Civiel vonnis voor advocaten | theorie en praktijk

Locatie: Kasteel Waardenburg

Max aantal deelnemers: 28

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

In deze tweedaagse cursus wordt een verbinding gelegd tussen ‘knowing how’ en ‘knowing that’. Door te weten wat een rechter van procespartijen verwacht, kunnen advocaten en andere procesdeelnemers effectiever procederen. U krijgt - in theorie en praktijk - inzicht in de technieken die een rechter gebruikt als hij een vonnis schrijft.

Op de eerste cursusdag staat de wijze waarop een civiel vonnis tot stand komt centraal. U krijgt inzicht in het denkkader dat een civiele rechter toepast bij het analyseren van de processtukken en het schrijven van het vonnis. De weerbarstige materie van de stelplicht, bewijslastverdeling en bewijswaardering lopen hier als een rode draad doorheen. Aandacht wordt geschonken aan de rol van de rechter, de afbakening tot de procespartijen en het daarbij behorende procesrechtelijke kader.

De tweede dag is een praktijkdag. De inzichten die zijn verkregen op de eerste cursusdag zullen uitvoerig worden beproefd en toegepast. Ervaringen van cursisten tussen de eerste dag en de tweede dag zullen tevens aan bod komen.

Spreker(s)

Joke-Halkkopie.jpg
mr. Joke Halk

senior rechter Rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel
1200px-RAF_roundel-v2.svg.png
mr. Jord Boonstra

stafjurist, civiel kanton Rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel