Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Blunders in het vermogensrecht en burgerlijk procesrecht

Klassikaal

Startdatum: donderdag 05-10-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur | 2 dag(en)


In deze cursus zullen ‘blunders’ in het vermogensrecht en het civiele procesrecht worden besproken.

Uit de (gepubliceerde) rechtspraak blijkt dat het nogal eens gebeurt dat een advocaat of een rechter ‘de plank mis slaat’ (een ‘denkfout’ maakt).

Denk bijvoorbeeld aan een advocaat die namens zijn cliënt een wederpartij aansprakelijk stelt, maar vervolgens de vordering tot schadevergoeding laat verjaren door jarenlang niets te doen (vgl. art. 3:310 BW).

Een evidente beroepsfout van de advocaat. Waarop de cliënt zijn eigen (ex-)advocaat in rechte aanspreekt op die fout, en de aangesproken advocaat zich in het kader van zijn verweer beroept op schending van de klachtplicht (ex art. 6:89 BW). En vervolgens het hof – in hoger beroep – oordeelt dat de cliënt inderdaad niet ‘binnen bekwame tijd’ heeft geklaagd. Een denkfout van het hof, zo oordeelde de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2021:335).

Tijdens deze cursus zullen – aan de hand van rechtspraak van met name de Hoge Raad – dergelijke denkfouten / misverstanden van zowel advocaten als rechters worden besproken.

Daarbij zal, binnen het kader van de toepasselijke leerstukken uit het BW, worden geanalyseerd waarom sprake is van een ‘blunder of een misverstand’, en wordt besproken wat wel juist zou zijn geweest.

(Disclaimer: aan het begrip ‘blunder’ wordt door de cursusdocenten een eigen – subjectieve – invulling gegeven; verschil van mening daarover is mogelijk).
Onderwerpen

  • Ontbinding of vernietiging
  • Bewijsrisico
  • Bewijsverkrijging
  • Bewijzen is iets heel anders dan rechtstoepassing
  • Dwangsommen
  • Forumkeuze
  • Oraliteit is een fundamenteel beginsel van procesrecht
  • Procespartijen
  • Processuele ondeelbaarheid
Spreker(s)

prof. mr. Daan Asser

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

mr. Petra de Bruin

senior rechter A Rechtbank Rotterdam