd aan de hand van de wet en het Rapport Alimentatienormen. Ook wordt aandacht besteed aan het procederen in alimentatiezaken, zoals wijzigingsverzoeken of het voeren van procedures namens jong-meerderjarigen.
— mr. Magali van Maanen advocaat en partner De Boorder Familie- en Erfrecht Advocaten
Met de basisbeginselen als vertrekpunt krijgt u een inkijk in ontwikkelingen van het relatievermogensrecht. In vogelvlucht komen zaken als de rechtspositie van informele samenwoners, rechten en verplichtingen van echtgenoten, de wettelijke gemeenschap, huwelijkse voorwaarden, verdeling en pensioen aan bod. Vanuit de theorie worden voor de praktijk relevante casus besproken als niet-nagekomen verrekenbedingen, zaaksvervanging, het besteden van geclausuleerde gelden en het ontstaan (en de verjaring) van vergoedingsvorderingen. Het afstammings- en gezagsrecht wordt behandeld met de gedachte dat oude zekerheden, zoals ‘ouderschap’ minder vanzelfsprekend zijn geworden.

- Frank Hoens, docent, adviseur en auteur te Nijmegen
— mr. Frank Hoens onderzoeker Radboud Universiteit auteur en adviseur te Nijmegen
Onderwerpen

 • Afstamming
 • Behoefte jong-meerderjarige en/of student
 • Behoefte KAL
 • Behoefte PAL
 • Convenant versus vaststellingsovereenkomst
 • De (algehele en beperkte) wettelijke gemeenschap van goederen
 • Draagkracht
 • Draagkracht KAL
 • Duur PAL
 • Gezag
 • Huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden, w.o. niet-nagekomen verrekenbedingen
 • Informeel samenleven
 • Ontbinding van de overeenkomst
 • Rechten en verplichtingen van echtgenoten/partners
 • Samenhang Boek 1 BW en Rv.
 • Scheiding, w.o. verdeling en pensioen
 • Soorten huwelijkse voorwaarden en afwikkeling
 • Structuur en formulering van contracten
 • Verschillende soorten wettelijke onderhoudsverplichtingen
 • Verzoekschriftprocedure
Spreker(s)

mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam docent Universiteit van Amsterdam

drs. Gerda de Boer

Zelfstandig praktiserend orthopedagoog, MfN registermediator en Forensisch Mediator