Bestuursrechtelijke handhaving

PO punt(en): 2

Kosten: € 125,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

woensdag 18-05-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

woensdag 18-05-2022 | 16:15 uur - 17:15 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Aanmelden

Programma

Bestuursrechtelijke handhaving | Zwijgrecht, cautie en nemo tenetur -begin... (webinar)

mr. dr. Oswald Jansen

woensdag 18-05-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

Mei 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Handhavingstoezicht
  • Wettelijke grondslagen in de bijzondere wet
  • Titel 5.2 Awb
  • Toezichtmethode, taak en bevoegdheid
 • Overzicht uitspraken: Zwijgrecht, cautie en nemo tenetur -beginsel
 • Annotatie: Raad van State 5 juli 2017 | Zwijgrecht, cautie en nemo tenetur -beginsel
 • Overzicht uitspraken: Clausuleringsplicht wilsafhankelijk materiaal
 • Overzicht uitspraken: Geen cautie bij schriftelijk verhoor?
 • Overtrederbegrip
 • Overzicht uitspraken: De functioneel overtreder
 • Overzicht uitspraken: Plegen en medeplegen
 • De rechtspersoon en de feitelijke leidinggever

Lees meer

sluiten -

meer info +

Bestuursrechtelijke handhaving | Begunstigingstermijn | Eisen aan de last... (webinar)

mr. dr. Oswald Jansen

woensdag 18-05-2022 | 16:15 uur - 17:15 uur

Mei 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Last onder dwangsom
  • Awb - regeling
 • Overzicht uitspraken: Begunstigingstermijn
 • Overzicht uitspraken: Eisen aan de last
 • Overzicht uitspraken: Evenredigheid bij herstelsancties
 • Overzicht uitspraken: Evenredigheid dwangsom
 • Overzicht uitspraken: Gedogen
 • Bestuurlijke boete
 • Hoogte bestuurlijke boete
 • Boeteverlagende omstandigheden
 • Boetematiging: er is meer
 • Ne bis in idem
 • Eendaadse samenloop en voortgezette handeling
 • Vereenzelviging/ verwevenheid
 • Overzicht uitspraken: Beperkte financiële draagkracht

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-dr.-Oswald-Jansen.jpg
mr. dr. Oswald Jansen

advocaat Resolución B.V., specialist bestuursrecht

Bekijk profiel

Jurisprudentie