Online cursus blunders in het strafprocesrecht

PO punt(en): 6

Kosten: € 350,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Twee rechters zullen de meest voorkomende fouten van de advocaten tijdens een strafprocedure met u behandelen en daarbij aangeven hoe deze voorkomen kunnen worden. Het betreft met name fouten op het terrein van, voor de advocaat zeer relevante leerstukken als:  het goed onderbouwen van te voeren verweren (359a Sv, strafuitsluitingsgronden, uitdrukkelijk onderbouwde standpunten etc.), het goed gemotiveerd doen van getuigenverzoeken en aanhoudingsverzoeken. Ten aanzien van al deze onderwerpen heeft de Hoge Raad de feitenrechter de mogelijkheid geboden om streng te zijn door hoge(re) eisen te stellen aan het voeren van dergelijke verweren. Het is de docenten gebleken dat op dit vlak regelmatig wordt 'geblunderd' waardoor onnodig een (positieve) respons uitblijft. Dit is weliswaar jammer, maar niet onoverkomelijk. In drie blokken van twee uur wordt u op heldere en onderhoudende wijze uitgelegd hoe u de rechter niet alleen tot een (gemotiveerde) reactie kunt dwingen maar ook hoe u daarbij de slagingskans zo groot mogelijk maakt. Een en ander aan de hand van de meest recente jurisprudentie van zowel ons hoogste rechtscollege alsook de feitenrechter.

DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET WEBINAR ABONNEMENT!!!

Onderwerpen

 • Het verweer vorm verzuimen wordt regelmatig onjuist gevoerd
 • Verzoeken om getuigen worden nog steeds onvoldoende onderbouwd
 • Wrakingsverzoeken worden nogal eens als verkapt hb tegen afwijzing verzoeken gebruikt
 • Een pleidooi wordt niet altijd volgens de regels der kunst gevoerd
 • Het correct voeren van klassieke verweren ex art. 358/359 Sv
 • Het doen van aanhoudingsverzoeken
Aanmelden

Programma

Blunders in het strafprocesrecht | Klassieke verweren en UOS (webinar)

mr. Gerlof Meijer | mr. Rob Ter Haar

dinsdag 30-03-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Klassieke verweren
  • Responsplicht rechter
  • Schema klassieke theorie
 • Annotatie: Hoge Raad 1 februari 1972 | Meer en Vaart | Klassieke verweren
 • Annotatie: Hoge Raad 16 februari 1982 | Dakdekker | Pseudo kwalificatieverweer
 • Betrouwbaarheidsverweren
 • UOS
 • Overzicht uitspraken: Blunders klassieke verweren
 • Overzicht uitspraken: Blunders UOS

Lees meer

sluiten -

meer info +

Blunders in het strafprocesrecht | Vormverzuimverweren (webinar)

mr. Gerlof Meijer | mr. Rob Ter Haar

dinsdag 30-03-2021 | 12:45 uur - 14:45 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Stelplicht advocaat
 • Overzicht uitspraken: Vormverzuimverweren
 • Sanctionering
 • Overzicht uitspraken: Niet-ontvankelijkheid OM
 • Overzicht uitspraken: Bewijsuitsluiting
 • Strafvermindering
 • Constateren verzuim
 • Overzicht uitspraken: Blunders

Lees meer

sluiten -

meer info +

Blunders in het strafprocesrecht | Horen van getuigen | Deelneming | Opzet ... (webinar)

mr. Gerlof Meijer | mr. Rob Ter Haar

dinsdag 30-03-2021 | 15:00 uur - 17:00 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken: Horen van getuigen
 • Aanhoudngsverzoeken
 • Overzicht uitspraken: Strafuitsluitingsgronden
 • Overzicht uitspraken: Zwijgplicht en procesopstelling
 • Overzicht uitspraken: Deelneming

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-Rob-ter-Haar.jpg
mr. Rob Ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel, docent Universiteit Utrecht

Bekijk profiel
mr.-Gerlof-Meijer.jpg
mr. Gerlof Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker

Bekijk profiel

Jurisprudentie