Online cursus bouwcontracten, oplevering, meer- en minderwerk en waarschuwingsplichten

PO punt(en): 0

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Vastgoedrecht

In deze cursus wordt u door 2 docenten uit de praktijk op de hoogte gebracht in diverse onderwerpen op het gebied van Bouwrecht.

 • Bouwcontracten
 • Oplevering
 • Meer- en minderwerk
 • Waarschuwingsplichten


DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET WEBINAR ABONNEMENT!

Programma

Bouwcontracten, Samenwerkingsmodellen, Waarschuwingsplichten (webinar)

mr. Bas van Schouwenburg

donderdag 01-04-2021 | 09:00 uur - 11:00 uur

April 2021

Onderwerpen

 • Bouwcontracten
  • Totstandkoming ontwerp
 • STB 2014
 • Aanneming van werk
  • Verdeling van risico’s en verantwoordelijkheden
 • Samenwerkingsmodellen
 • Waarschuwingsplicht
 • Uitvoeringstermijnenboete
 • Uitvoeringstermijnenboete
 • Bankgarantiete stellen door aannemer

Lees meer

sluiten -

meer info +

Uitvoeringstermijnen, Bankgarantie, Wet kwaliteitsborging (webinar)

mr. Bas van Schouwenburg

donderdag 01-04-2021 | 11:15 uur - 12:15 uur

April 2021

Onderwerpen

 • Uitvoeringstermijnenboete
 • Bankgarantiete stellen door aannemer
 • Aansprakelijkheid gebreken
 • Geschillenbeslechting
 • Oplevering
 • Overzicht uitspraken: Oplevering
 • Rechtsgevolg oplevering
 • Andere rechtsgevolgen
 • Opleveren procedureel
 • Wet kwaliteitsborging

Lees meer

sluiten -

meer info +

Oplevering en retentierecht in de bouw (webinar)

mr. Bas van Schouwenburg

donderdag 01-04-2021 | 12:45 uur - 13:45 uur

April 2021

Onderwerpen

 • Opleveringsperikelen
 • Tóch geen goedkeuring
 • Afkeuren zonder opgave van de redenen
 • Oplevering: Burgerlijk Wetboek
 • Retentierecht

Lees meer

sluiten -

meer info +

Meer- en minderwerk (BW | UAV | DNR | UAV-GC) (webinar)

mr. Hans Smeekens

donderdag 01-04-2021 | 14:00 uur - 16:00 uur

April 2021

Onderwerpen

 • Het bestek
 • Het Burgerlijk Wetboek - Meerwerk
  • Art. 7:755 BW
 • Het Burgerlijk Wetboek - Minderwerk
 • PELSC en DCFR
 • Standaardvoorwaarden
 • UAV §35
 • Prijs bestekswijziging
 • Vorm bestekswijziging
 • Termijn voltooiing bestekswijziging
 • Stelposten
 • Afwijking van verrekening
 • Aanschaffing van bouwstoffen (lid7)
 • Verrekenprijs te hoog of te laag
 • DNR
 • UAV-GC
 • Wijzigingen opgedragen door opdrachtgever
 • Zelfstandige hulppersoon
 • Onderzoeks - en informatieplicht opdrachtnemer
 • Verplichting uitvoering wijziging (lid 5)
 • Weigeringsgronden uitvoering wijziging
 • Mededeling opdrachtnemer
 • Mededeling houdende weigering
 • Overleg naar aanleiding van weigering
 • Opdrachtgever reageert niet op mededeling weigering
 • Gevolg overleg
 • Intrekken wijziging
 • Volharden in standpunten door partijen
 • Oordeel naar aanleiding van geschil
 • Verwijzing naar de procedureregeling
 • Toestemming nodig voor wijziging

Lees meer

sluiten -

meer info +

Waarschuwingsplichten en onderzoeksplicht in het bouwrecht (webinar)

mr. Hans Smeekens

donderdag 01-04-2021 | 16:15 uur - 18:15 uur

April 2021

Onderwerpen

 • De waarschuwingsplicht
 • Art. 7:754 BW
 • Onderzoeksplicht civiele rechter
 • Onderzoeksplicht Raad van Arbitrage
 • Evidentie van de fout
 • De vestiging van aansprakelijkheid
 • De omvang van aansprakelijkheid
 • Waar moet de aannemer voor waarschuwen
 • Hoe moet de aannemer waarschuwen
 • Bewijslast
 • Gevolgen niet waarschuwen
 • De UAV
 • De UAV-GC

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Jurisprudentie