Online basisopleiding sociale zekerheidsrecht

PO punt(en): 20

Kosten: € 895,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

dinsdag 18-05-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

dinsdag 18-05-2021 | 12:45 uur - 14:45 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Basis

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

In de Basisopleiding Sociale zekerheidsrecht worden onderwerpen behandeld die u duidelijkheid bieden over o.a. de Werkloosheidswet, Ziektewet, Arbeidsongeschiktheid, Socialezekerheidsrechtelijke coördinatie en Bestaansminimum en gezondheid.

De sprekers geven op praktische wijze uitleg aan de ingewikkelde materie van het sociale zekerheidsstelsel zodat u uw cliënten in sociaal zekerheidszaken kunt adviseren en bijstaan.

Deze cursus is door de Raad voor de Rechtsbijstand erkend als basisopleiding die toegang biedt tot inschrijving voor de specialisatie sociale zekerheidsrecht. De opnames hebben plaats gevonden in 2021, maar zijn ook in 2022 on demand te bekijken. Deze is ook dan nog steeds erkend door de Raad voor de Rechtsbijstand.

DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET WEBINAR ABONNEMENT!

Aanmelden

Programma

Werkloosheidswet | deel 1 (webinar)

mr. drs. Ildi van Boetzelaer-Gulyás

dinsdag 18-05-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

Mei 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Wie is verzekerd
 • Wettelijk kader
 • Voorwaarden
 • Voorwaarden werknemer
 • Voorwaarden werkloos
 • Voorwaarden referte
 • Overzicht uitspraken: Uitsluitingsgronden
 • Eerste werkloosheidsdag

sluiten -

meer info +

Werkloosheidswet | deel 2 (webinar)

mr. drs. Ildi van Boetzelaer-Gulyás

dinsdag 18-05-2021 | 12:45 uur - 14:45 uur

Mei 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Eerste werkloosheidsdag
 • Eindigen
 • Bijzonderheden
 • Herleven
 • Duur
 • Hoogte
 • Bijzonderheden Garantiedagloon
 • Handhaven

sluiten -

meer info +

Werkloosheidswet | deel 3 (webinar)

mr. drs. Ildi van Boetzelaer-Gulyás

dinsdag 18-05-2021 | 15:00 uur - 17:00 uur

Mei 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Handhaven 1: inlichtingen (25 WW)
 • Plichten
 • Re-integratie

sluiten -

meer info +

Arbeidsongeschiktheid | deel 1 (webinar)

mr. Ben van Meurs

dinsdag 01-06-2021 | 09:00 uur - 11:00 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Plaatsbepaling
 • WIA en WAO
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Verz.geneeskundig onderzoek
 • Arbeidskundig onderzoek
 • Percentage arbeidsongeschikt
 • Uitkeringsrecht

sluiten -

meer info +

Arbeidsongeschiktheid | deel 2 (webinar)

mr. Ben van Meurs

dinsdag 01-06-2021 | 11:15 uur - 13:15 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Wachttijd
 • Uitsluitingsgronden
 • Eindigen, later ontstaan en herleven
 • Later ontstaan
 • Herleven
 • Soort uitkering
 • IVA
 • WGA
 • Varia

sluiten -

meer info +

Ziektewet | deel 1 (webinar)

mr. Ben van Meurs

vrijdag 04-06-2021 | 09:00 uur - 11:00 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Plaatsbepaling
 • Inleiding Ziektewet
 • Werknemer
 • Uitkeringsrecht
 • Uitsluitingsgronden
 • No-riskpolis

sluiten -

meer info +

Ziektewet | deel 2 (webinar)

mr. Ben van Meurs

vrijdag 04-06-2021 | 11:15 uur - 13:15 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Eerstejaarskeuring
 • TVB2
 • Overzicht uitspraken: TVB2
 • Eigenrisicodrager
 • Relatie inkomensvoorz. bij ziekte
 • Varia
 • Overzicht uitspraken: Jurisprudentie overzicht
 • BeZaVa
 • Overzicht uitspraken: Eigenrisicodrager

sluiten -

meer info +

Socialezekerheidsrechtelijke coördinatie | deel 1 (webinar)

mr. dr. Saskia Montebovi

donderdag 24-06-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Sociale zekerheid in EU
 • Coördinatie: het begrip
 • De Verordeningen
 • Grenzen aan coördinatie
 • De coördinatieverordeningen
 • Structuur basis - VO
 • Personele werking: art.2 VO 883/2004
 • Territoriale werking VO 883/2004
 • Belangrijkste principes/technieken van Europese SZ-coördinatie
 • Structuur basis - VO
 • SZ-coördinatie in de EU
 • Artikel 11 Basis VO
 • Art.13 Werken in meerdere lidstaten
 • Regels per risico/uitkering
 • Uitkeringen bij invaliditeit; ouderdoms-en nabestaandenpensioen

sluiten -

meer info +

Socialezekerheidsrechtelijke coördinatie | deel 2 (webinar)

mr. dr. Saskia Montebovi

donderdag 24-06-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Trends laatste decennium
 • Uitdagingen SZ
 • Iedere werkende recht op
 • Nederlandse arbeidsmarkt nu Flex/Niet -standaard Vast / standaard
 • Het wettelijk kader: de vaste arbeidsrelatie
 • Platformwerk
 • SZ voor zzp’ers in NL
 • Hulp/Actie/Kaders uit Europa

sluiten -

meer info +

Bestaansminimum en gezondheid | deel 1 (webinar)

mr. Erik Klein Egelink

maandag 12-07-2021 | 13:00 uur - 15:00 uur

Juli 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken: Beginselen bijstandswetgeving
 • Soorten bijstand: artikel 5
 • Hoogte van de bijstand
 • Vorm van de bijstand
 • Overzicht uitspraken: Personenkring
 • Uitsluitingsgronden
 • Overzicht uitspraken: Zeer dringende redenen
 • Leefvormen
 • Overzicht uitspraken: Duurzaam gescheiden leven
 • Overzicht uitspraken: Gezamenlijke huishouding
 • Onweerlegbaar rechtsvermoeden
 • Kostendelersnorm algemeen
 • Aanvraag
 • Overzicht uitspraken: Buiten behandeling laten
 • Ingangsdatum van recht
 • Overzicht uitspraken: Afstemmen van de bijstand
 • Inlichtingenplicht
 • Overzicht uitspraken: Medewerkingsplicht
 • Beëindigen, herzien en intrekken
 • Overzicht uitspraken: Boete
 • Overzicht uitspraken: Terugvordering bijstand ‘overig’
 • Overzicht uitspraken: Middelen
 • Inkomen
  • Bijzonder inkomen
 • Overzicht uitspraken: Vermogen
 • Overzicht uitspraken: Onderzoeksbevoegdheden
 • Overzicht uitspraken: Huisbezoek
 • Overzicht uitspraken: Arbeidsinschakeling
 • Overzicht uitspraken: Voorziening
 • Ontheffen
 • Geharmoniseerde verplichtingen

sluiten -

meer info +

Bestaansminimum en gezondheid | deel 2 (webinar)

mr. Erik Klein Egelink

maandag 12-07-2021 | 15:15 uur - 16:15 uur

Juli 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Wettelijk kader en uitvoering
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Overzicht uitspraken: Relatie Wmo 2015 & Zvw
 • Overzicht uitspraken: Personenkring
 • Zelfredzaamheid en participatie
 • Overzicht uitspraken: Eigen leefomgeving
 • Overzicht uitspraken: Beperking(en)
 • Toegang tot de Wmo 2015
 • Overzicht uitspraken: Onderzoeksverplichting college
 • Overzicht uitspraken: Inhoud onderzoek en verslag
 • Overzicht uitspraken: Beslissing op de aanvraag
 • Overzicht uitspraken: Inlichtingen-en medewerkingsplicht
 • Overzicht uitspraken: Eigen kracht
 • Overzicht uitspraken: Algemeen gebruikelijk
 • Overzicht uitspraken: Gebruikelijke hulp
 • Overzicht uitspraken: Mantelzorg en hulp van anderen
 • Overzicht uitspraken: Algemene voorziening
 • Overzicht uitspraken: Maatwerkvoorziening
 • Overzicht uitspraken: Persoonsgebonden budget (PGB)

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr-Erik-Klein-Egelink-D01.jpg
mr. Erik Klein Egelink

senior rechter Rechtbank Gelderland

Bekijk profiel
mr.-drs.-Ildi-van-Boetzelaer-Gulyas_SPREKER.jpg
mr. drs. Ildi van Boetzelaer-Gulyás

plaatsvervangend rechter Rechtbank Gelderland

Bekijk profiel
Ben-van-Meurs-800x600.jpg
mr. Ben van Meurs

advocaat KampsVanBaar Advocaten

Bekijk profiel

Jurisprudentie