Klassikaal

Startdatum: dinsdag 12-09-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur | 3 dag(en)


In de Basisopleiding Sociale zekerheidsrecht worden onderwerpen behandeld die u duidelijkheid bieden over o.a. de Werkloosheidswet, Ziektewet, Arbeidsongeschiktheid, Socialezekerheidsrechtelijke coördinatie en Bestaansminimum en gezondheid.

De sprekers geven op praktische wijze uitleg aan de ingewikkelde materie van het sociale zekerheidsstelsel zodat u uw cliënten in sociaal zekerheidszaken kunt adviseren en bijstaan.

U kunt deze basisopleiding ook online volgen.

Beide basisopleidingen zijn door de Raad voor Rechtsbijstand erkend als basisopleiding die toegang biedt tot inschrijving voor de specialisatie sociale zekerheidsrecht.

Onderwerpen

 • Algemene voorziening en maatwerkvoorziening
 • Arbeidsongeschiktheidsbegrip
 • Bijzondere bijstand, waaronder individuele inkomenstoeslag
 • De inlichtingenverplichting
 • Duur en omvang
 • Eerstejaarskeuring
 • Eigen risicodrager in de ZW
 • Eindigen, herleven arbeidsongeschiktheidsuitkering en Amberbeoordeling
 • EZWB en TVB2
 • Flexibele werkrelaties
 • Grensoverschrijdende situaties van ziekte en arbeidsongeschiktheid vanuit Nederlands oogpunt
 • Handhaving; beëindigen, herzien, intrekken en bestuurlijke boete
 • No-risk polis
 • Ontstaan van het recht: werkloos, beschikbaar, referte-eis, uitsluitingsgronden
 • Participatiewet
 • Persoonsgebonden budget (PGB)
 • Procesrechtelijke aanpak voor de sociale zekerheid
 • Relatie inkomensvoorziening bij ziekte in ZW, BW, WW, WIA
 • Relatie tussen ontslag en aanvang werkloosheid
 • Situaties coördinatierecht
 • Verwijtbare werkloosheid en sancties
 • Verzekeringsgeneeskundige rapportage
 • WAO
 • WIA