Civiel vonnis voor advocaten | theorie en praktijk

PO punt(en): 12

Locatie: Kasteel Waardenburg

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Deze cursus gaat dieper in op de materie die in de basiscursus wordt behandeld, maar is ook afzonderlijk te volgen.


De eerste dag gaat dieper in op het denkkader van de rechter. Aandacht wordt besteed aan de rolverdeling tussen de rechter en partijen. Tijdens de presentatie worden casus aan de deelnemers voorgelegd en er is ruimte voor discussie. Aan het einde van de dag kunt u controleren of u het goed heeft begrepen door de toetsvragen te maken.

De tweede dag is vooral een praktijkdag, waarin twee ‘echte’ dossiers (van bescheiden omvang) worden geanalyseerd. U krijgt deze dossiers vooraf ter voorbereiding op deze cursusdag.

Op de cursusdag worden enkele schrijfoefeningen uitgewerkt om een indruk te krijgen van het werk van de rechter. Er is steeds veel ruimte voor het stellen van vragen, discussie en het uitwisseling van tips.

Op de hoogte blijven over Civiel vonnis voor advocaten | theorie en praktijk

Programma

Civiel vonnis voor advocaten | theorie (klassikaal)

mr. Joke Halk | mr. Jord Boonstra

donderdag 08-09-2022 | 10:00 uur - 17:15 uur

September 2022

Kasteel Waardenburg

Civiel vonnis voor advocaten | praktijk (klassikaal)

mr. Joke Halk | mr. Jord Boonstra

donderdag 15-09-2022 | 10:00 uur - 17:15 uur

September 2022

Kasteel Waardenburg

Spreker(s)

Joke-Halkkopie.jpg
mr. Joke Halk

senior rechter Rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel
1200px-RAF_roundel-v2.svg.png
mr. Jord Boonstra

stafjurist, civiel kanton Rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel