WHOA | 2024 Medezeggenschap Aansprakelijkheid na oplevering en CAR | 2024 Actualiteiten sportrecht | 2024 | najaar Bekijk alles
Corporate litigation

Webinar

Opname maart 2021

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

Juridische en praktische aspecten van het effectief procederen bij de Ondernemingskamer.
Hoe kunnen onmiddellijke voorzieningen bijdragen aan de oplossing van ondernemingsrechtelijke geschillen? Verder zullen ook belangrijke uitspraken worden geanalyseerd en besproken. 

Onderwerpen

 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Wet Bestuur en Toezicht
 • Annotatie: Hoge Raad 10 januari 1997 | Staleman/Van de Ven | Decharge
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 22 oktober 2019 | Bouwvereniging Woonmeij | Decharge
 • Annotatie: Hoge Raad 8 februari 2002 | Beverwijk/Maarssens bouwbedrijf | Betalingsonmacht na vernietiging tenuitvoergelegd vonnis
 • Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 mei 2020 | Sanitech/Montarlot | Betalingsonmacht na vernietiging tenuitvoergelegd vonnis
 • Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 oktober 2020 | Dusseldorp/WBC | Bestuurdersaansprakelijkheid en voorzienbaarheid
 • Annotatie: Rechtbank Rotterdam 2 september 2020 | Your Finance | Bestuurdersaansprakelijkheid en de AFM
 • Annotatie: Rechtbank Overijssel 20 december 2020 | Tapijtwereld | Bestuurdersaansprakelijkheid en groepsaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid jegens de boedel 2:138/248 BW
 • Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 december 2020 | Breinverruimers | Weerlegging bewijsvermoeden
 • Annotatie: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28 januari 2020 | Feitelijk beleidsbepalerschap
 • Coronacrisis als belangrijke oorzaak van faillissement
 • Enquêteprocedure
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 10 december 2019 | Estro Groep | Enquêteprocedure
 • Annotatie: Hoge Raad 3 april 2020 | SNS Reaal | Concernenquête
 • Geschillenregeling
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 19 november 2019 | Arnold Maassen Groep | Toewijsbaarheid uittreedvordering; deskundigenbericht over waarde aandelen bevole
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 23 januari 2018 | De Ondernemingskamer schorst de tenuitvoerlegging van het vonnis van de rechtbank op
 • Collectieve Acties
 • Annotatie: Rechtbank Amsterdam 9 december 2020 | Stichting Elco Foundation | Gelijksoortig belang en waarborgvereiste
 • Noodzaakfinanciering
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 15 november 2001 | Decidewise | Noodfinanciering
 • Annotatie: Hoge Raad 19 oktober 2001 | Skygate | Enquêterecht
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 12 juni 2002 | InterXion | Voortgezette financiering bij Joint Venture
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 14 februari 2011 | Amtrada | Ontvankelijkheid in het Enquêterecht
 • Annotatie: Hoge Raad 25 februari 2011 | Inter Access | Enquêterecht
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 8 mei 2014 | Delphi | Enquêterecht
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 27 oktober 2015 | Cunico | Aanvullende onmiddellijke voorzieningen verzocht
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 26 juli 2018 | Mocoffee | Enquête; noodzaakfinanciering
 • Wet Homologatie Onderhands Akkoord