Bindend advies

PO punt(en): 2

Kosten: € 125,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

donderdag 17-03-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

donderdag 17-03-2022 | 16:15 uur - 17:15 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Het bindend advies wordt in Nederland in heel veel sectoren van het maatschappelijk leven en op ruime schaal toegepast. Het is een informele vorm van geschilbeslechting c.q. feitenvaststelling. Dat informele karakter biedt naast voordelen echter ook valkuilen die ertoe kunnen leiden dat de rechter aan het bindend advies zijn bindende kracht ontzegt en partijen met lege handen staan. Doel van deze cursus is om aan de hand van de criteria van wet en rechtspraak duidelijkheid te scheppen hoe de voordelen kunnen worden binnengehaald en hoe de valkuilen kunnen worden vermeden.

Onderwerpen

  • Hoe komen wij aan het bindend advies en waar wordt het ingezet
  • Hoe herken ik een bindend advies?
  • Het wettelijk kader inclusief de mogelijkheid van vernietiging: beknopt en lastig
  • De bij bindend advies te maken keuzes, de optimale regeling ervan
  • Benoeming en positie van de bindend adviseur waaronder diens zorgplicht en eventuele aansprakelijkheid
Aanmelden

Programma

Bindend advies | deel 1 (webinar)

mr. Bart Punt

donderdag 17-03-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

Eigen werkplek

Bindend advies | deel 2 (webinar)

mr. Bart Punt

donderdag 17-03-2022 | 16:15 uur - 17:15 uur

Eigen werkplek

Spreker(s)

mr.-ROUNDEL.jpg
mr. Bart Punt

voormalig kort geding rechter en arbiter o.m. in bouwzaken

Bekijk profiel