Online cursus civiel vonnis voor de advocatuur

PO punt(en): 6

Kosten: € 350,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Door te weten wat een rechter van procespartijen verwacht, kunnen advocaten en andere procesdeelnemers effectiever procederen. Van mr. J.C. Halk (senior rechter Rechtbank Rotterdam) krijgt u - in theorie en praktijk - inzicht in de technieken die een rechter gebruikt als hij een vonnis schrijft.

Centraal op deze cursusdag staat daarom de wijze waarop een civiel vonnis tot stand komt. U krijgt inzicht in het denkkader dat een civiele rechter toepast bij het analyseren van de processtukken en het schrijven van het vonnis. De weerbarstige materie van de stelplicht, bewijslastverdeling en bewijswaardering lopen hier als een rode draad doorheen. Aandacht wordt geschonken aan de rol van de rechter, de afbakening tot de procespartijen en het daarbij behorende procesrechtelijke kader.

LET OP: DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET ABONNEMENT!

Aanmelden

Programma

Civiel vonnis voor de advocatuur | deel 1 (webinar)

mr. Joke Halk

dinsdag 22-06-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Wat is het doel van een civiel proces
 • Syllogisme
 • Rechtsvinding
 • Wat is de taak van de civiele rechter?
 • Hoe doet de rechter dat?
 • Wat is de taak van partijen?
 • Rechter en partijen
 • Partijen onderling
 • Wat moet eiser doen?
 • Wat kan gedaagde doen?
 • Voorbeelden van verweren
 • Voorbeelden tegenweer
 • Inroepen van:rechtsgevolgen
 • Stelplicht
 • Verschil maken tussen betwisting en verweer
 • Wanneer staat een feit vast
 • Van analyse naar motivering
 • Een format voor een overweging

sluiten -

meer info +

Civiel vonnis voor de advocatuur | deel 2 (webinar)

mr. Joke Halk

dinsdag 22-06-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

sluiten -

meer info +

Civiel vonnis voor de advocatuur | deel 3 (webinar)

mr. Joke Halk

dinsdag 22-06-2021 | 13:45 uur - 15:45 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen


 • Wat is het doel van een civiel proces
 • Syllogisme
 • Rechtsvinding
 • Wat is de taak van de civiele rechter?
 • Hoe doet de rechter dat?
 • Wat is de taak van partijen?
 • Rechter en partijen
 • Partijen onderling
 • Wat moet eiser doen?
 • Wat kan gedaagde doen?
 • Voorbeelden van verweren
 • Voorbeelden tegenweer
 • Inroepen van:rechtsgevolgen
 • Stelplicht
 • Verschil maken tussen betwisting en verweer
 • Wanneer staat een feit vast
 • Van analyse naar motivering
 • Een format voor een overweging

sluiten -

meer info +

Civiel vonnis voor de advocatuur | deel 4 (webinar)

mr. Joke Halk

dinsdag 22-06-2021 | 16:00 uur - 17:00 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen


 • Voorbeelden tegenweer
 • Inroepen van:rechtsgevolgen
 • Stelplicht
 • Verschil maken tussen betwisting en verweer
 • Wanneer staat een feit vast
 • Van analyse naar motivering
 • Een format voor een overweging
 • Wat is het doel van een civiel proces
 • Syllogisme
 • Rechtsvinding
 • Wat is de taak van de civiele rechter?
 • Hoe doet de rechter dat?
 • Wat is de taak van partijen?
 • Rechter en partijen
 • Partijen onderling
 • Wat moet eiser doen?
 • Wat kan gedaagde doen?
 • Voorbeelden van verweren

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Joke-Halkkopie.jpg
mr. Joke Halk

senior rechter Rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel