Online basisopleiding sociale zekerheidsrecht

PO punt(en): 20

Kosten: € 895,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

dinsdag 18-05-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

dinsdag 18-05-2021 | 12:45 uur - 14:45 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Basis

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

In de Basisopleiding Sociale zekerheidsrecht worden onderwerpen behandeld die u duidelijkheid bieden over o.a. de Werkloosheidswet, Ziektewet, Arbeidsongeschiktheid, Socialezekerheidsrechtelijke coördinatie en Bestaansminimum en gezondheid.

De sprekers geven op praktische wijze uitleg aan de ingewikkelde materie van het sociale zekerheidsstelsel zodat u uw cliënten in sociaal zekerheidszaken kunt adviseren en bijstaan.

Deze cursus is door de Raad voor Rechtsbijstand erkend als basisopleiding die toegang biedt tot inschrijving voor de specialisatie sociale zekerheidsrecht.
Mocht de geplande datum voor de live uitzending u niet schikken dan kunt u het webinar na 2 werkdagen on demand terug kijken t/m 31 december 2021.

DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET WEBINAR ABONNEMENT!

Aanmelden

Programma

Werkloosheidswet | deel 1 (webinar)

mr. drs. I.A.M. van Boetzelaer-Gulyás

dinsdag 18-05-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

Eigen werkplek

 • Wie is verzekerd
 • Ontstaan van het recht: werkloos, beschikbaar, referte-eis, uitsluitingsgronden
 • Relatie tussen ontslag en aanvang werkloosheid
 • Eindigen en herleven
 • Duur en omvang
 • Verwijtbare werkloosheid en sancties
 • Sollicitatieverplichting en re-integratieregelingen

sluiten -

meer info +

Werkloosheidswet | deel 2 (webinar)

mr. drs. I.A.M. van Boetzelaer-Gulyás

dinsdag 18-05-2021 | 12:45 uur - 14:45 uur

Eigen werkplek

Vervolg deel 1:

 • Wie is verzekerd
 • Ontstaan van het recht: werkloos, beschikbaar, referte-eis, uitsluitingsgronden
 • Relatie tussen ontslag en aanvang werkloosheid
 • Eindigen en herleven
 • Duur en omvang
 • Verwijtbare werkloosheid en sancties
 • Sollicitatieverplichting en re-integratieregelingen

sluiten -

meer info +

Werkloosheidswet | deel 3 (webinar)

mr. drs. I.A.M. van Boetzelaer-Gulyás

dinsdag 18-05-2021 | 15:00 uur - 17:00 uur

Eigen werkplek

 • Wie is verzekerd
 • Ontstaan van het recht: werkloos, beschikbaar, referte-eis, uitsluitingsgronden
 • Relatie tussen ontslag en aanvang werkloosheid
 • Eindigen en herleven
 • Duur en omvang
 • Verwijtbare werkloosheid en sancties
 • Sollicitatieverplichting en re-integratieregelingen

sluiten -

meer info +

Arbeidsongeschiktheid | deel 1 (webinar)

mr. Arie Wit

dinsdag 01-06-2021 | 09:00 uur - 11:00 uur

Eigen werkplek

 • Ontstaan van recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering  
 • Arbeidsongeschiktheidsbegrip
 • Verzekeringsgeneeskundige rapportage
 • Schattingsbesluit en Claim Beoordeling en Borgingssysteem
 • Eindigen, herleven arbeidsongeschiktheidsuitkering en Amberbeoordeling
 • Structuur WIA
 • WIA, WAO

sluiten -

meer info +

Arbeidsongeschiktheid | deel 2 (webinar)

mr. Arie Wit

dinsdag 01-06-2021 | 11:15 uur - 13:15 uur

Eigen werkplek

Vervolg deel 1:

 • Ontstaan van recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering  
 • Arbeidsongeschiktheidsbegrip
 • Verzekeringsgeneeskundige rapportage
 • Schattingsbesluit en Claim Beoordeling en Borgingssysteem
 • Eindigen, herleven arbeidsongeschiktheidsuitkering en Amberbeoordeling
 • Structuur WIA
 • WIA, WAO

sluiten -

meer info +

Ziektewet | deel 1 (webinar)

mr. Arie Wit

vrijdag 04-06-2021 | 09:00 uur - 11:00 uur

Eigen werkplek

 • Recht op ziekengeld
 • Eerstejaarskeuring
 • No-risk polis
 • Eigen risicodrager in de ZW
 • EZWB en TVB2
 • Relatie inkomensvoorziening bij ziekte in ZW, BW, WW, WIA

sluiten -

meer info +

Ziektewet | deel 2 (webinar)

mr. Arie Wit

vrijdag 04-06-2021 | 11:15 uur - 13:15 uur

Eigen werkplek

Vervolg deel 1:

 • Recht op ziekengeld
 • Eerstejaarskeuring
 • No-risk polis
 • Eigen risicodrager in de ZW
 • EZWB en TVB2
 • Relatie inkomensvoorziening bij ziekte in ZW, BW, WW, WIA

sluiten -

meer info +

Socialezekerheidsrechtelijke coördinatie | deel 1 (webinar)

mr. dr. S. Montebovi

donderdag 24-06-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

Eigen werkplek

 • Situaties coördinatierecht
 • Beginselen coördinatierecht
 • Procesrechtelijke aanpak voor de sociale zekerheid
 • Grensoverschrijdende situaties van ziekte en arbeidsongeschiktheid vanuit Nederlands oogpunt
 • Flexibele werkrelaties (de zzp'ers, de platformwerker) in een nationale en/of grensoverschrijdende situatie

sluiten -

meer info +

Socialezekerheidsrechtelijke coördinatie | deel 2 (webinar)

mr. dr. S. Montebovi

donderdag 24-06-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

Eigen werkplek

Vervolg deel 1:

 • Situaties coördinatierecht
 • Beginselen coördinatierecht
 • Procesrechtelijke aanpak voor de sociale zekerheid
 • Grensoverschrijdende situaties van ziekte en arbeidsongeschiktheid vanuit Nederlands oogpunt
 • Flexibele werkrelaties (de zzp'ers, de platformwerker) in een nationale en/of grensoverschrijdende situatie

sluiten -

meer info +

Bestaanminimum en gezondheid | deel 1 (webinar)

mr. H.J. Klein Egelink

donderdag 24-06-2021 | 14:00 uur - 16:00 uur

Eigen werkplek

 • Aanvraag om bijstand en voorwaarden voor vaststellen van bijstand op grond van de Participatiewet
 • Hoogte bijstandsuitkering, bijstand om niet en leenbijstand
 • Leefvormen (gezamenlijke huishouding, duurzaam gescheiden leven)
 • De inlichtingenverplichting
 • Overige verplichtingen die aan bijstand zijn verbonden
 • Gemeentelijke verordeningen m.b.t. verlaging (maatregelen) en re-integratie
 • Verlaging van de bijstand wegens overtreding van de uitkeringsverplichtingen (maatregelen)
 • Handhaving; beëindigen, herzien, intrekken en bestuurlijke boete
 • Bijzondere bijstand, waaronder individuele inkomenstoeslag
 • Wmo 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning: uitgangspunten, personenkring, afbakening t.o.v de Wlz (Wet langdurige zorg) en Zvw (Zorgverzekeringswet)
 • Algemene voorziening en maatwerkvoorziening
 • Persoonsgebonden budget (PGB)

sluiten -

meer info +

Bestaanminimum en gezondheid | deel 2 (webinar)

mr. H.J. Klein Egelink

donderdag 24-06-2021 | 16:15 uur - 17:15 uur

Eigen werkplek

Vervolg deel 1:

 • Aanvraag om bijstand en voorwaarden voor vaststellen van bijstand op grond van de Participatiewet
 • Hoogte bijstandsuitkering, bijstand om niet en leenbijstand
 • Leefvormen (gezamenlijke huishouding, duurzaam gescheiden leven)
 • De inlichtingenverplichting
 • Overige verplichtingen die aan bijstand zijn verbonden
 • Gemeentelijke verordeningen m.b.t. verlaging (maatregelen) en re-integratie
 • Verlaging van de bijstand wegens overtreding van de uitkeringsverplichtingen (maatregelen)
 • Handhaving; beëindigen, herzien, intrekken en bestuurlijke boete
 • Bijzondere bijstand, waaronder individuele inkomenstoeslag
 • Wmo 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning: uitgangspunten, personenkring, afbakening t.o.v de Wlz (Wet langdurige zorg) en Zvw (Zorgverzekeringswet)
 • Algemene voorziening en maatwerkvoorziening
 • Persoonsgebonden budget (PGB)

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr. H.J. Klein Egelink

senior rechter Rechtbank Gelderland

Bekijk profiel
mr-v2.-A.-Wit-image.jpg
mr. Arie Wit

juridisch adviseur Sociaalverzekeringsrecht De Geinbrug

Bekijk profiel
1200px-RAF_roundel-v2.svg.png
mr. drs. I.A.M. van Boetzelaer-Gulyás

rechter-plaatsvervanger rechtbank Gelderland

Bekijk profiel
2021-01-06-15_32_55-Programma-+-honorarium-Word.png
mr. dr. S. Montebovi

universitair docent Tilburg University

Bekijk profiel