Cybercrime

PO punt(en): 4

Kosten: € 200,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

vrijdag 07-04-2023 | 12:00 uur - 13:00 uur

vrijdag 07-04-2023 | 13:45 uur - 14:45 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Aanmelden

Programma

Cybercrime | deel 1 (webinar)

mr. Paul Verloop | mr. Koen Hermans

vrijdag 07-04-2023 | 12:00 uur - 13:00 uur

April 2023

Onderwerpen

 • Paul VerloopAdvocaat Libertas Advocaten Koen HermansOfficier van Justitie Cybercrime
 • Programma 12.00 uur - 13.00 uur opsporing van cybercrime 13.00 uur - 13.15 uur pauze 13.15 uur - 14.15 uur opsporing van cybercrime 14.15 uur - 14.30 uur pauze 14.30 uur - 15.30 uur opsporing van cybercrime 15.30 uur - 15.45 uur pauze 15.45 uur - 1
 • “Cybercrime” Cybercrime Gedigitaliseerde criminaliteit ICT = middel én doelwit ICT = middel new crimes, new tools old crimes, new tools Soms Cybercrime in Cyber enabled crime enge zin genoemd
 • Veiligheidsagenda 2023 -2026 138ab, 138b, 138c, 139c, 139d, 139e, 139g, 161sexies, 161septies, 317(2), 350a, 350b, 350c, 350d Sr-> metingen OM registraties Cybercrime
 • Veiligheidsagenda 2023 - 2026 Nieuw!Geditigaliseerde criminaliteit ; omvat iig : - fraude met online handel ; - online fraude met betaalproducten ; - online voorschotfraude ; - online identiteitsfraude . -> nu ook metingen OM registraties Gedigital
 • Opsporing van cybercrime 2008: 1 Cyber OvJ per arrondissement, 1 OvJ bij LP. THTC en Cyberteams klein 2022: 5 Cyber OvH’s bij LP; THTC gegroeid. Iedere regio in Nederland: Cyber team, naast digitale platformen bij districten
 • Fenomen / delicten Phishing VIN/WhatsApp fraude DDoS Sextortion Account Take Over Bulletproof hosting Ransomware Betaalverzoekfraude Tech Support Scam BEC fraude Criminele RATs
 • Start onderzoek -aangifte (namens) slachtoffer-informatie ander onderzoek
 • BOB bevoegdheden – ‘interceptie’
 • 138g Sv ; aanbieder van een communicatiedienst :
 • 138g Sv -KPN: aanbieder 138g Sv?-Worldstream ? -Gmail -> Google?
 • 138g Sv - Differentiatie niet naar aard van het bedrijf, maar naar de aard van de gegevens die we vorderen;-Hoofdactiviteit bedrijf geen geldend criterium.
 • Aanbieder De rest Identificerende gegevens 126na126nb126ng -1+126nc 126nc Overige gegevens / metadata 126n126ng -1+126nd 126ng -1+126ne 126nd126ne Gegevens mbt inhoud communicatie 126m(a)126ng -1+126nd 126ng -1+126ne 126ng -2 126l126
 • 126n Strafvordering en HvJ H.K./ Prokuratuur Arrest 2 maart 2021; lijkt er op dat het Hof van Justitie een onafhankelijke toets eist voorafgaande aan het vorderen van verkeers - en locatiegegevens . Het Hof overweegt dat het Estse Openbaar Ministerie
 • 126n Strafvordering en HvJ H.K./ Prokuratuur -betoog door OM dat arrest niet van toepassing is op NL Maar: Hof Arnhem -Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2021:6245) en Hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:20211588): wel op de NL situatie van toepassing ;
 • 126n Strafvordering en HvJ H.K./ Prokuratuur Jurisprudentie RC’s: -serious crime; o.a. bij schietpartij , woninginbraken . -soms : OM niet -ontvankelijk want geringe inbreuk privacy -> OM kan het zelf
 • 126n Strafvordering en HvJ H.K./ Prokuratuur Cassatie in het belang der wet; HR 5 april 2022 (ECLI:2022:475, 476, 477) Arrest van toepassing op NL en prejudiciële vragen (3)Vormverzuimen: 359a SvOvJ vordert schriftelijke machtiging -> RC kan niet n.
 • Meeste verweren houden verband met:1. Vertrouwensbeginsel 2. Proportionaliteit/privacy 3. Detournement de pouvoir 4. Inzage recht 5. Geheimhouders
 • Encrochat en Sky - Franse onderzoekshandelingen worden ogv interstatelijk vertrouwensbeginsel in beginsel niet getoetst door NL rechter;- Geen aanwijzingen inzet bevoegdheid onder verantwoordelijkheid NL autoriteiten;-uit arrest FR Hof van Cassatie
 • Encrochat en Sky Zie o.a.:Hof Den Haag, 15/12/2022; ECLI:NL:GHDHA:2022:2505; Hof Arnhem -Leeuwarden, 16/11/2022; ECLI:NL:GHARL:2022:9878.Voorts: Hoge Raad: 22/4/2022; ECLI:NL:HR:2022:612:
 • Encrochat en Sky Nav klaagschrift Canadese onderneming mbt in NL ibn servers. -dat technici NL politie bijstand hebben verleend bij ibn servers FR maakt niet dat sprake is van uitoefening opsporingsbevoegdheden NL grondgebied;-in NL verrichte ondezo
 • Encrochat en Sky In de pijplijn:Prejudiciële vragen aan Hoge Raad; ECLI:NL:RBNNE:2022:4797 en ECLI:NL:RBOVE:2022:4015Rechtbank Berlijn: prejudiciële vragen aan het Hof van JustitieKlachten EHRM vanuit UK (requetes no 44715/20 en 47930/21)
 • Doorzoeking Verleden : doorzoeking ter ibn voorwerpen ; naast wapens , drugs ook bijv . fysieke administratie / dagboek ; uit arrest mbt veroordeling moord : “ Verdachte heeft zoals beschreven in zijn dagboekaantekeningen een willekeurig slachtoffer g
 • Doorzoeking 10 jaar terug : groter belang digitale gegevensdragers ; “ Daarnaast heeft hij tussen (…) verschillende filmpjes op YouTube bekeken aangaande de Walther PPK. (…) heeft hij in die periode (red.: voorafgaand aan het doden van het slachtoffe
 • Smartphone arrest Hoge Raad 4 april 2017; ECLI:NL:HR:2017:584) in beginsel wettelijke basis voor opsporingsambtenaar tot doen onderzoek aan elektronische gegevensdrager en geautomatiseerd werk. Maar: indien onderzoek zo verstrekkend is dat min of meer
 • Smartphone arrest Officier van Justitie: bij een meer dan beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer / min of meer volledig beeld van bepaalde aspecten van het persoonlijk leven van de gebruiker van de gegevensdrager;Rechter -commissaris: hieraa
 • Smartphone arrest -RC: bijv. indien veel medische gegevens te voorzien of bijv. losbandige levensstijl gebruiker en niet bekend bij werkgever, gezin e.d.-Vordering: 181 jo 177 jo 104 Sv-NB: dit arrest ziet niet op de 125i en 125j Sv -Bij vrijwillige
 • Hof Den Haag, 26/8/2021; ECLI:NL:GHDHA:2021:1873Ibn door RC en op voorhand min of meer compleet beeld te voorzien van bepaalde aspecten van persoonlijk leven gebruiker gegevensdrager -> Dient te worden bepaald of wel of niet beperkingen aan dat onder
 • Zelfde lijn : Hof Den Haag, 13/10/2022; ECLI:NL:GHDHA:2022:2145 RC had niet ongeclausuleerd toestemming mogen geven voor doorzoeking van diverse digitale gegevensdragers . Anders: Hof Den Haag 23/2/2023; ECLI:NL:GHDHA:2023:324Naar het oordeel van het
 • Digitale doorzoeking Niet slechts de digitale gegevensdrager en de inhoud, maar ook gekoppelde accounts die zich niet op de gegevensdrager zelf bevinden e.d.; bijv. Telegram, WA account, G -mail e.d.; Maw : gegevens in de Cloud;

sluiten -

meer info +

Cybercrime | deel 2 (webinar)

mr. Paul Verloop | mr. Koen Hermans

vrijdag 07-04-2023 | 13:45 uur - 14:45 uur

April 2023

Onderwerpen

 • Smartphone arrest Officier van Justitie: bij een meer dan beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer / min of meer volledig beeld van bepaalde aspecten van het persoonlijk leven van de gebruiker van de gegevensdrager;Rechter -commissaris: hieraa
 • Smartphone arrest -RC: bijv. indien veel medische gegevens te voorzien of bijv. losbandige levensstijl gebruiker en niet bekend bij werkgever, gezin e.d.-Vordering: 181 jo 177 jo 104 Sv-NB: dit arrest ziet niet op de 125i en 125j Sv -Bij vrijwillige
 • Hof Den Haag, 26/8/2021; ECLI:NL:GHDHA:2021:1873Ibn door RC en op voorhand min of meer compleet beeld te voorzien van bepaalde aspecten van persoonlijk leven gebruiker gegevensdrager -> Dient te worden bepaald of wel of niet beperkingen aan dat onder
 • Zelfde lijn : Hof Den Haag, 13/10/2022; ECLI:NL:GHDHA:2022:2145 RC had niet ongeclausuleerd toestemming mogen geven voor doorzoeking van diverse digitale gegevensdragers . Anders: Hof Den Haag 23/2/2023; ECLI:NL:GHDHA:2023:324Naar het oordeel van het
 • Digitale doorzoeking Niet slechts de digitale gegevensdrager en de inhoud, maar ook gekoppelde accounts die zich niet op de gegevensdrager zelf bevinden e.d.; bijv. Telegram, WA account, G -mail e.d.; Maw : gegevens in de Cloud;
 • Strafvordering 125i Sv ; 125j Sv ; 125k Sv ; 181 jo 177 jo 126ng (2) Sv ; 181 jo 177 jo 126m Sv ; Innovatiewet .. Nieuw !!
 • 125i Strafvordering onder zelfde vw’en als 96b, 96c (1 -3), 97 (1 -4) en 110 (1 -2) Sv ; doorzoeken ter vastlegging gegevens ; in belang onderzoek ;
 • 96b Strafvordering -heterdaad of verdenking VH feit ; -doorzoeking vervoermiddel ; -Jurisprudentie …? -HR 28 oktober 2008 (ECLI:NL:HR:2008:BG1663) -IMEI uit telefoon in auto
 • 96c Strafvordering -heterdaad of VH feit ; -elke plaats , uitgezonderd woning ; -praktijk : zagen we vaak terugkomen bij serverzoeking ;
 • 125la / Ennetcom Ennetcom ; rechtbank 21 september 2021 ( ECLI:NL:RBROT:2021:9086) Rechtbank: 125la Sv ziet op aanbieder van communicatiedienst In artikel staat “.. van een openbaar telecommunicatienetwerk of een openbare telecommunicatiedienst ” ->
 • 125i jo 125m (2) Sv OvJ dan wel RC kan bepalen dat notificatie wordt uitgesteld: mogelijkheid heimelijke zoeking expliciet in wet opgenomen (!);Uitstel: in belang onderzoek.
 • 125j Strafvordering -in geval van doorzoeking;-onderzoek in elders aanwezig geautomatiseerd werk;-redelijkerwijs nodig om waarheid aan de dag te brengen;-niet verder dan waartoe rechthebbende toegang heeft;-buitenland: rhv (vooraf of) achteraf.
 • 125j Strafvordering (…) kan vanaf de plaats waar de doorzoeking plaatsvindt , in een elders aanwezig geautomatiseerd werk onderzoek worden gedaan (…)
 • Andere plaats? Hof Den Haag 19 december 2018 (ECLI:NL:GHDHA:2018:3529): huidige wet geeft geen ruimte voor verrichten netwerkzoeking ex artikel 125j Sv op een andere plaats en op een later tijdstip dan de plaats van doorzoeking.Ging om casus waar de
 • Dilemma - Verdachte werkt bij bedrijf; - Willen inhoud van tweetal accounts op telefoon vastleggen, accounts in Cloud dus 125i en j; - Hoe krijg je dit voor elkaar op een zo proportioneel mogelijke manier? - Voordat verdachte bedrijf binnengaat: aan
 • Dilemma II -Territorialiteit: niet bekend waar de servers staan waarop de informatie is opgeslagen / niet bekend aan wie rechtshulp zou moeten worden gericht;-artikel SDU Strafblad oktober 2019, nr. 37; onder omstandigheden eenzijdig toegang.
 • Nieuw!! Innovatiewet Strafvordering is per 1 oktober 2022 iwtr ; Artikel 556 Sv: kennisnemen van nieuwe berichten na ibn Artikel 557 Sv: netwerkzoeking na ibn Artikel 558 Sv: bevel OvJ tot ongedaan maken beveiliging / versleuteling door opsporingsamb
 • 557 Wetboek van Strafvordering -ook buiten doorzoeking;-band tussen gebruiker en ibn voorwerp; -gebruiker gerechtigd tot online omgeving;(dubbele band)
 • 556 en 557 Wetboek van Strafvordering -Lid 1: 3 dagen (onderzoeksbelang)-Lid 2: max 3 maanden (dringend onderzoeksbelang)-Lid 3: verlenging tot max 6 maanden (dringend onderzoeksbelang)VH feit of heterdaadMachtiging RC Proportionaliteit
 • Modernisering Sv Artikel 2.7.381. Stelselmatig onderzoek van gegevens in een digitale -gegevensdrager of geautomatiseerd werk of ten aanzien van gegevens die daaruit zijn overgenomen, kan door een opsporingsambtenaar alleen op bevel van de officier va
 • Modernisering Sv Artikel 2.7.391. In geval van inbeslagneming van een digitale -gegevensdrager of een geautomatiseerd werk strekt het bevel, bedoeld in artikel 2.7.38, eerste en tweede lid, gedurende een periode van drie dagen na het tijdstip van inbe
 • Modernisering Sv Artikel 2.7.401. In geval van onderzoek van gegevens in een digitale -gegevensdrager of een geautomatiseerd werk kan de officier van justitie b evelen dat een opsporingsambtenaar een onderzoek van gegevens verricht ten aanzien van gegev
 • 125k Strafvordering -125i of 125j Sv;-degene aan wie bevel is gericht draagt redelijkerwijs kennis van beveiliging en toegang;-of: degene draagt redelijkerwijs kennis van versleuteling;-niet geven aan verdachte;-niet verplicht aan bevel te voldoen a
 • Geen (netwerk)zoeking, geen innovatiewet:
 • Geen (netwerk)zoeking, geen innovatiewet
 • Subsidiariteit bij 181 jo 177 jo 126ng (2) Sv Bijvoorbeeld indien:
 • Subsidiariteit bij 181 jo 177 jo 126ng (2) Sv Beschikking RC Den Haag van 14 mei 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:6770:-inloggen Facebook;-vastleggen Messenger berichten;-rechtshulpverzoek niet doorgezet want verwachting voldoet niet aan probable cause;-soe
 • Keylogger
 • Vreugdevuren / WhatsApp
 • Ontoegankelijk maken (art. 125p) In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid , kan de officier van justitie aan een aanbieder van een communicatiedienst als bedoeld in artikel 138g het bevel richten om terstond all

sluiten -

meer info +

Cybercrime | deel 3 (webinar)

mr. Paul Verloop | mr. Koen Hermans

vrijdag 07-04-2023 | 15:00 uur - 16:00 uur

April 2023

Onderwerpen

 • Paul VerloopAdvocaat Libertas Advocaten Koen HermansOfficier van Justitie Cybercrime
 • Programma 12.00 uur - 13.00 uur opsporing van cybercrime 13.00 uur - 13.15 uur pauze 13.15 uur - 14.15 uur opsporing van cybercrime 14.15 uur - 14.30 uur pauze 14.30 uur - 15.30 uur opsporing van cybercrime 15.30 uur - 15.45 uur pauze 15.45 uur - 1
 • “Cybercrime” Cybercrime Gedigitaliseerde criminaliteit ICT = middel én doelwit ICT = middel new crimes, new tools old crimes, new tools Soms Cybercrime in Cyber enabled crime enge zin genoemd
 • Veiligheidsagenda 2023 -2026 138ab, 138b, 138c, 139c, 139d, 139e, 139g, 161sexies, 161septies, 317(2), 350a, 350b, 350c, 350d Sr-> metingen OM registraties Cybercrime
 • Veiligheidsagenda 2023 - 2026 Nieuw!Geditigaliseerde criminaliteit ; omvat iig : - fraude met online handel ; - online fraude met betaalproducten ; - online voorschotfraude ; - online identiteitsfraude . -> nu ook metingen OM registraties Gedigital
 • Opsporing van cybercrime 2008: 1 Cyber OvJ per arrondissement, 1 OvJ bij LP. THTC en Cyberteams klein 2022: 5 Cyber OvH’s bij LP; THTC gegroeid. Iedere regio in Nederland: Cyber team, naast digitale platformen bij districten
 • Fenomen / delicten Phishing VIN/WhatsApp fraude DDoS Sextortion Account Take Over Bulletproof hosting Ransomware Betaalverzoekfraude Tech Support Scam BEC fraude Criminele RATs
 • Start onderzoek -aangifte (namens) slachtoffer-informatie ander onderzoek
 • BOB bevoegdheden – ‘interceptie’
 • 138g Sv ; aanbieder van een communicatiedienst :
 • 138g Sv -KPN: aanbieder 138g Sv?-Worldstream ? -Gmail -> Google?
 • 138g Sv - Differentiatie niet naar aard van het bedrijf, maar naar de aard van de gegevens die we vorderen;-Hoofdactiviteit bedrijf geen geldend criterium.
 • Aanbieder De rest Identificerende gegevens 126na126nb126ng -1+126nc 126nc Overige gegevens / metadata 126n126ng -1+126nd 126ng -1+126ne 126nd126ne Gegevens mbt inhoud communicatie 126m(a)126ng -1+126nd 126ng -1+126ne 126ng -2 126l126
 • 126n Strafvordering en HvJ H.K./ Prokuratuur Arrest 2 maart 2021; lijkt er op dat het Hof van Justitie een onafhankelijke toets eist voorafgaande aan het vorderen van verkeers - en locatiegegevens . Het Hof overweegt dat het Estse Openbaar Ministerie
 • 126n Strafvordering en HvJ H.K./ Prokuratuur -betoog door OM dat arrest niet van toepassing is op NL Maar: Hof Arnhem -Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2021:6245) en Hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:20211588): wel op de NL situatie van toepassing ;
 • 126n Strafvordering en HvJ H.K./ Prokuratuur Jurisprudentie RC’s: -serious crime; o.a. bij schietpartij , woninginbraken . -soms : OM niet -ontvankelijk want geringe inbreuk privacy -> OM kan het zelf
 • 126n Strafvordering en HvJ H.K./ Prokuratuur Cassatie in het belang der wet; HR 5 april 2022 (ECLI:2022:475, 476, 477) Arrest van toepassing op NL en prejudiciële vragen (3)Vormverzuimen: 359a SvOvJ vordert schriftelijke machtiging -> RC kan niet n.
 • Meeste verweren houden verband met:1. Vertrouwensbeginsel 2. Proportionaliteit/privacy 3. Detournement de pouvoir 4. Inzage recht 5. Geheimhouders
 • Encrochat en Sky - Franse onderzoekshandelingen worden ogv interstatelijk vertrouwensbeginsel in beginsel niet getoetst door NL rechter;- Geen aanwijzingen inzet bevoegdheid onder verantwoordelijkheid NL autoriteiten;-uit arrest FR Hof van Cassatie
 • Encrochat en Sky Zie o.a.:Hof Den Haag, 15/12/2022; ECLI:NL:GHDHA:2022:2505; Hof Arnhem -Leeuwarden, 16/11/2022; ECLI:NL:GHARL:2022:9878.Voorts: Hoge Raad: 22/4/2022; ECLI:NL:HR:2022:612:
 • Encrochat en Sky Nav klaagschrift Canadese onderneming mbt in NL ibn servers. -dat technici NL politie bijstand hebben verleend bij ibn servers FR maakt niet dat sprake is van uitoefening opsporingsbevoegdheden NL grondgebied;-in NL verrichte ondezo
 • Encrochat en Sky In de pijplijn:Prejudiciële vragen aan Hoge Raad; ECLI:NL:RBNNE:2022:4797 en ECLI:NL:RBOVE:2022:4015Rechtbank Berlijn: prejudiciële vragen aan het Hof van JustitieKlachten EHRM vanuit UK (requetes no 44715/20 en 47930/21)
 • Doorzoeking Verleden : doorzoeking ter ibn voorwerpen ; naast wapens , drugs ook bijv . fysieke administratie / dagboek ; uit arrest mbt veroordeling moord : “ Verdachte heeft zoals beschreven in zijn dagboekaantekeningen een willekeurig slachtoffer g
 • Doorzoeking 10 jaar terug : groter belang digitale gegevensdragers ; “ Daarnaast heeft hij tussen (…) verschillende filmpjes op YouTube bekeken aangaande de Walther PPK. (…) heeft hij in die periode (red.: voorafgaand aan het doden van het slachtoffe
 • Smartphone arrest Hoge Raad 4 april 2017; ECLI:NL:HR:2017:584) in beginsel wettelijke basis voor opsporingsambtenaar tot doen onderzoek aan elektronische gegevensdrager en geautomatiseerd werk. Maar: indien onderzoek zo verstrekkend is dat min of meer
 • Smartphone arrest Officier van Justitie: bij een meer dan beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer / min of meer volledig beeld van bepaalde aspecten van het persoonlijk leven van de gebruiker van de gegevensdrager;Rechter -commissaris: hieraa
 • Smartphone arrest -RC: bijv. indien veel medische gegevens te voorzien of bijv. losbandige levensstijl gebruiker en niet bekend bij werkgever, gezin e.d.-Vordering: 181 jo 177 jo 104 Sv-NB: dit arrest ziet niet op de 125i en 125j Sv -Bij vrijwillige
 • Hof Den Haag, 26/8/2021; ECLI:NL:GHDHA:2021:1873Ibn door RC en op voorhand min of meer compleet beeld te voorzien van bepaalde aspecten van persoonlijk leven gebruiker gegevensdrager -> Dient te worden bepaald of wel of niet beperkingen aan dat onder
 • Zelfde lijn : Hof Den Haag, 13/10/2022; ECLI:NL:GHDHA:2022:2145 RC had niet ongeclausuleerd toestemming mogen geven voor doorzoeking van diverse digitale gegevensdragers . Anders: Hof Den Haag 23/2/2023; ECLI:NL:GHDHA:2023:324Naar het oordeel van het
 • Digitale doorzoeking Niet slechts de digitale gegevensdrager en de inhoud, maar ook gekoppelde accounts die zich niet op de gegevensdrager zelf bevinden e.d.; bijv. Telegram, WA account, G -mail e.d.; Maw : gegevens in de Cloud;

sluiten -

meer info +

Cybercrime | deel 4 (webinar)

mr. Paul Verloop | mr. Koen Hermans

vrijdag 07-04-2023 | 16:15 uur - 17:15 uur

April 2023

Onderwerpen

 • Paul VerloopAdvocaat Libertas Advocaten Koen HermansOfficier van Justitie Cybercrime
 • Programma 12.00 uur - 13.00 uur opsporing van cybercrime 13.00 uur - 13.15 uur pauze 13.15 uur - 14.15 uur opsporing van cybercrime 14.15 uur - 14.30 uur pauze 14.30 uur - 15.30 uur opsporing van cybercrime 15.30 uur - 15.45 uur pauze 15.45 uur - 1
 • “Cybercrime” Cybercrime Gedigitaliseerde criminaliteit ICT = middel én doelwit ICT = middel new crimes, new tools old crimes, new tools Soms Cybercrime in Cyber enabled crime enge zin genoemd
 • Veiligheidsagenda 2023 -2026 138ab, 138b, 138c, 139c, 139d, 139e, 139g, 161sexies, 161septies, 317(2), 350a, 350b, 350c, 350d Sr-> metingen OM registraties Cybercrime
 • Veiligheidsagenda 2023 - 2026 Nieuw!Geditigaliseerde criminaliteit ; omvat iig : - fraude met online handel ; - online fraude met betaalproducten ; - online voorschotfraude ; - online identiteitsfraude . -> nu ook metingen OM registraties Gedigital
 • Opsporing van cybercrime 2008: 1 Cyber OvJ per arrondissement, 1 OvJ bij LP. THTC en Cyberteams klein 2022: 5 Cyber OvJ’s bij LP; THTC gegroeid. Iedere regio in Nederland: Cyber team, naast digitale platformen bij districten
 • Fenomen / delicten Phishing VIN/WhatsApp fraude DDoS Sextortion Account Take Over Bulletproof hosting Ransomware Betaalverzoekfraude Tech Support Scam BEC fraude Criminele RATs
 • Start onderzoek -aangifte (namens) slachtoffer-informatie ander onderzoek
 • BOB bevoegdheden – ‘interceptie’
 • 138g Sv ; aanbieder van een communicatiedienst :
 • 138g Sv -KPN: aanbieder 138g Sv?-Worldstream ? -Gmail -> Google?
 • 138g Sv - Differentiatie niet naar aard van het bedrijf, maar naar de aard van de gegevens die we vorderen;-Hoofdactiviteit bedrijf geen geldend criterium.
 • Aanbieder De rest Identificerende gegevens 126na126nb126ng -1+126nc 126nc Overige gegevens / metadata 126n126ng -1+126nd 126ng -1+126ne 126nd126ne Gegevens mbt inhoud communicatie 126m(a)126ng -1+126nd 126ng -1+126ne 126ng -2 126l126
 • 126n Strafvordering en HvJ H.K./ Prokuratuur Arrest 2 maart 2021; lijkt er op dat het Hof van Justitie een onafhankelijke toets eist voorafgaande aan het vorderen van verkeers - en locatiegegevens . Het Hof overweegt dat het Estse Openbaar Ministerie
 • 126n Strafvordering en HvJ H.K./ Prokuratuur -betoog door OM dat arrest niet van toepassing is op NL Maar: Hof Arnhem -Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2021:6245) en Hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:20211588): wel op de NL situatie van toepassing ;
 • 126n Strafvordering en HvJ H.K./ Prokuratuur Jurisprudentie RC’s: -serious crime; o.a. bij schietpartij , woninginbraken . -soms : OM niet -ontvankelijk want geringe inbreuk privacy -> OM kan het zelf
 • 126n Strafvordering en HvJ H.K./ Prokuratuur Cassatie in het belang der wet; HR 5 april 2022 (ECLI:2022:475, 476, 477) Arrest van toepassing op NL en prejudiciële vragen (3)Vormverzuimen: 359a SvOvJ vordert schriftelijke machtiging -> RC kan niet n.
 • Meeste verweren houden verband met:1. Vertrouwensbeginsel 2. Proportionaliteit/privacy 3. Detournement de pouvoir 4. Inzage recht 5. Geheimhouders
 • Encrochat en Sky - Franse onderzoekshandelingen worden ogv interstatelijk vertrouwensbeginsel in beginsel niet getoetst door NL rechter;- Geen aanwijzingen inzet bevoegdheid onder verantwoordelijkheid NL autoriteiten;-uit arrest FR Hof van Cassatie
 • Encrochat en Sky Zie o.a.:Hof Den Haag, 15/12/2022; ECLI:NL:GHDHA:2022:2505; Hof Arnhem -Leeuwarden, 16/11/2022; ECLI:NL:GHARL:2022:9878.Voorts: Hoge Raad: 22/4/2022; ECLI:NL:HR:2022:612:
 • Encrochat en Sky Nav klaagschrift Canadese onderneming mbt in NL ibn servers. -dat technici NL politie bijstand hebben verleend bij ibn servers FR maakt niet dat sprake is van uitoefening opsporingsbevoegdheden NL grondgebied;-in NL verrichte ondezo
 • Encrochat en Sky In de pijplijn:Prejudiciële vragen aan Hoge Raad; ECLI:NL:RBNNE:2022:4797 en ECLI:NL:RBOVE:2022:4015Rechtbank Berlijn: prejudiciële vragen aan het Hof van JustitieKlachten EHRM vanuit UK (requetes no 44715/20 en 47930/21)
 • Doorzoeking Verleden : doorzoeking ter ibn voorwerpen ; naast wapens , drugs ook bijv . fysieke administratie / dagboek ; uit arrest mbt veroordeling moord : “ Verdachte heeft zoals beschreven in zijn dagboekaantekeningen een willekeurig slachtoffer g
 • Doorzoeking 10 jaar terug : groter belang digitale gegevensdragers ; “ Daarnaast heeft hij tussen (…) verschillende filmpjes op YouTube bekeken aangaande de Walther PPK. (…) heeft hij in die periode (red.: voorafgaand aan het doden van het slachtoffe
 • Smartphone arrest Hoge Raad 4 april 2017; ECLI:NL:HR:2017:584) in beginsel wettelijke basis voor opsporingsambtenaar tot doen onderzoek aan elektronische gegevensdrager en geautomatiseerd werk. Maar: indien onderzoek zo verstrekkend is dat min of meer
 • Smartphone arrest Officier van Justitie: bij een meer dan beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer / min of meer volledig beeld van bepaalde aspecten van het persoonlijk leven van de gebruiker van de gegevensdrager;Rechter -commissaris: hieraa
 • Smartphone arrest -RC: bijv. indien veel medische gegevens te voorzien of bijv. losbandige levensstijl gebruiker en niet bekend bij werkgever, gezin e.d.-Vordering: 181 jo 177 jo 104 Sv-NB: dit arrest ziet niet op de 125i en 125j Sv -Bij vrijwillige
 • Hof Den Haag, 26/8/2021; ECLI:NL:GHDHA:2021:1873Ibn door RC en op voorhand min of meer compleet beeld te voorzien van bepaalde aspecten van persoonlijk leven gebruiker gegevensdrager -> Dient te worden bepaald of wel of niet beperkingen aan dat onder
 • Zelfde lijn : Hof Den Haag, 13/10/2022; ECLI:NL:GHDHA:2022:2145 RC had niet ongeclausuleerd toestemming mogen geven voor doorzoeking van diverse digitale gegevensdragers . Anders: Hof Den Haag 23/2/2023; ECLI:NL:GHDHA:2023:324Naar het oordeel van het
 • Digitale doorzoeking Niet slechts de digitale gegevensdrager en de inhoud, maar ook gekoppelde accounts die zich niet op de gegevensdrager zelf bevinden e.d.; bijv. Telegram, WA account, G -mail e.d.; Maw : gegevens in de Cloud;

sluiten -

meer info +

Spreker(s)