Basisopleiding sociale zekerheidsrecht | najaar 2024 Basisopleiding arbeidsrecht | najaar 2024 Basisopleiding huurrecht | najaar AvdR online basisopleiding huurrecht 2024 Bekijk alles
Online basisopleiding sociale zekerheidsrecht

Webinar

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Basis

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

In de Basisopleiding Sociale zekerheidsrecht worden onderwerpen behandeld die u duidelijkheid bieden over o.a. de Werkloosheidswet, Ziektewet, Arbeidsongeschiktheid, Socialezekerheidsrechtelijke coördinatie en Bestaansminimum en gezondheid.

De sprekers geven op praktische wijze uitleg aan de ingewikkelde materie van het sociale zekerheidsstelsel zodat u uw cliënten in sociaal zekerheidszaken kunt adviseren en bijstaan.

Deze cursus is door de Raad voor de Rechtsbijstand erkend als basisopleiding die toegang biedt tot inschrijving voor de specialisatie sociale zekerheidsrecht. De opnames hebben plaats gevonden in 2021, maar zijn ook in 2023 on demand te bekijken. Deze is ook dan nog steeds erkend door de Raad voor de Rechtsbijstand.

DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET WEBINAR ABONNEMENT!

Op de hoogte blijven

Onderwerpen

 • Sociale zekerheid in EU
 • Coördinatie: het begrip
 • De Verordeningen
 • Grenzen aan coördinatie
 • De coördinatieverordeningen
 • Structuur basis - VO
 • Personele werking: art.2 VO 883/2004
 • Territoriale werking VO 883/2004
 • Belangrijkste principes/technieken van Europese SZ-coördinatie
 • SZ-coördinatie in de EU
 • Artikel 11 Basis VO
 • Art.13 Werken in meerdere lidstaten
 • Regels per risico/uitkering
 • Uitkeringen bij invaliditeit; ouderdoms-en nabestaandenpensioen
 • Trends laatste decennium
 • Uitdagingen SZ
 • Iedere werkende recht op
 • Nederlandse arbeidsmarkt nu Flex/Niet -standaard Vast / standaard
 • Het wettelijk kader: de vaste arbeidsrelatie
 • Platformwerk
 • SZ voor zzp’ers in NL
 • Hulp/Actie/Kaders uit Europa
 • Overzicht uitspraken: Beginselen bijstandswetgeving
 • Soorten bijstand: artikel 5
 • Hoogte van de bijstand
 • Vorm van de bijstand
 • Overzicht uitspraken: Personenkring
 • Uitsluitingsgronden
 • Overzicht uitspraken: Zeer dringende redenen
 • Leefvormen
 • Overzicht uitspraken: Duurzaam gescheiden leven
 • Overzicht uitspraken: Gezamenlijke huishouding
 • Onweerlegbaar rechtsvermoeden
 • Kostendelersnorm algemeen
 • Aanvraag
 • Overzicht uitspraken: Buiten behandeling laten
 • Ingangsdatum van recht
 • Overzicht uitspraken: Afstemmen van de bijstand
 • Inlichtingenplicht
 • Overzicht uitspraken: Medewerkingsplicht
 • Beëindigen, herzien en intrekken
 • Overzicht uitspraken: Boete
 • Overzicht uitspraken: Terugvordering bijstand ‘overig’
 • Overzicht uitspraken: Middelen
 • Inkomen
 • Overzicht uitspraken: Vermogen
 • Overzicht uitspraken: Onderzoeksbevoegdheden
 • Overzicht uitspraken: Huisbezoek
 • Overzicht uitspraken: Arbeidsinschakeling
 • Overzicht uitspraken: Voorziening
 • Ontheffen
 • Geharmoniseerde verplichtingen
 • Overzicht uitspraken: Verplichtingen overig
 • Overzicht uitspraken: Maatregel
 • Wettelijk kader en uitvoering
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Overzicht uitspraken: Relatie Wmo 2015 & Zvw
 • Zelfredzaamheid en participatie
 • Overzicht uitspraken: Eigen leefomgeving
 • Overzicht uitspraken: Beperking(en)
 • Toegang tot de Wmo 2015
 • Overzicht uitspraken: Onderzoeksverplichting college
 • Overzicht uitspraken: Inhoud onderzoek en verslag
 • Overzicht uitspraken: Beslissing op de aanvraag
 • Overzicht uitspraken: Inlichtingen-en medewerkingsplicht
 • Overzicht uitspraken: Eigen kracht
 • Overzicht uitspraken: Algemeen gebruikelijk
 • Overzicht uitspraken: Gebruikelijke hulp
 • Overzicht uitspraken: Mantelzorg en hulp van anderen
 • Overzicht uitspraken: Algemene voorziening
 • Overzicht uitspraken: Maatwerkvoorziening
 • Overzicht uitspraken: Persoonsgebonden budget (PGB)
 • Plaatsbepaling
 • Inleiding Ziektewet
 • Werknemer
 • Uitkeringsrecht
 • Uitsluitingsgronden
 • No-riskpolis
 • Eerstejaarskeuring
 • TVB2
 • Overzicht uitspraken: TVB2
 • Eigenrisicodrager
 • Relatie inkomensvoorz. bij ziekte
 • Varia
 • Overzicht uitspraken: Jurisprudentie overzicht
 • BeZaVa
 • Overzicht uitspraken: Eigenrisicodrager
 • WIA en WAO
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Verz.geneeskundig onderzoek
 • Arbeidskundig onderzoek
 • Percentage arbeidsongeschikt
 • Wachttijd
 • Eindigen, later ontstaan en herleven
 • Later ontstaan
 • Herleven
 • Soort uitkering
 • IVA
 • WGA
 • Wie is verzekerd
 • Wettelijk kader
 • Voorwaarden
 • Voorwaarden werknemer
 • Voorwaarden werkloos
 • Voorwaarden referte
 • Overzicht uitspraken: Uitsluitingsgronden
 • Eerste werkloosheidsdag
 • Eindigen
 • Bijzonderheden
 • Duur
 • Hoogte
 • Bijzonderheden Garantiedagloon
 • Handhaven
 • Handhaven 1: inlichtingen (25 WW)
 • Plichten
 • Re-integratie