Bestuurdersaansprakelijkheid | verantwoordelijkheid | strategie | besturen in tijden van radicale onzekerheid

PO punt(en): 4

Kosten: € 300,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

Het gaat om bestuursbeslissingen die genomen moeten worden maar waarvan de uitwerking op  de gezonde bloei en groei van de onderneming, gegeven de situatie van radicale onzekerheid, niet goed voorspelbaar is. Men denkt bijvoorbeeld aan de beslissing om in tijden van onzekerheid toch door te ondernemen omdat men meent dat de onderneming in de kern gezond is en er een snel einde zal komen aan de crisissituatie, bijvoorbeeld omdat de verwachting is dat het vaccinatieproces in tijden van Corona een snelle oplossing zal bieden. Wanneer deze inschatting later verkeerd blijkt te zijn, komt de vraag op hoe het besluitvormingstraject moet worden vormgegeven, ook met het oog op het beperken van persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en evt. van commissarissen.

Inmiddels bestaat een traditie waarin de opvattingen over behoorlijk bestuur en het vennootschappelijk belang in regulering, jurisprudentie en wetenschappelijke literatuur een zekere stroomlijning krijgen. Daarbij speelt de term ‘stakeholder’ een belangrijke rol. De vraag is of maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de klimaatverandering, leiden of moeten leiden tot bijstelling. Bestuurders en toezichthouders van grote en kleinere organisaties zullen rekening moeten houden met toenemende invloed van maatschappelijke ontwikkelingen die nopen tot het herzien van de opvattingen over het doel van de rechtspersoon en de taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van organen en individuele leden van die organen. Deze ontwikkelingen en de te verwachten gevolgen voor de rechtspraktijk zullen in het webinar worden besproken.

DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET WEBINAR ABONNEMENT!

Aanmelden

Programma

Online cursus Nieuwe verantwoordelijkheden bestuurders en commissarissen; o... (webinar)

prof. mr. Bas Steins Bisschop | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 26-03-2021 | 15:30 uur - 17:30 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Online cursus Besturen in tijden van radicale onzekerheid; strategie en bes... (webinar)

prof. mr. Kid Schwarz | prof. mr. Bas Steins Bisschop

vrijdag 26-03-2021 | 13:00 uur - 15:00 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Goedgekeurd_Kit-Schwarz-01.jpg
prof. mr. Kid Schwarz

partner Baker Tilly, hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar ondernemingsrecht Maastricht University

Bekijk profiel
Bas-Steins-Bisschop-800x600_02.jpg
prof. mr. Bas Steins Bisschop

adviseur UdinkSchepel Advocaten, bijzonder hoogleraar Corporate Law and Corporate Governance De Nyenrode Business Universiteit

Bekijk profiel