Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Corporate litigation

Webinar

De docent geeft in vier uur een overzicht van de belangrijkste onderdelen van Corporate Litigation. Daaronder is begrepen: de hoofdrolspelers en hun taken en verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden (ook ESG-gerelateerd), kerndocumenten, en natuurlijk de mogelijkheden van de verschillende soorten procedures die belanghebbenden ter beschikking staan (met tips voor goede geschillenclausules). Na deze vier uur bent u in staat om snel te analyseren welke issues relevant zijn en welke wegen er zijn voor uw cliënt om die issues te adresseren.

Onderwerpen

  • Bodemprocedures
  • Enquêteprocedure
  • De Casus CENTRIC
  • Hoofdrolspelers in corporate litigation
  • Kerndocumenten van de vennootschap
  • Besluitvorming in de praktijk
  • Tegenstrijdig belang
  • Aansprakelijkheid in faillissement
  • Aansprakelijkheid 2:11 BW
  • Externe aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad
Spreker(s)