Basisopleiding sociale zekerheidsrecht

PO punt(en): 20

Locatie: Kasteel Waardenburg

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Basis

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

In de Basisopleiding Sociale zekerheidsrecht worden onderwerpen behandeld die u duidelijkheid bieden over o.a. de Werkloosheidswet, Ziektewet, Arbeidsongeschiktheid, Socialezekerheidsrechtelijke coördinatie en Bestaansminimum en gezondheid.

De sprekers geven op praktische wijze uitleg aan de ingewikkelde materie van het sociale zekerheidsstelsel zodat u uw cliënten in sociaal zekerheidszaken kunt adviseren en bijstaan.

Deze cursus is door de Raad voor Rechtsbijstand erkend als basisopleiding die toegang biedt tot inschrijving voor de specialisatie sociale zekerheidsrecht.

Op de hoogte blijven over Basisopleiding sociale zekerheidsrecht

Programma

Werkloosheidswet (klassikaal)

mr. Linda Meys

donderdag 16-03-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur

Maart 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • Wie is verzekerd
 • Ontstaan van het recht: werkloos, beschikbaar, referte-eis, uitsluitingsgronden
 • Relatie tussen ontslag en aanvang werkloosheid
 • Eindigen en herleven
 • Duur en omvang
 • Verwijtbare werkloosheid en sancties
 • Sollicitatieverplichting en re-integratieregelingen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Ziektewet en arbeidsongeschiktheid (klassikaal)

mr. Ben van Meurs

dinsdag 18-04-2023 | 09:00 uur - 18:15 uur

April 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

Ziektewet:

 • Recht op ziekengeld
 • Eerstejaarskeuring
 • No-risk polis
 • Eigen risicodrager in de ZW
 • EZWB en TVB2
 • Relatie inkomensvoorziening bij ziekte in ZW, BW, WW, WIA

Arbeidsongeschiktheid:

 • Ontstaan van recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering  
 • Arbeidsongeschiktheidsbegrip
 • Verzekeringsgeneeskundige rapportage
 • Schattingsbesluit en Claim Beoordeling en Borgingssysteem
 • Eindigen, herleven arbeidsongeschiktheidsuitkering en Amberbeoordeling
 • Structuur WIA
 • WIA, WAO

Lees meer

sluiten -

meer info +

Socialezekerheidsrechtelijke coördinatie en bestaansminimum en gezondheid (klassikaal)

mr. dr. Saskia Montebovi

maandag 24-04-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur

April 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

Socialezekerheidsrechtelijke coördinatie

 • Situaties coördinatierecht
 • Beginselen coördinatierecht
 • Procesrechtelijke aanpak voor de sociale zekerheid
 • Grensoverschrijdende situaties van ziekte en arbeidsongeschiktheid vanuit Nederlands oogpunt
 • Flexibele werkrelaties (de zzp'ers, de platformwerker) in een nationale en/of grensoverschrijdende situatie

Bestaansminimum en gezondheid:

 • Aanvraag om bijstand en voorwaarden voor vaststellen van bijstand op grond van de Participatiewet
 • Hoogte bijstandsuitkering, bijstand om niet en leenbijstand
 • Leefvormen (gezamenlijke huishouding, duurzaam gescheiden leven)
 • De inlichtingenverplichting
 • Overige verplichtingen die aan bijstand zijn verbonden
 • Gemeentelijke verordeningen m.b.t. verlaging (maatregelen) en re-integratie
 • Verlaging van de bijstand wegens overtreding van de uitkeringsverplichtingen (maatregelen)
 • Handhaving; beëindigen, herzien, intrekken en bestuurlijke boete
 • Bijzondere bijstand, waaronder individuele inkomenstoeslag
 • Wmo 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning: uitgangspunten, personenkring, afbakening t.o.v de Wlz (Wet langdurige zorg) en Zvw (Zorgverzekeringswet)
 • Algemene voorziening en maatwerkvoorziening
 • Persoonsgebonden budget (PGB)

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Roundel-1.jpg
mr. Linda Meys

advocaat KampsVanBaar Advocaten

Bekijk profiel
Ben-van-Meurs-800x600.jpg
mr. Ben van Meurs

advocaat KampsVanBaar Advocaten

Bekijk profiel