Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Online cursus bouwcontracten, oplevering, meer- en minderwerk en waarschuwingsplichten

Webinar

In deze cursus wordt u door 2 docenten uit de praktijk op de hoogte gebracht in diverse onderwerpen op het gebied van Bouwrecht.

 • Bouwcontracten
 • Oplevering
 • Meer- en minderwerk
 • Waarschuwingsplichten


DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET WEBINAR ABONNEMENT!

Onderwerpen

 • Bouwcontracten
 • STB 2014
 • Aanneming van werk
 • Samenwerkingsmodellen
 • Waarschuwingsplicht
 • Uitvoeringstermijnenboete
 • Bankgarantiete stellen door aannemer
 • Aansprakelijkheid gebreken
 • Geschillenbeslechting
 • Oplevering
 • Overzicht uitspraken: Oplevering
 • Rechtsgevolg oplevering
 • Andere rechtsgevolgen
 • Opleveren procedureel
 • Wet kwaliteitsborging
 • Opleveringsperikelen
 • Tóch geen goedkeuring
 • Afkeuren zonder opgave van de redenen
 • Oplevering: Burgerlijk Wetboek
 • Retentierecht
 • Het bestek
 • Het Burgerlijk Wetboek - Meerwerk
 • Het Burgerlijk Wetboek - Minderwerk
 • PELSC en DCFR
 • Standaardvoorwaarden
 • UAV §35
 • Prijs bestekswijziging
 • Vorm bestekswijziging
 • Termijn voltooiing bestekswijziging
 • Stelposten
 • Afwijking van verrekening
 • Aanschaffing van bouwstoffen (lid7)
 • Verrekenprijs te hoog of te laag
 • DNR
 • UAV-GC
 • Wijzigingen opgedragen door opdrachtgever
 • Zelfstandige hulppersoon
 • Onderzoeks - en informatieplicht opdrachtnemer
 • Verplichting uitvoering wijziging (lid 5)
 • Weigeringsgronden uitvoering wijziging
 • Mededeling opdrachtnemer
 • Mededeling houdende weigering
 • Overleg naar aanleiding van weigering
 • Opdrachtgever reageert niet op mededeling weigering
 • Gevolg overleg
 • Intrekken wijziging
 • Volharden in standpunten door partijen
 • Oordeel naar aanleiding van geschil
 • Verwijzing naar de procedureregeling
 • Toestemming nodig voor wijziging
 • Weigering van wijziging zonder opgaaf van reden
 • Paragraaf 45 UAV-GC 2005
 • UAV-GC 2020
 • De waarschuwingsplicht
 • Art. 7:754 BW
 • Onderzoeksplicht civiele rechter
 • Onderzoeksplicht Raad van Arbitrage
 • Evidentie van de fout
 • De vestiging van aansprakelijkheid
 • De omvang van aansprakelijkheid
 • Waar moet de aannemer voor waarschuwen
 • Hoe moet de aannemer waarschuwen
 • Bewijslast
 • Gevolgen niet waarschuwen
 • De UAV
 • De UAV-GC
Spreker(s)