Arbeidsprocesrecht en het bewijsrecht in het arbeidsrecht

PO punt(en): 6

Kosten: € 350,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Het arbeidsprocesrecht veel belangrijker geworden. Wat zijn de procesmogelijkheden voor partijen en het bewijsrecht. Tijdens deze 6 uur college wordt stil gestaan bij de procedure in eerste aanleg en met name het bewijsrecht speelt een belangrijke rol.

Met het volgen van deze cursus krijgt u ook een doorzoekbare bibliotheek van de uitspraken die de sprekers tijdens dit/deze webinar(s) bespreken.

Aanmelden

Programma

Bewijsrecht | Inrichting van civiele procedure | Voorlopig oordeel | Wrakin... (webinar)

mr. Tjalle Hidma

woensdag 31-03-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Het ‘decor’ van het bewijsrecht
 • Ontwerp Nieuw Bewijsrecht
 • Annotatie: Hoge Raad 25 maart 2011 | Waarheids - en aanwijsplicht
 • Annotatie: Hoge Raad 20 maart 2020 | Onmiddellijkheidsbeginsel
 • Inrichting van civiele proces
 • Annotatie: Hoge Raad 11 oktober 2019 | Onderscheid stel - en bewijsfase
 • Regie ‘moet’ en regie ‘kan’
 • Voorlopig getuigenverhoor
 • Voorlopig oordeel en wraking
 • Bewijsaanbod en - levering
 • Overzicht uitspraken: Producties
 • Overzicht uitspraken: Grenzen aan bewijslevering

Lees meer

sluiten -

meer info +

Bewijsrecht | Stelplicht en bewijslast | Klachtplicht | Verzwaarde motiveri... (webinar)

mr. Tjalle Hidma

woensdag 31-03-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Art. 150 Rv : ‘kern’ van het geding
 • Annotatie: Hoge Raad 12 december 2014 | Stelplicht en bewijslast als rolverdeling
 • Stelplicht en bewijslast
 • Aanpak bewijslastverdeling
 • Overzicht uitspraken: Klachtplicht | Bewijsvermoeden | bewijslastverdeling | omkering
 • Overzicht uitspraken: Verzwaarde motiveringsplicht
 • Overzicht uitspraken: Feitelijke - en wettelijke vermoedens
 • Overzicht uitspraken: Vermoedens
 • Overzicht uitspraken: Omkeringsregel
 • Lessen rond art. 150 Rv
 • Lessen rond art. 150 Rv
 • Aktebewijs en bewijswaardering
 • Bewijskracht onderhandse akte
 • Tegenbewijs tegen inhoud akte
 • Bewijswaardering

Lees meer

sluiten -

meer info +

Bewijsrecht verzoekschrift | Te stellen rechtsfeiten | Rechtsvermoedens | T... (webinar)

mr. Jan Wouter Alt

woensdag 31-03-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Annotatie: Hoge Raad 23 december 2016 | Mediant | Bewijsrecht verzoekschrift
 • Overzicht uitspraken: Bewijsrecht
 • Annotatie: Hoge Raad 6 november 2020 | x/Gemeente Amsterdam | Kwalificatie arbeidsovereenkomst
 • Annotatie: Hoge Raad 13 maart 1981 | Haviltex | Te stellen rechtsfeiten
 • Annotatie: Hoge Raad 14 november 1997 | Groen/Schoevers | Wanneer sprake van arbeidsovereenkomst
 • Toetsing aan de indicatoren van 7:610 BW
 • Rechtsvermoedens
 • Tekst en uitvoering komen niet overeen
 • Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden

Lees meer

sluiten -

meer info +

Bewijsrecht | Stelplicht schade | Loon | Werknemersrisico | Toedracht | Zor... (webinar)

mr. Jan Wouter Alt

woensdag 31-03-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Loon
 • Annotatie: Hoge Raad 13 juli 2018 | Fantasiadief Loon bewijslastverdeling
 • Werknemersrisico
 • Beroepsziekte
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekte
 • Annotatie: Hoge Raad 4 mei 2001 | Bloemsma/ Hattuma of de gekantelde boot | Schade stelplicht
 • Overzicht uitspraken: Stelplicht schade
 • Annotatie: Hoge Raad 17 november 2000 | Unilever/Dikmans | Verzwaarde stelplicht werkgever arbeidsomstandigheden
 • Annotatie: Hoge Raad 9 augustus 2002 | De Bont/Oudenalle | Het begrip werkplek
 • Overzicht uitspraken: Werkplek
 • Overzicht uitspraken: Toedracht
 • Causaal verband
 • Annotatie: Hoge Raad 31 maart 2006 | Nefalit/Karamus | Predispositie van belang
 • Overzicht uitspraken: Zorgplicht
 • Eisen aan bewijslevering
 • Annotatie: Hoge Raad 14 oktober 2005 | City Tax | Opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer
 • Overzicht uitspraken: Tenzij
 • Annotatie: Hoge Raad 16 februari 2018 | Stelplicht en bewijslast
 • Ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever
 • Annotatie: Hoge Raad 30 juni 2017 | New Hairstyle | Hoogte billijke vergoeding
 • Ontslag op staande voet
 • Overgang van onderneming
 • Spijkers criteria
 • Annotatie: Hoge Raad 4 april 2014 | X/Welkoop `t Rijpje | Overgang van ondernemings

Lees meer

sluiten -

meer info +

Arbeidsprocesrecht | eerste aanleg | deel 1 (webinar)

mr. Tijn van Osch

donderdag 08-04-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Welke rechter is bevoegd
 • Relatieve competentie:
 • Rechtsmacht
 • Verzoekschrift of dagvaarding
 • Procesinleiding
 • Overzicht uitspraken: Verzoekschrift/dagvaarding
 • Termijnen
 • Switch
 • Overzicht uitspraken: Omgekeerde switch
 • Griffierecht
 • Aanpassingen bij akte
 • Tegenverzoek
 • Overzicht uitspraken: Bewijs
 • Bewijslast loon
 • Bewijsaanbod
 • Verplichte 629a - verklaring
 • Overzicht uitspraken: Hoogte van de billijke vergoeding
 • Proceskosten
 • Buitengerechtelijke kosten
 • Vereeerschrift

Lees meer

sluiten -

meer info +

Arbeidsprocesrecht | Grievenstelsel | Devolutieve werking | Twee conclusie ... (webinar)

mr. Tijn van Osch

donderdag 08-04-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Grievenstelsel in hoger beroep:
 • Annotatie: Hoge Raad 30 november 2018 | Grievenstelsel in het arbeidsrecht
 • Devolutieve werking van het hoger beroep
 • Twee conclusie regel
 • Twee conclusie regel in Wwz zaken
  • Tegenverzoek
 • Eind - of tussenbeschikking
 • Speciale problemen in Wwz zaken in hoger beroep
 • Voorzieningen
 • Transitievergoeding terug
 • Loon
 • Stelplicht en bewijslast
 • Overzicht uitspraken: Mag/kan ontslaggrond worden gewijzigd
 • Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst
 • Overzicht uitspraken: Formulering ontbindende voorwaarde
 • Intrekking verzoek ontbinding
 • Vernietiging arbeidsovereenkomst wegens bedrog
 • Gedeeltelijke beëindiging en TV
 • Overzicht uitspraken: Corona procesrecht

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

JanWouterAlt_800x600_D_IMG_1199.jpg
mr. Jan Wouter Alt

advocaat Alt Kam Boer advocaten

Bekijk profiel
Tjalle-Hidma.jpg
mr. Tjalle Hidma

senior rechter Rechtbank Noord-Nederland, oud-hoogleraar Notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Bekijk profiel
Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel

Jurisprudentie