Online cursus civiel vonnis voor de advocatuur

PO punt(en): 6

Kosten: € 350,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

dinsdag 22-06-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

dinsdag 22-06-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Door te weten wat een rechter van procespartijen verwacht, kunnen advocaten en andere procesdeelnemers effectiever procederen. Van mr. J.C. Halk (senior rechter Rechtbank Rotterdam) krijgt u - in theorie en praktijk - inzicht in de technieken die een rechter gebruikt als hij een vonnis schrijft.

Centraal op deze cursusdag staat daarom de wijze waarop een civiel vonnis tot stand komt. U krijgt inzicht in het denkkader dat een civiele rechter toepast bij het analyseren van de processtukken en het schrijven van het vonnis. De weerbarstige materie van de stelplicht, bewijslastverdeling en bewijswaardering lopen hier als een rode draad doorheen. Aandacht wordt geschonken aan de rol van de rechter, de afbakening tot de procespartijen en het daarbij behorende procesrechtelijke kader.

LET OP: DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET ABONNEMENT!

Aanmelden

Programma

Civiel vonnis voor de advocatuur | deel 1 (webinar)

mr. Joke Halk

dinsdag 22-06-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

  • Het perspectief van de rechter bij de beoordeling van een civiele zaak en de taakverdeling tussen rechter en partijen worden besproken

sluiten -

meer info +

Civiel vonnis voor de advocatuur | deel 2 (webinar)

mr. Joke Halk

dinsdag 22-06-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

  • De diverse onderdelen van het civiele vonnis en het beoordelingskader van de rechter worden in kaart gebracht

sluiten -

meer info +

Civiel vonnis voor de advocatuur | deel 3 (webinar)

mr. Joke Halk

dinsdag 22-06-2021 | 13:45 uur - 15:45 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

  • Aan de hand van het civiele beslissingsmodel worden handvatten gegeven voor een juiste analyse en verdeling van stelplicht en bewijslast

sluiten -

meer info +

Civiel vonnis voor de advocatuur | deel 4 (webinar)

mr. Joke Halk

dinsdag 22-06-2021 | 16:00 uur - 17:00 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

  • Vanuit de dagelijkse rechterlijke praktijk worden voorbeelden en praktische tips gegeven hoe de rechter kan worden overtuigd

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Joke-Halkkopie.jpg
mr. Joke Halk

senior rechter Rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel