Blunders in het burgerlijk procesrecht en procederen bij het Hof: tips & tricks voor beknoptheid

PO punt(en): 10

Locatie: Kasteel Waardenburg

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Deel 1 De blunders

mr. de Bruin zal de blunders bij het kort gedingen bij het conservatoir beslag met u behandelen.

In deze praktijkgerichte bijeenkomst komen de meest voorkomende blunders die een advocaat of gemachtigde in het kort geding kan maken aan de orde.
Aan de hand van de stappen/vragen die u voor het voeren van een effectieve kortgedingprocedure moet beantwoorden/zetten – wie, wat, wanneer, waar, hoe –
worden zowel blunders als tips ter voorkoming daarvan besproken. tevens zal zij de blunders bij conservatoir beslagverzoeken met u behandelen.
In deze praktijkgerichte bijeenkomst komen de meest voorkomende blunders die een advocaat bij een conservatoir beslag verzoek kan maken aan de orde.
Aan de hand van de Beslagsyllabus en praktijkvoorbeelden wordt behandeld wat u – in de meest voorkomende gevallen – moet doen of nalaten bij verzoeken om conservatoir beslag te mogen leggen.

mr. Hidma zal misstappen behandelen in het bewijs

"Over gelijk hebben en gelijk krijgen"
Feiten-rechtspraak betekent: "we need stories!" Voor de goede verstaander, in het bewijsrecht zijn er drie dingen die er toe doen. Inderdaad, stelplicht (3x),of te wel: onderbouwen en steeds 'denken' in rechtsgevolgen. Gelukkig helpt daarbij het andere adagium, "de wet is uw vriend!" Maar wie moet nu welk verhaal onderbouwen en van feitelijke en juridische handen en voeten voorzien? En realiseert u zich dat de regie-voerende rechter op dit vlak mogelijk weinig of geen herkansingen toelaat? Aan de hand van voorbeelden uit de jurisprudentie worden de do's en dont's ingescherpt en voorkomt u ook dat de rechter blundert door de 'verkeerde' partij gelijk te geven...

prof. mr. van Rijssen zal blunders in hoger beroep: termijnen, grieven en bewijsaanbod behandelen.

Het grievenstelsel en het bewijsaanbod in Hoger Beroep zijn bananenschillen waarover menigeen uitglijdt. In dit onderdeel wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden gewaarschuwd tegen deze gevaren en wordt besproken hoe kan worden voorkomen dat door dergelijke uitglijders de zaak in Hoger Beroep niet tot zijn recht komt.

deel 2 tips & tricks voor beknoptheid

Een hoger beroepsprocedure is vanwege het grievenstelsel en de tweeconclusieregel een doorgaans complexe en technische aangelegenheid. 

Nog lastiger wordt het als strikte eisen worden gesteld aan de omvang van de processtukken in hoger beroep. De volledige argumentatie moet immers in een kort bestek met inachtneming van de voor appel geldende uitgangspunten haar beslag krijgen. In deze cursus wordt een aantal tips gegeven voor het schrijven van processtukken in hoger beroep met het oog op de nieuw vereiste beknoptheid. 

De cursus is zo opgezet dat de werkwijze van het hof bij het wijzen van een arrest centraal staat. Die werkwijze bepaalt immers wat relevant en wat cruciaal is voor het wijzen van het arrest. Voorts zal uitvoerig aandacht worden besteed aan de devolutieve werking van het appel omdat dit meebrengt dat de processtukken minder omvangrijk behoeven te zijn. 

Op de hoogte blijven over Blunders in het burgerlijk procesrecht en procederen bij het Hof: tips & tricks voor beknoptheid

Programma

Procederen bij het Hof | deel 2 (webinar)

mr. dr. Luuk Reurich

dinsdag 31-08-2021 | 12:30 uur - 14:30 uur

Augustus 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

sluiten -

meer info +

Procederen bij het Hof | deel 1 (webinar)

mr. dr. Luuk Reurich

dinsdag 31-08-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

Augustus 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

sluiten -

meer info +

Blunders in het burgerlijk procesrecht (klassikaal)

mr. Tjalle Hidma | mr. Petra de Bruin | prof. mr. Gert van Rijssen

donderdag 16-09-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

September 2021

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • Blunders kort geding
 • Blunders conservatoir beslag
 • Ontwerp Nieuw Bewijsrecht
 • Schuivende panelen
 • Waarheids- en aanwijsplicht
 • Toepasselijkheid bewijsrecht
 • Onmiddellijkheidsbeginsel
 • Inrichting van civiele proces
 • Onderscheid stel- en bewijsfase
 • Regie ‘moet’ en regie ‘kan’!
 • Voorlopig getuigenverhoor
 • Voorlopig oordeel en wraking
 • ‘De tekenen des tijds…’
 • Stelplicht en bewijslast als rolverdeling
 • Stelplicht <-> bewijslast
 • Aanpak bewijslastverdeling
 • Jurisprudentie art. 150 Rv
 • Verzwaarde motiveringsplicht
 • Feitelijke - en wettelijke vermoedens
 • Jurisprudentieel vermoeden
 • Toepasselijkheid zgn. ‘omkeringsregel’
 • Lessen rond art. 150 Rv
 • Bewijsaanbod en -levering
 • Grenzen aan bewijslevering
 • Introductie akte-bewijs
 • Bewijskracht akte-bewijs
 • Tegenbewijs tegen inhoud akte
 • Uitleg-problematiek
 • Wie is mijn wederpartij
 • Rechterswisselingen
 • Tussentijds hoger beroep
 • Ontvankelijkheid en rechtsmiddelenregister
 • Lotsverbonden procedures

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-Petra-de-Bruin.jpg
mr. Petra de Bruin

senior rechter A Rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel
Tjalle-Hidma.jpg
mr. Tjalle Hidma

senior rechter Rechtbank Noord-Nederland, oud-hoogleraar Notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Bekijk profiel
mr.-Luuk-Reurich.jpg
mr. dr. Luuk Reurich

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag, rechter plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel
Gert-van-Rijssen.jpg
prof. mr. Gert van Rijssen

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel

Jurisprudentie